Personal / possessive pronouns

Possesive pronouns
This is my car  --> This car is mine 

He is your brother --> that brother is yours 

That book is from him --> that book is his

1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Possesive pronouns
This is my car  --> This car is mine 

He is your brother --> that brother is yours 

That book is from him --> that book is his

Slide 1 - Slide

Possessive pronouns
= bezittelijke voornaamwoorden

Deze woorden geven aan dat iets van iemand is (bezitting) 

Je kunt op 2 manieren zeggen dat iets van jou of iemand anders is 
--> 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Is this cup________?
A
your
B
yours

Slide 4 - Quiz

The coffee is ______
A
my
B
mine

Slide 5 - Quiz

He lives in _______ house
A
her
B
hers

Slide 6 - Quiz

Don't stand on ______ foot!
A
my
B
mine

Slide 7 - Quiz

Where is (I) ______ book?

Slide 8 - Open question

She goes to school with (she) _______ brother

Slide 9 - Open question

We want to see (it) ________ historical monuments

Slide 10 - Open question

(I) _______ husband and I want to go to Paris

Slide 11 - Open question

Evaluatie:
  1. Wat hebben wij geleerd en gedaan?
  2. Ging het toepassen goed?
  3. Hoe zorg je ervoor dat je herinnert wat er vandaag geleerd is? 

Slide 12 - Slide

Reflectie
  • Rust/Rest
  • Respect
  • Responsibility

Slide 13 - Slide

Ik heb wat geleerd door deze les
šŸ˜’šŸ™šŸ˜šŸ™‚šŸ˜ƒ

Slide 14 - Poll