Les 61 (26-05)

Les 61

1 / 13
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

Items in this lesson

Les 61

Slide 1 - Slide

Programme
 • Presentie
 • Herhaling regelmatige   werkwoorden op -er
 • Herhaling P.C ww op -er
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Na de les...
...kun je vertellen via welk stappenplan je de regelmatige werkwoorden op -er vervoegt.

...kun je vertellen hoe je de p.c toepast inop een regelmatig werkwoord op -er.

Slide 3 - Slide

Werkwoorden op -er

Weet je nog:
De meeste werkwoorden in het Frans eindigen op -er
nager, parler, chanter, danser, etc.

Als je deze letters weghaalt, dan houd je de stam over en kun je de vormen vervoegen: 
nag..., parl..., chant..., dans..., etc.

Slide 4 - Slide

Dit levert het volgende stappenplan op:
Habiter (=wonen)

stap 1: habiter - er = habit...
stap 2: stam + uitgangen
je/j'          habit...  +e
tu            habit...  +es
il             habit...  +e
nous       habit...  +ons
vous       habit...  +ez
ils           habit...  +ent

We gaan de volgende werkwoorden eens samen vervoegen volgens het stappenplan:
- parler, tu
- marcher, nous
- chanter, vous

Slide 5 - Slide

Spelregels
 • Draai met de spinner
 • Zeg de vorm van het werkwoord.
 • Bij een goed antwoord mag je blijven staan, bij een fout antwoord moet je terug naar waar je stond.
 • De volgende speler is aan de beurt. Ga met de klok mee.
 • Wie bereikt als eerst het vakje «gagné»?

Slide 6 - Slide

Passé Composé
 • Om te vertellen dat je iets gedaan hebt, gebruik je de passé composé. 
 • De voltooid tegenwoordige tijd. 
 • Deze tijd gaat op dezelfde manier als in het Nederlands:
        Ik heb gekeken > j'ai regardé
        Ik heb gegeten > j'ai mangé

Slide 7 - Slide

De passé composé: maken

 • Wat is hebben ook alweer in het Frans?

Slide 8 - Slide

De passé composé - Avoir

Hebben = avoir
j'ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

Slide 9 - Slide

De passé composé - voltooid deelwoord

Voltooid deelwoord

Werkwoorden eindigend op -er

1. Hele werkwoord                                   (parler)
2. Haal de laatste -r weg                           (parle)
3. Zet een streepje op de laatste -e: -é     (parlé)

Slide 10 - Slide

Tot slot het stappenplan
Stappenplan:
1. hele werkwoord -er.
    bv: regarder - er = regard
    Dit heet de stam.

    Vervolgens plaats je 'é'         
    áchter de stam.
    > regardé
2. kies de juiste vorm van 'avoir'.      bv: Elle .... regardé
    Kijk naar je rijtje 'avoir'. 
    Bij 'elle' hoort 'a'

3. Zet het achter elkaar aan:
    Elle a regardé. 

Slide 11 - Slide

Au travail!
ga naar Verbuga.eu

Klik de volgende opties aan:
Temps > passé composé
Verbes réguliers > chercher, chanter, donner, parler

Slide 12 - Slide

Devoirs
Apprendre regelmatige ww op -er
(blz 72, werkboek 1A of blz 84, werkboek 2A, ebook)

Apprendre p.c
 (blz 22-23, werkboek 1B)Slide 13 - Slide