Sport jaar 1 periode 2 Wieke

Welke van de vier werkwoorden is onregelmatig?
A
walk
B
talk
C
learn
D
eat
1 / 38
next
Slide 1: Quiz in interactive video
EngelsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welke van de vier werkwoorden is onregelmatig?
A
walk
B
talk
C
learn
D
eat

Slide 1 - Quiz

Lesson 5
 • Voortgang bespreken
 • Luister opdracht
 • Chapter 02, Listening

Slide 2 - Slide

Learning Goals
 • I know what I can do to improve my listening skills.
 • I know what listening skills are important on a test.
 • I can work in the reader
 • I can do the listening assignments

Slide 3 - Slide

Which listening strategies do you know?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

What was the video about?

Slide 6 - Mind map

Explain one of the strategies explained in the video.

Slide 7 - Open question

Opdrachten
Taalblokken Chapter 02 Listening

Klaar? My hero project/reader (papier)

Slide 8 - Slide

Lesson 6
 • Singapore Test
 • Reading Strategies
 • Chapter 02 Reading 

Slide 9 - Slide

Learning Goals
 •  I can use reading strategies to find information in a text.
 • I know how to apply the different reading strategies to the right text.

Slide 10 - Slide

Hoe veel informatie heb jij nodig om een tekst te begrijpen? (In percentages.)

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

What do you think a reading strategy is?

Slide 16 - Mind map

leesstrategie
skimming = globaal lezen, om een idee te krijgen waar het over gaat 

scanning = snel zoeken naar bepaalde informatie

intensive reading = zo goed lezen dat je alles begrijpt

Slide 17 - Slide

What is your reading strategy?
SKIMMING, SCANNING, INTENSIVE READING

Slide 18 - Slide

Wat is de lees strategie die jij gebruikt tijdens een leestoets

Slide 19 - Open question

reading strategy
How do you read a text?
First, always skim the text; try to find out what the text is about and if you already know something about the subject
Next, read the questions
Then read the text thoroughly to find the answers
Finally, check if you understand the text completely. 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

What is the article about?

Slide 22 - Mind map

What strategy did you use to find this answer?

Slide 23 - Mind map

Homework
Chapter 02 reading and writing

Slide 24 - Slide

Lesson 7
 • Irregular verbs 
 • Taalblokken chapter 2 writing.
 • Reader inleveren
 • Checking progress 

Slide 25 - Slide

Learning goals
 • I know what the irregular verbs are.
 • I know how to write the irregular verbs.
 • I know when to use the irregular verbs. 

Slide 26 - Slide

Wat is een irregular verb?

Slide 27 - Mind map

Regular vs Irregular verbs

Slide 28 - Slide

Some irregular verbs
I am
I was
I become
I became
I begin
I began
I bring
I brought
I make
I made
I pay
I paid
I lose
I lost
I say
I said
I sell
I sold
I send 
I sent
I write
I wrote
I win
I won
I understand
I understood
I know
I knew

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

irregular verbs:
mean - ? - ?

A
mean - meaning
B
meaned - meaned
C
meant - meanen
D
meant - meant

Slide 31 - Quiz

Irregular verbs:
blow - ... - blown
A
blow
B
blowned
C
blew
D
blowed

Slide 32 - Quiz

What is an irregular
verb?
A
It always ends with -ed
B
It has its own form

Slide 33 - Quiz

Wat is de correcte past simple vorm van to burn
A
burned
B
burnet
C
burnt
D
burnd

Slide 34 - Quiz

Ik heb de vlog af.
Ja
Nee

Slide 35 - Poll

Homework
Reader done? -> Inleveren op its learning
Vlog vandaag inleveren?
Taalblokken chapter 2 Writing

Slide 36 - Slide

Checking progress 
Takenlijst. Hoe ver ben je en wat moet je nog doen?

Slide 37 - Slide

Lesson 8
Test chapter 2 taalblokken

Slide 38 - Slide