Introductie Voorlichting en Preventie

"Preventie is net zo belangrijk 
als de medische behandeling"
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

"Preventie is net zo belangrijk 
als de medische behandeling"

Slide 1 - Slide

Programma

 • Introductie BT voorlichting en preventie (15min)
 • Uitleg eindopdrachten (15 min)
 • Preventie (30 min)
 • Begin maken met de eindopdrachten (30 min) 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het eind van de les...

 • Kan ik de 3 vormen van preventie uitleggen
 • Kan ik het doel van GVA benoemen
 • Weet ik wat de 2 eindopdrachten inhouden en hoe hiermee aan de slag te gaan

Slide 3 - Slide

Introductie BT voorlichting en preventie
In dit beroepsthema krijg je inzicht hoe je als zorgverlener voorlichting, advies en instructie geeft aan zorgvragers en hun naasten.

 • Gericht op versterken eigen kracht
 • Preventie
 • Behouden/vergroten zelfredzaamheid
 • Gezonde leefstijl
 • Ziekte en de daarbij horende behandelingen/therapieën

Slide 4 - Slide

Canmeds rollen

Gezondheidsbevorderaar
en
Communicator

Slide 5 - Slide

Twee eindopdrachten


1. Voorlichtingsmateriaal
2. Voorlichting geven

Deadline eindopdrachten: 
           30 juni 2023

Slide 6 - Slide

1. Voorlichtingsmateriaal
Voor een zorgvrager uit je werkpraktijk ontwikkel je voorlichtingsmateriaal dat aansluit bij deze persoon en de voorlichting die je geeft.

B.v: een folder, infographic
Kijk goed naar de werkwijze en beoordelingscriteria!
Opdracht wordt beoordeeld op school

Slide 7 - Slide

2. Voorlichting geven
Aan een zorgvrager en/of naasten geef je voorlichting over een gezondheidsprobleem van deze zorgvrager (voorkeur heeft om een gezondheidsprobleem uit dit BT te kiezen).
Je doet dit a.d.h.v. de vier fasen van voorlichting

Kijk goed naar de werkwijze en beoordelingscriteria!
Opdracht wordt beoordeeld door de praktijk

Slide 8 - Slide

Wat wil jij graag leren over voorlichting en preventie

Slide 9 - Mind map

"Beter voorkomen dan genezen"
Lees in ITS- learning de casus van Debbie in het plan: 
"beter voorkomen dan genezen"

Slide 10 - Slide

Primaire preventie: voorkomen van een ziekte.

Secundaire preventie: in een vroeg stadium een ziekte of gezondheidsprobleem opsporen.

Tertiaire preventie: voorkomen van complicaties en ziekteverergering.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Gezondheidsvoorlichting en advies (GVA)
Doel GVA :
Mensen motiveren om risicovol gedrag dat een negatief effect heeft op hun gezondheid te veranderen. Je richt je hierbij vooral op wat een persoon kan. Het positieve gezondheidsgedrag wordt aangemoedigd.

 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

1. Zie je hierin het doel van GVA terug?
2. Heeft dit effect denk jij?
3. Waarom wel/niet?

Slide 15 - Open question

Aan de slag!
 • Lees de twee eindopdrachten op ITS Learning goed door
 • Kies een onderwerp waarover je voorlichting wil geven
 • Kies een gezondheidsprobleem (en een bewoner/ naaste) waarover en aan wie je voorlichting wil geven 

Slide 16 - Slide

Leerdoelen behaald:

 • Wat zijn de 3 vormen van preventie?
 • Wat is het doel van GVA?
 • Is het duidelijk wat de twee eindopdrachten inhouden en hoe hiermee aan de slag te gaan? 

Volgende week:

Primaire preventie maatregelen

Slide 17 - Slide