Unesco Sancta Maria Haarlem Petra Niessen

UNESCO op Sancta Maria!
1 / 32
next
Slide 1: Slide
UnescoMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

UNESCO op Sancta Maria!

Slide 1 - Slide

Petra Niessen, docente Frans, UNESCO-coördinator (Quest/CKV)      (motivatie voor keuze Sancta Maria)                                                        Taken

Slide 2 - Slide

UNESCO leerlingenwerkgroep
Betrokkenheid / collega UNESCO

Slide 3 - Slide

Waar denk je aan bij
het woord UNESCO

Slide 4 - Mind map

880
Tekst80 scholen

Slide 5 - Slide

Unesco: Wereld erfgoed
Immaterieel & Materieel

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Waarom Unesco?
Voorbereiden op toekomst
Opdoen buitenlandervaring
Versterkt talenonderwijs
Besef wereldburgerschap / verplichting
Stimuleren open houding / respect
Sluit aan bij identiteit Sancta Maria
Plezier / Motivatie / betekenisvol leren

Slide 8 - Slide

Versterkt talenonderwijs
Delf (Fa)
Cambridge      (En)
Europese examens / certificaten
Latijn     en                Grieks

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Meerwaarde UNESCO / Education permanente
Kennis / vaardigheden / persoonsvorming / engagement
1. Leren te weten
2. Leren te handelen
3. Leren te zijn
4. Leren te leven met elkaar

Slide 11 - Slide

Thema's UNESCO scholen 
Vrede/mensenrechten
Duurzaamheid
Wereldburgerschap
Intercultureel leren

Slide 12 - Slide

UNESCO op Sancta Maria!

Slide 13 - Slide

Vrede en mensenrechten
Sociale projecten / actualiteit / Oorlog Oekraïne
Schrijfactie Amnesty International
Paarse Vrijdag
Vluchtelingenwerk Nederland
Gay Straight Alliance (GSA)
IDFA (Kinderrechtenfestival) / Movies that matter
Unesco projecten in de lessen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Aandacht oorlog Oekraïne

Slide 16 - Slide

Duurzaamheid
Watertappunten
Petflesvrije school
Afval/recycle projecten
Aandacht voor duurzaamheid in de lessen
Warme truiendag
Movies that Matter
De Pinguïn Haarlem (Escape room)Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Wereldburgerschap 
Activiteitendagen / Goede doelen acties
Voedselbank
UNESCO dagen  / Verhalenweek
Cross your borders: Globaland XL
Verweven in curriculum / in de les / keuze leermiddelen / PTO/PTA
Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) (leerlijn)

Slide 20 - Slide

17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Leerlijn UNESCO
Aandacht voor:
Armoedebestrijding
Duurzaamheid & milieu
Eerlijke verdeling rijkdommen etc. in de wereld
Onderwijs en werk
Gezondheid en welzijn
Racisme / discriminatie / gelijkwaardigheid
Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Impressie UNESCO week Sancta

Slide 24 - Slide

Evaluatie UNESCO week

Over het algemeen positief 
* De gastlessen / vaklessen met duidelijke koppeling UNESCO --> (Jeroen Swolfs met Photo's of freedom/ Vluchtelingenwerk/Globaland XL/Story's that move/ Escaperoom/Toekomstlab/Senegalproject/slavernijproject)
* Betekenisvol/Leren door doen / ondervinden / horizon verruimen / verhalen delen/de wereld de school in 


Slide 25 - Slide

Evaluatie UNESCO week

Verbeterpunten:
* Voorbereiding op UNESCO week kan beter (mentorles)
* Iets meer voorbereidingstijd 
* Duidelijke instructie begeleidende docenten belangrijk (instructiemoment) 
* Link met UNESCO thema's kan expliciter benoemd worden
* Evenwichtig rooster: goede afwisseling activiteiten
Slide 26 - Slide

Intercultureel leren
Uitwisseling o.a. Normandië / Finland / Estland / Soerabaja / .....
Munesco (Model Unesco, Ne) --> Unesco scholen / thema
MUN (Model United Nations) (En) --> internationaal
Schrijfproject Senegal
Studiereizen (Unesco thema): Marokko,
Barcelona, Griekenland, Krakau, Dublin,
IJsland, Napels, Parijs, Berlijn, Liverpool

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Speerpunten intern 2022-2023
1. Opzetten leerlijn UNESCO gekoppeld aan de SDG's
2. Vakoverstijgend project UNESCO (Verhalenweek)
3. UNESCO zichtbaarder / meer expliciet in de vaklessen (is opgenomen in PTO/PTA) / tijdens vieringen (Kerst)
4. Aandacht duurzaamheid 
5. Uitwisselingen / studiereizen (met UNESCO thema + schoolbezoek)


Slide 30 - Slide

Speerpunten extern 2022-2023
6. Op 9 december collegiale uitwisseling andere scholen
7. Bezoeken UNESCO inspiratiedagen / familiedag / visitaties andere UNESCO scholen 
8. jaarverslag / Jongerencommissie UNESCO
9. Contacten Global Citizen versterken / uitbreiden
10. Netwerk externe partijen onderhouden / uitbreiden 

Slide 31 - Slide

Dank voor uw aandacht!               Vragen?

Slide 32 - Slide