Verzorgingsstaat

VERZORGINGSSTAAT
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Je kunt uitleggen wat sociale zekerheid is en hoe deze betaald wordt. Je kunt de drie groepen van sociale zekerheid benoemen en je weet welke wetten daarbij horen.

Items in this lesson

VERZORGINGSSTAAT

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat sociale zekerheid is en hoe deze betaald wordt. Je kunt de drie groepen van sociale zekerheid benoemen en je weet welke wetten daarbij horen.

Slide 2 - Slide

Waar denk je aan bij het begrip verzorgingsstaat?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Sociale voorzieningen
Sociale voorzieningen worden door het rijk, via de belastingen, betaald. 

Voorbeelden: participatiewet, AKW


Slide 6 - Slide

Sociale verzekeringen
Volksverzekeringen zijn ee voor iedereen en worden betaald door inkomensafhankelijke premies van werknemers en belastingen. 
Voorbeelden: Wlz, AOW.

Werknemersverzekeringen zijn er voor werknemers en worden betaald door een inkomensafhankelijke premie voor werknemers.
Voorbeelden  WIA, WAO, WW.

Slide 7 - Slide

Sociaal minimum
  • In de sociale wetten staat hoe hoog een uitkering is


  • Werklozen zonder ww uitkering > bijstand


  • Sociaal minimum: bedrag waarvan je net kunt rondkomen

Slide 8 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 9 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 10 - Mind map

Welke sociale zekerheid ontvang je als je werkloos bent?
A
AOW
B
WW
C
WIA
D
ZW

Slide 11 - Quiz

Sociale zekerheid voor jongeren:
Het zusje van Rian is 14 jaar. Zij krijgt:
A
kinderbijslag.
B
Wajong-uitkering.
C
bijstand.
D
studiefinanciering.

Slide 12 - Quiz

Sociale zekerheid voor jongeren:
Sofie volgt op de universiteit een opleiding geschiedenis. Ze krijgt:
A
kinderbijslag.
B
Wajong-uitkering.
C
bijstand.
D
studiefinanciering.

Slide 13 - Quiz

Sociale zekerheid voor jongeren:
Rian kan niet werken door een lichamelijke handicap. Ze krijgt:
A
kinderbijslag.
B
Wajong-uitkering.
C
bijstand.
D
studiefinanciering.

Slide 14 - Quiz

extra uitleg

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video