les 3 Uitscheiding

les 3
1 / 51
next
Slide 1: Slide
anatomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

les 3

Slide 1 - Slide

Vandaag
Uitscheiding
Opdrachten

Slide 2 - Slide

Wat hoort bij het
urinestelsel?

Slide 3 - Mind map

Urinewegen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Ligging van de nieren
  • Hoog in de buikholte.
  • Tegen achterste buikwand.

  • Weerszijden van wervelkolom 1 nier.
  • Holle kant naar elkaar toe.
  • Nieren zijn buikorganen.
  • Worden beschermd door de borstkas.

Slide 6 - Slide

Een volwassene zou minstens ......... ml moet drinken
A
1800
B
1000
C
2000
D
1300

Slide 7 - Quiz

Urinewegen en functie

verwijderen afvalstoffen uit je lichaam in de vorm van urine.

+
vervoeren van urine.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Slide

De nieren 3 delen en functies
Nierschors: verwijdert afvalstoffen, 
overtollig water, overtollige zouten en
schadelijke stoffen--> zuiveren bloed.
Niermerg: wint water en belangrijke 
stoffen terug
Nierbekken: verzamelt de urine
NIEREN REINIGEN HET BLOED!!

Slide 11 - Slide

Overzicht doorsnee nier 

Nierkapsel

Nierschors

Niermerg

Nierbekken: Verzamelen van urine 


Urinebuis : 20 tot 30 cm lang 

Urineblaas

 


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Urine
Bestaat uit: 

- Afvalstoffen ( Uream, creatinine, urinezuur)
- Water
- Zouten
- Schadelijke stoffen

Slide 14 - Slide

Filteren

Nieren filteren per dag 200 liter vocht

99% komt weer terug in de bloedsomloop

Bij vocht te kort heb je donkere urine

Bij veel drinken is je urine licht van kleur


Bekijk je ochtendurine, hoe ruikt urine soms?

Slide 15 - Slide

Urinelozing

Ander woord voor urinelozing is mictie.

Mictie gebeurt ongeveer 3 tot 6 keer per etmaal.


Als de blaas ongeveer 250 ml urine bevat rekt blaas uit --> zenuw sein ruggemerg --> hersenen-->  reflex aandrang plassen


* aanspannen uitwendige sluitspier  --> plassen 

Bij een blaasvulling van 500 ml moet je plassen! --> anders te vol 

Slide 16 - Slide

Verwijderen van urine uit het lichaam
- van het nierbekken gaat de
urine via de urineleider naar
de blaas
- in de blaas wordt de urine 
tijdelijk opgeslagen
- via de urinebuis verlaat de
urine het lichaam

Slide 17 - Slide

Blaas spant aan tijdens plassen -->  urineleiders worden dichtgedrukt 
zodat:
 de urine niet terugstroomt naar de nieren.

Slide 18 - Slide

Zonder nieren gaan we dood
Volgende dia: niertransplantatie!

Vraag: BEN JIJ DONOR?

Zonder nieren hopen afvalstoffen zich op en wordt het bloed niet meer gezuiverd!  Waterhuishouding raakt uit balans.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Maar......wat is nog meer uitscheiding??????
Ontlasting ( defecatie )

Endeldarm --> Rectum --> Anus --> Sluitspier 
 Rekking wand endeldarm -->  defecatiereflex

Vraag:
Hoe vaak ga jij? Vaste tijd? 

Slide 21 - Slide

QUIZ!

Slide 22 - Slide

lichtgele urine is normaal maar kan ook duiden op:
A
ontsteking
B
niet behandelde diabetes
C
bloed in de urine
D
te weinig drinken

Slide 23 - Quiz

Bevinden de nieren zich onder of boven het middenrif ?
A
onder
B
boven

Slide 24 - Quiz

Schuimende urine kan duiden op
A
teveel bier gedronken hebben
B
nierstenen
C
diabetes
D
mogelijke ontsteking

Slide 25 - Quiz

Wanneer iemands nieren niet goed werken, dan moet deze persoon worden
A
gedottert
B
gedialiseerd
C
gereanimeerd
D
gesteriliseerd

Slide 26 - Quiz

Welke 2 onderdelen zijn de laatste 2 als je moet plassen?
A
Blaas en urinebuis
B
Urineleiders en urinebuis
C
Nieren en blaas
D
Blaas en urineleiders

Slide 27 - Quiz

Hoe vaak op een dag passeert je bloed je nieren?
A
100x
B
150x
C
200x
D
250x

Slide 28 - Quiz

Met 1 nier kan je leven
A
Ja
B
Nee
C
Uiterlijk een half jaar

Slide 29 - Quiz

Je moet minimaal 1 x per dag ontlasting hebben
A
Ja
B
Nee

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video

Plassen
Waar let jij op als helpende?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

De nieren horen bij het
A
Verteringstelsel
B
Uitscheidingstelsel
C
Ademhalingsstelsel
D
Voortplantingsstelsel

Slide 43 - Quiz

Je nieren maken urine.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 44 - Quiz

De juiste volgorde van het uitscheidingsstelsel is...
A
Nieren - Blaas - Urineleider
B
Nieren - Urineleider - Blaas
C
Urineleider - Nieren - Blaas
D
Urineleider - Blaas - Nieren

Slide 45 - Quiz

Nierschors
Niermerg
Nierbekken
Nierader
Nierslagader

Slide 46 - Drag question

Sleep naar de juist
Vervoert de urine vanuit de nieren naar de (urine)blaas.
Slaat de urine tijdelijk op
Via deze buis verlaat urine het lichaam
Hier worden afvalstoffen uit het bloed gehaald.
Niermerg en nierschors
Urineleider
Urineblaas
Urinebuis

Slide 47 - Drag question

Slide 48 - Video

ik vond deze les leerzaam
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 49 - Poll

Maken
Opdracht 19, 20, 21

Slide 50 - Slide

Einde
Vragen?

Slide 51 - Slide