5V Thema 5 BS 2

Transport in planten
5V
Thema 5
BS 2
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Transport in planten
5V
Thema 5
BS 2

Slide 1 - Slide

Vandaag
Leerdoel:
 • Je kunt beschrijven hoe planten water met mineralen opnemen, transporteren en afgeven
 • Je kunt beschrijven hoe huidmondjes de gaswisseling van planten reguleren en dat de opname van koolstofdioxide in relatie staat met de afgifte van water


Slide 2 - Slide

Sapstromen
Anorganisch: 
 • Water en zouten
 • Houtvaten (xyleem)

Organisch: 
 • Glucose en andere organische stoffen
 • Bastvaten (floeem)

Slide 3 - Slide

Water en mineralen opname
Hout- en bastvaten bevinden zich in de wortel in de centrale cilinder

Buitenste laag cellen; endodermis, deze cellen bevatten kurkbandjes: bandjes van Caspary
--> selectieve opname van stoffen

Slide 4 - Slide

Wortelharen
Epidermiscellen groeien uit tot wortelharen
--> groter oppervlak
--> sneller opname water en mineralen

Slide 5 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Endodermis;  actief transport  mineralenvia celmembraan
 • Gevolg: hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Waterpotentiaal
= druk nodig om water te verplaatsen
Afhankelijk van:
 • Osmotische waarde van een cel: meer opgeloste stoffen --> negatieve osmotisch potentiaal 
 • Drukpotentiaal (turgordruk): meer vocht in een cel --> positieve drukpotentiaal
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Capillaire werking
Samen met trekkrachten 
door verdamping en 
worteldruk zijn deze 
krachten sterker dan
de zwaartekracht.

Slide 10 - Slide

Huidmondjes
 • Regelen verdamping en gaswisseling
 • Afname turgor van sluitcellen zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2 openen/sluiten

Slide 11 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verdamping, capillaire werking en trekkrachten door verdamping
 • Sapstroom van beneden naar boven
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 12 - Slide

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 13 - Slide

Zelf aan de slag
Lezen:
BS 2 (blz. 151 t/m 156)


Maken:
opdr. 13 t/m 20

Slide 14 - Slide