8.2 Koolstofkringloop

8.2 koolstofkringloop
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

8.2 koolstofkringloop

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Na afloop kun je:
  • de rol uitleggen van producenten, consumenten en reducenten in de koolstofkringloop 
  • stoffen met het element koolstof noemen die een rol spelen bij de koolstofkringloop 
  • rol van fossiele brandstoffen bij het versterkt broeikaseffect noemen
  • voorbeelden van broeikasgassen noemen
  • maatregelen noemen die het versterkt broeikaseffect tegengaan


Slide 2 - Slide

Begrippen
Na afloop kun je de volgende begrippen omschrijven
  • dissimilatie
  • anorganische en organische stoffen
  • fossiele brandstof
  • broeikasgas

Slide 3 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof ==> dus de C
Slide 4 - Slide

De koolstofkringloop gaat over het doorgeven van het element koolstof (C)

Koolstof zit onder andere in koolstofdioxide (CO2) en glucose (C6H12O6)

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Even herhalen
Producent, consument of reducent?

Beantwoord de volgende dia's

Slide 7 - Slide

Een rups is een
A
producent
B
consument
C
reducent

Slide 8 - Quiz

De boom maakt door fotosynthese
A
anorganische stoffen
B
uitsluitend organische stoffen
C
zowel organische als anorganische stoffen

Slide 9 - Quiz

Geef voorbeelden van organische stoffen met een C als element
(organische stoffen bevatten C en H)

Slide 10 - Open question

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop hebben verbranding=dissimilatie?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 11 - Quiz

Koolstofkringloop

Slide 12 - Slide

Wat is de kleinst mogelijke koolstofkringloop?

Slide 13 - Open question

koolstofkringloop

Slide 14 - Slide

Welke rol spelen de reducenten in de koolstofkringloop?

Slide 15 - Open question

Opdracht
Lees 8.2, bestudeer de bronnen 4 en 5 en maak vraag 
(1, 2) 3 en 4

Slide 16 - Slide

koolstofkringloop

Slide 17 - Slide

Opdracht
Vergelijk de  vorige overzichtsdia met BINAS 93F
Probeer alle pijlen terug te vinden: Volg ze goed.
Lastig? Bekijk de uitleg film hieronder!


Slide 18 - Slide

Welke kleuren hebben de producenten, consumenten en reducenten in Binas?

Slide 19 - Open question

Beschrijf de kortst mogelijke route + namen van processen en stoffen van een koolstofkringloop met een boom en rups

Slide 20 - Open question

natuurlijk en versterkt broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect

-Op temperatuur houden van de aarde door weerkaatsing in de atmosfeer

-broeikasgassen: waterdamp en koolstofdioxideVersterkt broeikaseffect

1. Toename broeikasgassen
- koolstofdioxide
- methaan (veelteelt, moerassen)
- waterdamp

2. Stijging temperatuur : 1, 7 in NL


Slide 21 - Slide

Het versterkt broeikaseffect verandert het klimaat

Slide 22 - Slide

Juist/Onjuist
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door ... (meerdere antwoorden mogelijk)
A
CO2
B
C6H12O6
C
N2
D
CH4

Slide 23 - Quiz

Een beetje scheikunde
In water reageert CO2:
CO2 + H2O wordt HCO3- en H+

H+ zorgt voor verzuring van het water
HCO3- kan reageren met calcium en vormt kalk (harde schelpen bijvoorbeeld) 

Slide 24 - Slide

Opdracht 
Zoek in Binas 93F de vorming van kalk (CaCO3) op.

Maak van Nectar 8.2 opdrachten 7 t/m 11Slide 25 - Slide

Welk van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
B
versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofdioxide
C
het broeikaseffect bestaat helemaal niet
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 26 - Quiz

Welke vraag wil je nog stellen?

Slide 27 - Open question