Kleur een filmfragment

Kleur een filmfragment
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MuziekSecundair onderwijs

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Kleur een filmfragment

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je instrumenten op een speelse manier inzetten om een filmfragment voor te stellen.

Slide 2 - Slide

Introduceer het leerdoel van de les. Leg uit wat de studenten aan het einde van de les zullen kunnen.
Welke cartoons hebben leuke
muziek?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wat is een soundscape?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Soundscape
Een soundscape is een compositie van geluiden die een bepaalde sfeer of omgeving creëert.

Schrijf alles op wat geluid maakt in het fragment.

Slide 7 - Slide

Leg uit wat een soundscape is en geef voorbeelden van bekende soundscape-composities.

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Noteer jouw opgeschreven geluiden.

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Geluidsfragment
1. Per geluid wordt een muziekinstrument of materiaal gezocht
    om het na te spelen.
2. De fragmenten bekijken we voor een tweede keer
3. Per groep zijn twee leerlingen verantwoordelijk voor achter-
     grondmuziek. Zij stellen een schema op met de opeenvolging
     van spanning, sfeer en emotie.
4. Na wat tijd speelt elke groep improviserend mee met het
     fragment.

Slide 13 - Slide

Leg uit hoe studenten de sfeer kunnen bepalen en geef voorbeelden van verschillende sferen.
Gebruik van bouwstenen
In het geluidsfragment maak je gebruik van
een ritmisch instrument (klein slagwerk)
een melodisch instrument (piano, xylofoon, ...)
dynamiek (luid, stil, verluiden, ...)

Slide 14 - Slide

Leg uit hoe studenten een plan kunnen maken en geef voorbeelden van hoe een plan eruit kan zien.

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Evaluatie
Samenwerken 3 punten
Gebruik ritmische instrumenten 3 punten
Gebruik melodische instrumenten 3 punten
Gebruik van dynamiek 3 punten

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 17 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 18 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 19 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.
Filmfragment - Alternatieve wending
We creëren achtergrondmuziek die volledig haaks staat op wat het beeldfragment voorstelt.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions