1.3 Zuivere stoffen & Mengsels

1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 24
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Deze les
 • Oefenopgave dichtheid
 • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
 • Maken 1 t/m 11
 • Lesafsluiting

Slide 2 - Slide

Dichtheid
Bereken het volume van 1503 ton ijzer

m =

p =

V=

Slide 3 - Slide

Lesdoelen

 • Je kunt uitleggen wat zuivere stoffen en wat mengsels zijn. 
 • Je kunt smelt- en kookdiagrammen van mengsels op microniveau verklaren. 
 • Je kunt op micro- en macroniveau het verschil uitleggen tussen homogene en heterogene mengsels. 
 • Je kunt een aantal mengsels op micro- en macroniveau beschrijven. 
 • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter. 

Slide 4 - Slide

Fasen/toestanden

Slide 5 - Mind map

Zuivere stoffen en mengsels
 • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
 • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

 • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 6 - Slide

Melk is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 7 - Quiz

Kraanwater is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 8 - Quiz

Koper is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 9 - Quiz

Brons is een ...
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 10 - Quiz

Homogeen en heterogeen
 • In een homogeen mengsel zitten stoffen in dezelfde fase (vast, vloeibaar, gas) en kun je de verschillende deeltjes niet zien (ook niet met microscoop)

 • In een heterogeen mengsel zitten stoffen in verschillende fasen.

  Slide 11 - Slide

  Filmpje mengsels
  In het filmpje worden 5 mengsels genoemd met voorbeelden. Schrijf dit op.

  Slide 12 - Slide

  Slide 13 - Video

  5 mengsels uit het filmpje

  Slide 14 - Mind map

  Homogene mengsels
  • Oplossing (suiker in water)
  • Legering (brons)
  • Gasmengsel (lucht)

  Slide 15 - Slide

  Heterogene mengsels
  • Suspensie (chocolademelk), vaste stof in vloeistof
  • Emulsie (melk), twee vloeistoffen die niet mengen
  • Rook, vaste stof (roet) in gas (lucht) 
  • Nevel (mist), vloeistof in gas
  • Schuim (bier), gas in vloeistof of vaste stof

  Slide 16 - Slide

  Massapercentage berekenen

  Slide 17 - Slide

  Volumepercentage berekenen

  Slide 18 - Slide

  Gehalte berekenen
                               Massa stof (g) 
  Gehalte =        -----------------------
                               Volume mengsel (L)

  Slide 19 - Slide

  Deze les
  • Uitleg zuivere stoffen en mengsels
  • Maken 1 t/m 11
  • Lesafsluiting

  Slide 20 - Slide

  Haarlak is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Nevel
  D
  Gasmengsel

  Slide 21 - Quiz

  Slootwater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Schuim

  Slide 22 - Quiz

  Mayonaise is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Legering
  D
  Schuim

  Slide 23 - Quiz

  Zeewater is een ...
  A
  Suspensie
  B
  Emulsie
  C
  Oplossing
  D
  Legering

  Slide 24 - Quiz