2.2 Wereld: De groei en opbouw van steden

Hoofstuk 2 Steden
2.2 De groei en opbouw van steden
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofstuk 2 Steden
2.2 De groei en opbouw van steden

Slide 1 - Slide

Hoe voel je je vandaag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Megastad
Wereldstad
Hoofdstad
Primate City
Hier wonen meer dan 10 miljoen mensen.
Liggen grotendeels in AziĂŤ. 
Veel inwoners en veel invloed op de wereld.
New York, Tokyo, Londen en Parijs.
Hier zit vaak de regering.
Amsterdam.
1 superstad in een land.
Mexico-stad of Parijs.

Slide 3 - Drag question

Rijke en arme steden
Een stad in een arm land ziet er anders uit dan een stad in een rijk land. Deze paragraaf gaat over dit verschil. 

Slide 4 - Slide

Steden in rijke landen
Deze steden bestaan en groeien al heel lang: sinds de industriĂŤle revolutie (1750-1900). Dat heet urbanisatie.
Rond het centrum kwamen fabrieken en woningen voor de arbeiders. 
Vanaf 1960 werden de mensen steeds rijker. 
De gezinnen in de stad wilden graag rust en ruimte. Daarom verhuisden ze naar het platteland! 

De trek uit de stad naar het platteland heet suburbanisatie.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Dus, suburbanisatie = trek van de stad naar het platteland.
Wat was urbanisatie ook alweer?

Slide 7 - Open question

Steden in rijke landen
Veel mensen gaan rond de stad in dorpen wonen. De dorpen groeien en worden later kleine 'woonsteden' met laagbouw = suburbs. 

Ze horen bij de stad. 

Slide 8 - Slide

Bij ons heet suburb Vinex wijk. Zoek een plaatje van een vinex wijk op.

Slide 9 - Open question

Steden in rijke landen
Het centrum van een stad staat vol met wolkenkrabbers met kantoren, chique winkels en uitgaansgelegenheden. 
Dit centrum heet het CBD: Central Business District. 
Er woont hier bijna niemand. Een Europese stad heeft vaak wel een historisch centrum met huizen.

Slide 10 - Slide

Steden in rijke landen
Dus: 
  • Centrum: CBD. Er wonen weinig mensen in een Amerikaanse stad. Dit is anders in Europese steden. 

  • Suburbs: vroeger het platteland/ de kleine dorpen rond de stad. Nu is het echt een onderdeel van de stad waar veel mensen wonen.

Slide 11 - Slide


Waar liggen veel succesvolle steden?
A
In de bergen
B
Aan het water
C
Dichtbij andere landen
D
Dichtbij het platteland

Slide 12 - Quiz


Wat is de verstedelijkingsgraad?
A
De jaarlijkse groei van de stad.
B
Het vestigingsoverschot.
C
Het percentage mensen van een land in de stad.
D
De groei van steden.

Slide 13 - Quiz

Steden in arme landen
In arme landen begon de urbanisatie pas vanaf 1960.  
 De mensen gingen naar  de steden  om hier werk te vinden. 

Vaak bouwden ze aan de rand van de stad een huisje van slecht materiaal, zo ontstonden veel krottenwijken.
 
Deze vind je op gevaarlijke plekken: langs een spoorlijn, een steile helling of bij een vuilstortplaats. 

Slide 14 - Slide

Zoek een foto van een krottenwijk.

Slide 15 - Open question

Wie weet nog...wat is infrastructuur?
A
Alle export en import
B
De structuur van de handel
C
Het geheel aan wegen en transportlijnen
D
De uitvoer van alle mainports samen

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Video

Stad in een arm land
Dus: 
  • Mensen met weinig geld wonen in de randzone. 
  • Veel mensen wonen in krottenwijken: huizen met slechte bouwmaterialen, geen riolering, zonder waterleiding. Als mensen hier lang wonen, gaan ze hun 'krot' opknappen. 
  • Klein CBD, een aantal buurten voor de middenklasse en de rijke. 

Slide 18 - Slide

Planning
Een groot verschil tussen de rijke en de arme steden is: goede stadsplanning. 
Bij stadsplanning wordt van tevoren een plan gemaakt over de inrichting van de stad, de mensen houden zich aan de regels en wetten over waar je mag bouwen. 
Er is voldoende geld voor de nodige infrastructuur: straten, riolering, waterleiding, internetkabels etc. 
Het bestuur in de arme stad heeft weinig geld en de groei is zo snel dat planning niet lukt. 

Slide 19 - Slide

Wat is de betekenis van CBD?
A
Central Boeren District
B
Central Business District
C
Central Bedrijfs District
D
Corona Bier District

Slide 20 - Quiz

Wat is infrastructuur?
A
De structuur van de stad
B
De structuur van de mensen
C
Alle wegen,water-wegen, spoorwegen die vervoer mogelijk maken
D
Alle vervoer

Slide 21 - Quiz

Zoek zelf een foto van een krottenwijk.

Slide 22 - Open question

Waar is urbanisatie eerder begonnen?
A
In de arme landen.
B
In de rijke landen
C
Op de maan.

Slide 23 - Quiz

Welk begrip past hier goed bij?
A
Krottenwijk
B
Suburb
C
CBD

Slide 24 - Quiz

Noem minstens 1 verschil tussen de steden in arme en rijke landen die we vandaag hebben genoemd.

Slide 25 - Open question