Inspiratiebijeenkomst Nuffic

1 / 31
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vandaag
Van internationalisering naar Wereldburgerschap
Invulling WBS in school
Erasmus+ accreditatie

Slide 2 - Slide

Voorgeschiedenis
voorhoedeschool internationalisering
veel reizen en buitenlandse contacten
verworden tot een 'reisbureau'
wisseling van de wacht
van internationalisering naar wereldburgerschap

Slide 3 - Slide

De opdracht
Schrijf een plan waarin Wereldburgerschap een plek in de school krijgt
tijdsduur: 1 schooljaar
voorwaarde: zoek de verbinding

Slide 4 - Slide

Werkwijze
vragenlijst naar collega's
gesprekken met collega's
inlezen in literatuur

Slide 5 - Slide

Als ik denk aan internationalisering in school, dan wil ik doorgaan met...

Slide 6 - Open question

Als ik denk aan internationalisering in school, dan wil ik stoppen met...

Slide 7 - Open question

Kies 1 van de 4
Waarvoor loop jij warm?
plastic opruimen op Schiermonnikoog
brieven schrijven voor Amnesty
flyeren voor jouw politieke partij
je oudtante uit het verzorgingstehuis meenemen voor een wandeling

Slide 8 - Poll

Wereldburgerschap betekent voor mij...

Slide 9 - Open question

Werkwijze
Schrijven van 1e plan
Plan bespreken met schoolleiding, ouders en leerlingen
Schrijven definitief plan

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wereldburgerschap
School stelt leerlingen in staat om een actieve rol te spelen in het ontwikkelen van een maatschappij die vreedzaam, tolerant, inclusief en veilig is, zowel in de wereld dichtbij als verder weg. De school (als gemeenschap) is hierin het voorbeeld.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Dit jaar
uitrollen plan
start verschillende werkgroepen:
kerngroep, debatgroep, Unescogroep, mediawijsheid
samenwerking met:
LOB, TTO, T&T, Wereldvakken

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Jaarthema duurzaamheid
introductiedag
PWS-opdracht
kledingruilbeurs
duurzaamheidsfestival
onderdeel in de lessen

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

WBS
Houses of darkness
Driehoeksuitwisseling R'dam-A'doorn en Zwolle
samenwerking Gurb-Zwolle
Worldschool
Paarse vrijdag


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Als je kijkt naar je eigen school, welke activiteiten passen dan goed onder WBS?

Slide 21 - Open question

Aanbevelingen
De wereld begint in school
Een plan schrijf je niet alleen
Creëer draagvlak onder de collega's
Sluit je aan bij passende netwerken
Werk vanuit een opdracht
de school moet faciliteren

Slide 22 - Slide

Erasmus +
Accreditatie
Erasmus+ voor dummies

Slide 23 - Slide

Ik heb ervaring met Erasmus+ aanvragen
ja
nee

Slide 24 - Poll

Erasmus +
Newbies
Uitgaan van wat er al is in school
Richting aangeven waar je naartoe wilt

Slide 25 - Slide

Erasmus +
verzamel beleidsplannen (school, internationalisering,...)
maak een lijst met betrokkenen: teamleiders, pr, docenten
zorg dat de directeur op de hoogte is

Slide 26 - Slide

voorbeeld introductie


De grote uitdaging voor het Carolus Clusius College is op dit moment de transitie van internationalisering naar
Wereldburgerschap. Wij kiezen hiervoor omdat de tijdsgeest en maatschappij (ook vanuit de overheid) dit van ons
vraagt, maar ook omdat we de huidige manier van werken: Internationalisering als hoofdpoot, opnieuw onder de loep
willen en moeten nemen.

Slide 27 - Slide

Voorbeeld objective
Leerlingen maken kennis met en leren vanuit de vier domeinen van (wereld)burgerschap: kennis,
vaardigheden, houding en reflectie. Kennis van buiten wordt omgezet in nieuwe inzichten.


We maken de transitie van internationalisering naar wereldburgerschap, waarbij de inhoud boven het
toeristische aspect van reizen gaat. De onderlegger hierbij zijn de vier pijlers van Delors: 'learning to
know' ,'learning to do', learning to live together', learning to be' .

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Aanbevelingen
Onderbouw je plan(nen)
Eenduidig: zorg dat de onderdelen op elkaar aansluiten
Houd het simpel
Zet een hulplijn in --> Laura Dekker in ons geval

Slide 30 - Slide

Vragen? 

Literatuurlijst
Delors, J. (1996). Learning: the treasure within. UNESCO.
Eidhof, B., & Gelinck, C. (2019). Handboek Burgerschapsonderwijs (1ste editie). Prodemos.
Landstede Groep, Lut, U. (2018, december). Beleidsnotitie internationalisering 2019-2022. Landstede Groep.
NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, Beneker, T., Van Stalborch, M., & Van der Vaart, R. (2009). Vensters op de wereld. NCDO.
Nuffic - Global Citizen Network. (2020, september). Global Citizen Competences. Nuffic.
Onderwijsraad. (2016, mei). Internationaliseren met ambitie.
SDG Nederland. (z.d.). Kwaliteitsonderwijs. sdgnederland.nl. Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/doel-4-goed-onderwijs
SLO, Thijs, A., Van der Velde, J., Meershoek, S., Van Dieren, S., & Arkesteijn, E. (2011). Kwaliteitskader UNESCO-schoolprofiel. SLO.
UNESCO. (2019). What is global citizenship education? www.unesco.org. https://en.unesco.org/themes/gced/definition


Slide 31 - Slide