Voorlichting & preventie

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Verschillende soorten preventie
 • Voorlichting
 • Cirkel van verandering
 • Eindopdracht voorlichtingsmateriaal
 • Zelf aan de slag

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van de les kan je:
 1. de verschillende vormen van preventie benoemen en uitleggen
 2. de verschillende vormen van voorlichting benoemen
 3. de structuur van een voorlichtingsgesprek vertellen
 4. vertellen waar de eindopdracht aan moet voldoen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Resultaten goede preventie
Geeft een zorgvrager inzicht in zijn gezondheidstoestand;
Helpt de zorgvrager verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gezondheidstoestand;
Vergroot de gezondheidsvaardigheden van een zorgvrager;
Bevordert gezond gedrag van de zorgvrager;
Helpt gezondheidsproblemen voorkomen;
Bevordert herstel;
Vermindert angst voor opname, operatie en behandeling.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Fases van preventie
Primaire preventie

Secundaire preventie

Tertiaire preventie


Voorkomen van ziekte
Opsporen en behandelen van ziekte
Beperken van de gevolgen van een ziekte
Microniveau             Mesoniveau                  Macroniveau

Slide 5 - Slide

Micro, individu
Meso, doelgroep
Macro, bevolkingsgroep
Voorlichting / demonstratie
Mensen hebben verschillende manieren van leren
over het algemeen:
10 % van wat we lezen
20% van wat ze horen
30 % van wat ze zien
50 % van wat ze tegelijk horen en zien
80 % van wat ze zelf zeggen
90 % van wat ze zelf zeggen en tegelijk uitvoeren

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Primaire preventie 
Secundaire preventie
Tertiaire preventie
Hielprik bij baby's
Gebruik condoom
Pijnbestrijding
Stervensbegeleiding
Uitstrijkje
Vaccinatie

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Voorlichting 
Het geven van informatie, advies, en instructies is een belangrijk deel van je professioneel handelen.
TIPS
Maatwerk--> geen overbodige info
Goed luisteren --> welke info is nodig
Doseren van info
Vraag de cliënt of de voorlichting duidelijk is
Achterhalen of de cliënt iets gaat doen met jou info
Maak gebruik van goed voorlichtingsmateriaal

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

4

Slide 9 - Video

This item has no instructions

00:37
Welke verschillende vormen kent voorlichting?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

03:27
Waar vraagt de zorgvrager naar?
A
Activiteitenplanning
B
Gedragsverandering
C
Leefregels

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

04:22
Wat is de juiste structuur van een voorlichtingsgesprek?
A
begrijpen, willen, openstaan, doen, kunnen, blijven doen
B
openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen
C
openstaan, begrijpen, kunnen, doen, blijven doen, willen
D
willen, begrijpen, kunnen , openstaan, doen, blijven doen

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

04:55
Welke vorm van voorlichting was dit?
A
Informeren
B
Adviseren
C
Instrueren

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de juiste structuur van een voorlichtingsgesprek?
A
begrijpen, willen, openstaan, doen, kunnen, blijven doen
B
openstaan,begrijpen, willen, kunnen, doen, blijven doen
C
openstaan, begrijpen, kunnen, doen, blijven doen, willen
D
willen, begrijpen, kunnen, openstaan, doen, blijven doen

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Cirkel van verandering
Stap 1: precontemplatie
Deze stap heet ook wel de voorbeschouwing. In deze fase is de zorgvrager (nog) niet van plan om te veranderen. Vaak is de zorgvrager zich niet eens bewust van het probleem. Mensen in de omgeving van de zorgvrager zien het probleem vaak wel, maar daar heeft de zorgvrager op dit moment nog niets aan.
Stap 2: contemplatie
In deze stap is de zorgvrager zich bewust van het probleem en is hij of zij gemotiveerd om te veranderen. Maar de zorgvrager onderneemt (nog) geen actie.
Stap 3: besluitvorming
In deze stap maakt de zorgvrager plannen om zijn gedrag te veranderen.
Stap 4: actie
In deze fase onderneemt de zorgvrager daadwerkelijk stappen om te veranderen.

Stap 5: consolidatie
In deze stap doet de zorgvrager zijn best om de verandering vol te houden en niet terug te vallen. Het nieuwe gedrag moet onderdeel worden van zijn dagelijks leven.
Stap 6: terugval
In deze stap valt de zorgvrager terug in oude gewoontes. Dit is niet vreemd; het komt in de meeste gevallen voor. Het is belangrijk dat de zorgvrager weer uit deze fase komt en opnieuw begint aan het veranderingsproces.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld Cirkel van verandering
Niels zit op de bank en is zich niet bewust van zijn conditie (precontemplatie). Op een gegeven moment maakt hij een stevige wandeling met de hond. Hij merkt dat hij snel buiten adem en vermoeid is. Hier schrikt hij van (contemplatie). Niels zoekt op internet naar een sportschool in zijn buurt en koopt nieuwe sportschoenen. Hij onderneemt alvast kleine acties om zijn gedragsverandering mogelijk te maken (besluitvorming). Niels gaat twee keer per week naar de sportschool om aan zijn conditie te werken (actie). Een halfjaar later gaat Niels regelmatig naar de sportschool. Hij neemt de trap in plaats van de lift. Hij doet veel meer lopend in plaats van met de auto en maakt hij regelmatig stevige wandelingen met de hond (consolidatie). Maar na een tijdje merkt Niels dat hij steeds minder zin krijgt om naar de sportschool te gaan, zeker wanneer het regent of koud is of wanneer hij een lange werkdag achter de rug heeft. Ook neemt hij weer steeds vaker de lift en pakt hij de auto (terugval).

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Eindopdracht
Voorlichtingsmateriaal

Van 2 medestudenten onderbouwde feedback

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Verwerkingsopdrachten: 
- Signaleren Marinus van Dijk 
- Hulpmiddelen valpreventie
- Telefoontje naar de huisarts

Aan de slag met de eindopdracht - voorlichtingsmateriaal

Natuurlijk eerst de casus doorlezen :-)

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van de les kan je:
 1. de verschillende vormen van preventie benoemen en uitleggen
 2. de verschillende vormen van voorlichting benoemen
 3. de structuur van een voorlichtingsgesprek vertellen
 4. vertellen waar de eindopdracht aan moet voldoen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat vonden jullie van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

This item has no instructions