BS 2.3 en 2.4 Koolstofkringloop en populatie

Welkom
Kahoot begint zo!!
timer
3:00
1 / 12
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

Items in this lesson

Welkom
Kahoot begint zo!!
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 2 - Slide

Producenten, consumenten & reducenten

Slide 3 - Slide

Sommige stoffen raken nooit op..
worden keer op keer weer gebruikt.

CO2
mineralen
water 
 

Slide 4 - Slide

Koolstof (uit Co2)
Organisme gaat dood > Reducenten (bacterien en schimmels) eten de restanten op. Bij de verbranding  komt water + Co2  en mineralen vrij.

Deze stoffen worden weer gebruikt door planten en omgezet in glucose en zuurstof.
planten worden gegeten door dieren> planten gaan ooit dood, dieren gaan ooit dood > reducenten breken deze af tot.....
en zo gaat het maar door.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Populatie

Slide 7 - Slide

Van klein naar groot

Slide 8 - Slide

abiotische invloeden
licht
temperatuur
water
zon
lucht
bodem
regen
Alles wat niet kan leven of nooit kan leven
=biotoopBiotische factoren
soortgenoten
voedsel
roofdieren
nestgelegenheid
ziekteverwekkers


Alles wat geleefd heeft!! of nog steeds leeft


Slide 9 - Slide

Ecosysteem
bestaat dus uit de biotoop en de levensgemeenschap

Slide 10 - Slide

Optimumkromme

Slide 11 - Slide

Belangrijke termen
Belangrijke termen
Voedselketen
Voedselweb
Biomassa
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa
Producenten
Consumenten
Reducenten
Kringloop
Koolstof
(an)Organische stoffen
Milieu
Populatie
Individu
Levensgemeenschap
Ecosysteem
Optimumkromme

Slide 12 - Slide