2.3 Aan het werk

1 / 30
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 2.3
- Waarom sluit je een arbeidsovereenkomst af?
- Hoe ziet een arbeidsovereenkomst eruit?
- Welke wettelijke voorschriften gelden bij arbeidsovereenkomsten?

Slide 2 - Slide

Deeltijd of voltijd?
Deeltijdbaan of parttimebaan:
- Je werkt minder dan het volledige aantal uren.
- Je kunt wel gewoon in vaste dienst zijn.

Voltijdbaan of fulltimebaan:
- Je werkt het volledige aantal uren.
- circa 36 uur

Slide 3 - Slide

Waarom werken juist vrouwen veel deeltijd?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

Arbeidsovereenkomst
  Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werknemer en werkgever. Hierin staan afspraken over de werkzaamheden, de beloning en de werktijden.

  Slide 6 - Slide

  Slide 7 - Video

  CAO

  Collectieve arbeidsovereenkomst: Afspraken tussen werkgever en vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers

  Slide 8 - Slide

  Wat is een CAO?

  Slide 9 - Open question

  Vakbond
  Komt op voor de belangen van werknemers en onderhandelt met werkgevers over de CAO en voorwaarden.

  Slide 10 - Slide

  Er zijn 2 soorten arbeidsvoorwaarden:
  PRIMAIRE arbeidsvoorwaarden:
  Dit zijn de hoofdzaken die je afspreekt: loon- en werktijden (waaronder ook pensioen en vakantieregeleling).

  SECUNDAIRE arbeidsvoorwaarden:
  De overige voorwaarden zoals studiemogelijkheden, onkostenvergoeding, verlofregeling, auto van de zaak, etc.

  Slide 11 - Slide

  Brutoloon

  Loon wat je werkgever aan jou betaalt. Inclusief premies en belastingen.
  Nettoloon

  Loon wat je ontvangt. Exclusief premies en belastingen.

  Slide 12 - Slide

  Belasting en premies

  Stel je verdient €3.600.

  De inhoudingen voor belasting en premies zijn:

  Loonbelasting €860 en premies €420.


  Wat houd je dan netto over?

  Slide 13 - Slide

  Belasting en premies

  Stel je verdient €3.600.

  De inhoudingen voor belasting en premies zijn:

  Loonbelasting €860 en premies €420.

  Daarnaast zijn de premies voor rekening van zijn werkgever        

  € 700,-

  Wat houd je dan netto over?

  Wat zijn de loonkosten voor de werkgever?

  Slide 14 - Slide

  Nettoloon ?

  Brutoloon:                        €3.600

  Loonbelasting                €     860 -

                                                 €2.740

  Premies                              €    420 -

  Nettoloon                          €2.320

  Slide 15 - Slide

  Loonkosten voor werkgever zijn?

  Brutoloon:                                            € 3.600

  Premies voor werkgever                €     700,-

  Loonkosten                                          € 4.300,-

  Slide 16 - Slide

  Wat is het nettoloon als percentage van de loonkosten?


  Je hebt berekend: Nettoloon      € 2.320,-

                                          Loonkosten € 4.300,- 

  het percentage bereken je door nettoloon/ loonkosten x 100 =

  € 2.320,-/€ 4.300,- x 100% = 53,9%

  Slide 17 - Slide

  ARBOWET
  De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

  ARBO: ARBeidsOmstandigheden

  Slide 18 - Slide

  Slide 19 - Video

  Arbeidstijdenwet
  Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
  • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
  • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
  • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

  Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
  • Schooltijd telt als werktijd.
  • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
  • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

  Slide 20 - Slide

  Slide 21 - Video

  Waarom zijn de regels voor jongeren in de Arbeidstijdenwet zo streng?

  Slide 22 - Open question

  Wat heb je geleerd?

  Slide 23 - Slide

  Wat staat er in de Arbeidstijdenwet?
  A
  Wet waarin de regels staan over werktijden
  B
  Wet waarin de regels staan over rusttijden
  C
  Wet waarin de regels staan over lonen en vakantiedagen
  D
  Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden

  Slide 24 - Quiz

  Wat is de Arbowet?
  De werkgever moet ervoor zorgen dat....
  A
  werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden.
  B
  werkgevers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden.

  Slide 25 - Quiz

  In welke wet staan regels over werktijden?
  A
  Algemene Ouderdomswet
  B
  Arbeidstijdenwet
  C
  Arbeidsomstandighedenwet
  D
  Wet Minimumjeugdloon

  Slide 26 - Quiz

  Wat is de afkorting van de Arbeidsomstandighedenwet?
  A
  AOW
  B
  ABW
  C
  Arbowet
  D
  AWBZ

  Slide 27 - Quiz

  Hoe heet het loon dat de werknemer ontvangt als het inkomen is verminderd met de inhoudingen?
  A
  brutoloon
  B
  totale loon
  C
  nettowinst
  D
  nettoloon

  Slide 28 - Quiz

  Wat doet een vakbond?
  A
  Komt op voor de belangen van werknemers
  B
  Komt op voor de belangen van werkgevers
  C
  Komt op voor de belangen van werknemers en onderhandelt met werkgevers over de CAO en voorwaarden.
  D
  Komt op voor de belangen van werkgevers en onderhandelt met werkgevers over de CAO en voorwaarden

  Slide 29 - Quiz

  WE GAAN SAMEN
  AAN HET WERK
   

  Slide 30 - Slide