H4 - Hoofdstuk 1 - Paragraaf 2: Economische Verschillen

Welkom allemaal!
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Laptops dicht op tafel en aantekeningenschrift op tafel.
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Welkom allemaal!
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Laptops dicht op tafel en aantekeningenschrift op tafel.

Slide 1 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Na deze les kun je...

...landen indelen in Centrum, Semi-periferie en Periferie
...vier verschillende manieren om economische verschillen te meten herkennen en gebruiken om landen te vergelijken.

Slide 2 - Slide

Wat betekenen deze drie woorden ook alweer?
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
1. periferie
2. semi-periferie
3. centrum

Slide 3 - Slide

Hoe kunnen we de ontwikkeling van een land meten?
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 4 - Slide

Gebruik ten minste drie indicatoren die op het bord staan. Zoek online wereldkaarten over die indicatoren. Gebruik de kaarten om een inschatting te maken van welke landen periferie, semi-periferie en centrum zijn.

Kleur de blanco wereldkaart in met een kleur voor centrum, een kleur voor semi-periferie en een kleur voor periferie.
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Klaar? Ga alvast met de Huiswerk LessonUp aan de slag!

Slide 5 - Slide

Hoe kun je economische verschillen tussen landen meten?

Slide 6 - Mind map

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
BBP (of BNP)
= al het geld dat in een land verdiend wordt
BBP/hoofd
BBP/aantal inwoners > gemiddelde inkomen per land

Slide 7 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
  • Het is een gemiddelde, de verschillen tussen inwoners kunnen heel groot zijn.

  • Het is een gemiddelde, de verschillen tussen regio's in een land kunnen heel groot zijn.

  • Niet alles wordt meegerekend in het BBP (informele sector)

  • De koopkracht kan sterk verschillen per land.
Wat is een nadeel van het BBP (per hoofd) om landen te vergelijken?

Slide 8 - Slide

Koopkracht
= hoeveel je kunt kopen voor een bepaald bedrag

Armere landen hebben een hogere/lagere koopkracht dan rijke landen.
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 9 - Slide

Koopkracht
= hoeveel je kunt kopen voor 1 euro (of 1 dollar)

Armere landen hebben een hogere/lagere koopkracht dan rijke landen.
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 10 - Slide

Maar...

De koopkracht van een gemiddeld gezin in arme landen is veel lager dan de koopkracht van een gemiddeld gezin in rijke landen.
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 11 - Slide

Inkomensongelijkheid
In sommige landen is het verschil tussen arm en rijk heel groot.

In andere landen is het verschil tussen arm en rijk klein.

In welke landen is het verschil heel groot?
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 12 - Slide

Verdeling beroepsbevolking
  • Primaire sector
  • Secundaire sector
  • Tertiaire sector
H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 13 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 14 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
In centrumlanden werkt een grote meerderheid van de mensen in de tertiaire sector.

In de periferie werkt een groot deel van de mensen in de primaire sector.

In de semi-periferie werken meer mensen in de secundaire sector dan in de periferie en het centrum.

Let op: ook in de periferie en semi-periferie werkt vaak een groot deel in de dienstensector.

Slide 15 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Wat voor landen zijn dit?

Slide 16 - Slide

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen
Wat voor landen zijn dit?

Slide 17 - Slide

Werk verder in de LessonUp: t/m slide 59

H4 AK - 1.2 Economische Verschillen

Slide 18 - Slide