Les 7 - Start onderzoekers ontwikkelingspsychologie

Welkom! 
Je hebt een pen en papier nodig vandaag. Dan kunnen we starten! 
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 32 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Welkom! 
Je hebt een pen en papier nodig vandaag. Dan kunnen we starten! 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 
 • Je kunt uitleggen welke
     drie stromingen er zijn in de leer
     theorieën 
 •  Je kunt reflecteren op je eigen
      leergedrag 

Slide 2 - Slide

Programma 
 • Opdracht 2x) 
 • Theorie 
 •  Pauze 
 • Opdracht
 • Reflectie & afsluiting 

Slide 3 - Slide

Weerbericht 
 • Nodig: pen (stiften) & papier

Teken een weerbericht passend bij jouw stemming van vandaag. Zonnetje? Donderwolk? Regen? 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Wat is een theorie?  
Een verklaringsmodel. 
Een manier van kijken naar de wereld. 
Uit wetenschappelijk onderzoek komen gegevens, deze gegevens vormen de basis voor een theorie. 

In het geval van ontwikkeling en leren: een manier van kijken naar leren en ontwikkelen.

Slide 6 - Slide

Ontwikkelingspsychologie 
Een wetenschap die kennis verzamelt over de ontwikkeling van de mens. Het is onderdeel van de psychologie en houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mens, van baby naar volwassene. 


 

Slide 7 - Slide

Leertheorie 
Een leertheorie is een verzameling van gegevens uit onderzoeken over de manier waarop mensen leren. 


Slide 8 - Slide

Drie stromingen 
 1. Behaviorisme 
 2. Cognitivisme 
 3. Constructivisme 


Slide 9 - Slide

Behaviorisme 
 • Van 1920 tot 1950 was het behaviorisme (gedragskunde) een belangrijke stroming in de psychologie.
 • Kijkt naar gedrag wat van buitenaf te zien is 

"Elk kind komt als onbeschreven blad op de wereld. Elk kind moet alles leren van de mensen om hem heen" 

Slide 10 - Slide

Uitgangspunten 
 • Gedrag is aan te leren.
 • Gedrag leer je door te kijken naar     voorbeelden van mensen
   en dit na te doen.
 • Je kunt kinderen conditioneren (gewenst gedrag aanleren) door te straffen en te belonen.

Pavlov, Skinner 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Cognitivisme 
 • Vanaf 1960 kwam het cognitivisme op als een reactie op het behaviorisme. 
 • Cognitie = weten of kennen 

"Leren is het verwerven van kennis. Leren doe je door kennis op te doen en deze te verwerken."  Slide 13 - Slide

Uitgangspunten 
 • Richt zich op de vraag hoe informatie wordt verwerkt (intern) 
 • Gaat over alle mentale activiteiten (leren, herinneren, denken etc) 
 • Door interne verandering ontstaat externe verandering (gedrag) 
 • Nadenken over je eigen denken. Wat kun je al wel en wat kun
    je niet?  (metacognitie) 

Hoe leer jij? Hoe pak je dit aan? Wat doe je om iets te onthouden? 
Pak pen en papier voor een test! 


Slide 14 - Slide

Test 
 • Je ziet één slide 15 seconden 
 • Probeer zoveel mogelijk te onthouden (NIET schrijven) 
 • Na 15 seconden schrijf je op wat je onthouden hebt.  
 • Dan gaan we door naar de volgende slide waar je weer hetzelfde doet. 
 • Totaal 5 slides. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

PAUZE 
Ren een rondje, doe een dansje......! 

Ondertussen een wachtmuziekje... 

Slide 26 - Slide

Cognitivisme 
"Leren is het verwerven van kennis. Leren doe je door kennis op te doen en deze te verwerken. Kennis kun je het beste onthouden als het aansluit bij voorkennis."  (David Ausubel) 

Strategieën om kennis te onthouden:  ezelsbruggetjes,  herhaling, groeperen, verhaaltjes, logica etc. 

Slide 27 - Slide

Constructivisme 
"Leren is samen kennis construeren die aansluit bij de eigen ervaring" 
 • De lerende heeft een actieve rol 
 • Leren in wisselwerking met de omgeving
 • Zone van de naaste ontwikkeling (uitdagend, niet teveel)

Vygotsky, Piaget (cognitivistisch constructivisme) 

Slide 28 - Slide

De onderzoekers.. 
 1. Pavlov
 2. Skinner
 3. Vygotsky
 4. Piaget 
 5. Maslow (theorie: behoeftepiramide) 
 6. Erikson (levenslooptheorie) 
    

Slide 29 - Slide

Hechting 
 • Harlow 
 • Bowlby 
 • Ainsworth  

(onderzoekers) 

Slide 30 - Slide

Opdracht 
 • Bereid een presentatie voor van  waarin je uitleg geeft over de theorie van
   de onderzoeker.
 • Presentatie geef je vorm d.m.v. powerpoint (o.i.d.) 


 

Slide 31 - Slide

Reflectie & afsluiting 
 • Wat heb ik vandaag
    onthouden/geleerd? 
 • Wat ging er vandaag goed? Wat
    kan ik een volgende keer
    beter doen?  
 • Feedback aan de docent? 

(3 minuten nadenktijd / dan nabespreken) 

Slide 32 - Slide