Inkomstenbelasting

Ken je de begrippen & theorie?
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Ken je de begrippen & theorie?

Slide 1 - Slide

Inkomstenbelasting betaal je over je:
A
bruto inkomen + aftrekposten
B
bruto inkomen
C
Belastbaar inkomen
D
belastbaar inkomen - kortingen

Slide 2 - Quiz

Je bruto inkomen hoeft niet hetzelfde te zijn als je belastbaar inkomen. (Denk aan aftrekposten zoals hypotheekrente).

Inkomsten belasting betaal je over je belastbare inkomen.

Slide 3 - Slide

Een progressief belastingtarief betekent:
A
Dat mensen met meer inkomen meer belasting betalen
B
Dat mensen met meer inkomen % minder belasting betalen
C
Dat mensen met meer inkomen minder belasting betalen
D
Dat mensen met meer inkomen % meer belasting betalen

Slide 4 - Quiz

Het marginale belastingtarief is
A
Het gemiddelde belastingtarief
B
Niet zo heel erg veel, het is het laagste tarief
C
Het hoogste tarief waarin je inkomen valt
D
Alle belastingschijf tarieven opgeteld en dan vergeleken met wat jij betaald.

Slide 5 - Quiz

Marginale belastingtarief
Iedere euro die je belastbare inkomen is verdeel je over de belastingschijven, je begint in schijf 1 en stopt als je al je inkomen heb verdeeld. Het % van de laatste schijf waar je inkomen in komt, dat is het marginale tarief.
Dat is dus het hoogste % belasting dat jij betaald.

Slide 6 - Slide

Loonheffing is:
A
inkomstenbelasting
B
inkomstenbelasting + korting
C
inkomstenbelasting - korting
D
Inkomstenbelasting en premies volksverzekering

Slide 7 - Quiz

Een voorbeeld van volksverzekeringen zijn:
A
AOW
B
Aansprakelijkheidsverzekering
C
Verzekeringen voor werknemers
D
Wajong

Slide 8 - Quiz

Inkomstenbelasting betaal je:
A
Aan het eind van het jaar
B
Maandelijks een voorschot
C
Aan het begin van het jaar
D
Ieder kwartaal opnieuw.

Slide 9 - Quiz

Je betaald automatisch (direct) via je salaris iedere maand een 'voorschot'. 
In het begin van het nieuwe jaar kan je doormiddel van je belastingaangifte controleren of je het jaar ervoor te veel of (helaas) te weinig hebt betaald. 

Slide 10 - Slide

De progressieve inkomstenbelasting werkt:
A
Nivellerend op de inkomens
B
denivellerend op de inkomens
C
Niet, want iedereen betaald hetzelfde %
D
Alleen voor de hogere inkomens.

Slide 11 - Quiz

Progressieve belastingen zijn belastingen die:
A
Ervoor zorgen dat mensen minder hard werken.
B
Volgens het profijtbeginsel werken.
C
Voor iedereen gelijk zijn
D
Volgens het draagkrachtbeginsel werken

Slide 12 - Quiz

Het gemiddelde heffingstarief is:
A
Altijd lager dan het marginale tarief
B
Gelijk aan het marginale tarief
C
Altijd hoger dan het marginale tarief
D
Kan hoger maar ook lager dan het marginale tarief zijn.

Slide 13 - Quiz

Het marginale belastingtarief is het hoogste tarief dat je betaald. 
De tarieven daaronder zijn allemaal lager. Je gemiddelde tarief zal daarom altijd lager zijn dan het marginale tarief.

Slide 14 - Slide

De betaalde hypotheekrente
A
Verlaagt je belastbare inkomen
B
Verhoogt je belastbare inkomen
C
Verlaagt je bruto inkomen
D
Verhoogt je bruto inkomen

Slide 15 - Quiz

Wat is een aftrekpost bij de inkomstenbelasting?
A
hypotheekaflossing
B
hypotheekrente

Slide 16 - Quiz

Inkomstenbelasting in een ......
A
directe belasting
B
indirecte belasting

Slide 17 - Quiz

Inkomstenbelasting gaat direct van je werkgever naar de belastingdienst. Het is dan ook een directe belasting.

Bij de BTW bijvoorbeeld betaal je eerst aan een winkelier en die geeft het door aan de belastingen. Dat is indirect.

Slide 18 - Slide