Overal NASK 1-2 HV 3.5 Moleculen

3.5 Moleculen
1 / 29
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.5 Moleculen

Slide 1 - Slide

Indeling van de les

 • Korte herhaling paragraaf 3.3
 • Uitleg paragraaf 3.5
 • Zelfstandig aan het werk

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Je kunt aan het einde van de les:

 • de eigenschappen van moleculen noemen;
 • het verschil tussen een zuivere stof en mengsel met moleculen uitleggen;
 • faseovergangen met moleculen beschrijven.

Slide 3 - Slide

Welke begrippen horen bij fasen en faseoverangen?
Fasen
Faseovergangen
Gas 

Vloeibaar
Vast
Sublimeren
Rijpen
Stollen

Slide 4 - Drag question

Fasen en faseovergangen

Slide 5 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof
 • Die bestaan op hun beurt uit atomen
 • Een watermolecuul - H O (2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof)
2

Slide 6 - Slide

Moleculen
 • Moleculen zijn altijd in beweging, behalve bij het absolute nulpunt 0 K
 • Als moleculen dicht tegen elkaar aan zitten, dan trekken ze elkaar aan

Slide 7 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort molecuul.
Een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen

Slide 8 - Slide

Een mengsel bestaat uit.....
A
1 soort molecuul
B
2 soorten moleculen
C
2 of meerdere soorten moleculen

Slide 9 - Quiz

ALLE watermoleculen zijn hetzelfde

A
ja
B
nee

Slide 10 - Quiz

Het molecuulmodel
Met dit model maken we zichtbaar hoe moleculen zich gedragen bij verschillende fasen.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Vaste stoffen
 • De moleculen van een vaste stof bewegen wel maar blijven op dezelfde plaats
 • Kunnen moeilijk samengedrukt of vervormd worden
 • Onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen is groot

Slide 13 - Slide

In een vaste stof zitten de moleculen:
A
op hun eigen plek en bewegen niet
B
niet op een eigen plek omdat ze bewegen
C
op hun eigen plek maar bewegen
D
vast

Slide 14 - Quiz

Vloeistoffen
 • De moleculen hebben een hoge snelheid, maar trekken elkaar nog wel aan.
 • Soms ontsnapt er een deeltje door de hoge snelheid
 • Ze kunnen op een andere plek in de stof terecht komen

Slide 15 - Slide

In een vloeistof hebben de moleculen:
A
geen vaste plek
B
elk hun eigen plek
C
het gezellig en nooit dorst

Slide 16 - Quiz

In een vloeistof trekken moleculen elkaar harder aan dan in een vaste stof
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quiz

Gassen
 • Moleculen bewegen zo snel dat ze niet meer aan elkaar vast blijven zitten, er is dus geen aantrekkingskracht meer
 • Ze verspreiden zich overal in de ruimte
 • Ze mengen zich met andere (gas)moleculenSlide 18 - Slide

In een gas hebben de moleculen:
A
het warm
B
nog steeds een aantrekkingskracht tot elkaar
C
Niets meer met elkaar te maken en bewegen ze vrij rond
D
een veel kleiner volume

Slide 19 - Quiz

Faseovergang
Bij een faseovergang veranderen de moleculen niet. 
Alleen de aantrekkings-krachten tussen de moleculen veranderen.

Slide 20 - Slide

De aantrekkingskracht tussen moleculen verandert als een stof smelt
A
ja
B
nee

Slide 21 - Quiz

De moleculen van een stof veranderen als de stof smelt
A
ja
B
nee

Slide 22 - Quiz

 Moleculen 3.5
Molecuulvoorstelling van het oplossen van suiker in water.

Slide 23 - Slide

 Moleculen 3.5
Molecuulvoorstelling van indampen en filtreren

Slide 24 - Slide

Met het molecuulmodel kun je een vaste stof beschrijven als ...
A
deeltjes ver van elkaar en bewegend met grote snelheid
B
deeltjes die elkaar raken en langs elkaar bewegen
C
deeltjes op elkaar gestapeld en trillend op vaste plaats
D
deeltjes die elkaar raken met open plekken tussen deeltjes

Slide 25 - Quiz

Volgens het molecuulmodel staan alle moleculen in een stof stil.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quiz

Uitzetten van stoffen heeft te maken met de volgende regel uit het molecuulmodel:
A
moleculen zijn heel erg klein
B
moleculen bewegen
C
moleculen trekken elkaar aan
D
bij hogere temperaturen bewegen moleculen sneller

Slide 27 - Quiz

Lesdoelen gehaald?
Je kunt nu:

 • de eigenschappen van moleculen noemen;
 • het verschil tussen een zuivere stof en mengsel met moleculen uitleggen;
 • faseovergangen met moleculen beschrijven.

Slide 28 - Slide

huiswerk
lees de lesstof  van  paragraaf 3.5 digitaal .
maak de vragen  van P 3.5 digitaal

Slide 29 - Slide