1.4 De mens

De mens
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De mens

Slide 1 - Slide

Deze les
Uitleg paragraaf 1.4
Opdrachten maken

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je kunt verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
Je kunt de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 3 - Slide

Vorige les
larve
metamorfose
stadia
cocon
imago

Slide 4 - Slide

Wat is ontwikkeling?

Slide 5 - Open question

Ontwikkeling van het lichaam
De mens ontwikkelt zich ook
  • lichamelijke ontwikkeling
  • geestelijke ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling

Slide 6 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
Het lichaam ontwikkelt
De bouw van je lichaam verandert

Slide 7 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
Het verstand, het gevoelsleven en de persoonlijkheid ontwikkelen zich.

Slide 8 - Slide

Motorische ontwikkeling
Je leert bepaalde bewegingen

Een peuter leert lopen

Slide 9 - Slide

Motorische ontwikkeling
lichamelijke ontwikkeling
geestelijke ontwikkeling
ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid
het leren van bewegingen
het optreden van veranderingen in het lichaam van een mens

Slide 10 - Drag question

Hoort het bij lichamelijke of geestelijke ontwikkeling?

Jasper leert lopen.
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling

Slide 11 - Quiz


Tanden wisselen
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Geestelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling

Slide 12 - Quiz


De baby herkent zijn oma.
A
Geestelijke ontwikkeling
B
Lichamelijke ontwikkeling
C
Motorische ontwikkeling

Slide 13 - Quiz

Bij welk type ontwikkeling ontstaat er baardgroei
A
Lichamelijke
B
Geestelijke
C
Motorische
D
Alle drie

Slide 14 - Quiz

Bij welk type ontwikkeling leer je fietsen?
A
Lichamelijke
B
Geestelijke
C
Motorische
D
alle drie

Slide 15 - Quiz

Levensfasen van een mens
baby
peuter
kleuter
schoolkind
puber
adolescent
volwassene
oudere of bejaarde

Slide 16 - Slide

Baby
Een mens wordt geboren als baby
0 tot 1 jaar
Een baby is afhankelijk van andere mensen
Tot 1 jaar groeit een baby erg hard > groeispurt

Slide 17 - Slide

Peuter
1,5 tot 4 jaar
Leren praten en bewegen > motorische ontwikkeling


Slide 18 - Slide

Kleuters
4 tot 6 jaar
Leren spelletjes doen, beldschem gebruiken, fietsen, tekenen, met andere kinderen spelen

Slide 19 - Slide

Schoolkind
6 tot 12 jaar
Leert lezen, schrijven en rekenen

Slide 20 - Slide

Puber
12-16 jaar
Groeispurt
In de puberteit vindt ook een sterke lichamelijke en geestelijke ontwikkeling

Slide 21 - Slide

Adolescent
16-21 jaar
Leren zelfstandig te zijn/worden


Slide 22 - Slide

Volwassen
Geheel zelfstandig
Fase duurt tot ongeveer 65 jaar

Slide 23 - Slide

Oudere of bejaarde
Veel ouderen krijgen last van lichamelijke problemen
Op latere leeftijd hebben ze vaak hulp nodig

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Aan de slag
Opdracht 1-6 op bladzijde 35-36

Dit is ook het huiswerk voor de volgende les

Slide 26 - Slide