Begeleiden in de groep les 3

Begeleiden in de groep 
Les 3
Caroline Willemse 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Begeleiden in de groep 
Les 3
Caroline Willemse 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Terugblik: Opfrissen kennis, "Een veilig pedagogisch klimaat";
 • Huiswerk: basisbehoeften van een kind;
 • Afsluiting en huiswerk.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is een veilig pedagogisch klimaat
kinderopvang?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Hoe kun jij als pedagogisch werker zorgen dat kinderen zichzelf durven te zijn?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Huiswerk
 • Een kind kan zich pas echt ontwikkelen als zijn drie basisbehoeften vervuld worden: relatie, competentie en autonomie. Zoek op in het boek naar informatie over deze drie competenties, wat houden deze competenties in?
 • Wat betekent een professionele beroepshouding? 
Blz 116 t/m 119

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Alle mensen in de wereld hebben dezelfde behoefte aan voedsel, verzorging en liefde. Als aan die behoefte is voldaan, kunnen kinderen zich verder ontwikkelen.
Welke drie basisbehoeften zijn van belang voor een optimale ontwikkeling van een kind in de groep? Kies de juiste antwoorden.

 • Autonomie
 • Competentie
 • Identiteit
 • Interactie
 • Motivatie
 • Relatie
 • Zelfbeeld


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt de basisbehoefte relatie in?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Wat houdt de basisbehoefte competentie in?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wat houdt de basisbehoefte autonomie in?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Competentie
Relatie
Autonomie
Elk kind heeft de behoefte om zich verbonden te voelen met anderen. Je komt daaraan tegemoet door samenwerken en samen spelen te stimuleren
TElk kind heeft een natuurlijke behoefte aan leren. Je kunt daaraan tegemoetkomen door het kind te bevestigen en aan te moedigen.
 kind wil zelf keuzes maken en inbreng hebben. Je helpt een kind daarbij door het de kans te geven zelf problemen op te lossen.

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

Bedenk in vijf minuten zo veel mogelijk woorden die bij je opkomen bij het onderwerp ‘professionele beroepshouding’.

Slide 12 - Mind map

uiterlijk, gedrag en vaardigheden.
Wat betekent een professionele beroepshouding 
 • Een professional is iemand die een .............uitoefent. Het begrip wordt vooral gebruikt om  aan te geven dat iemand die voor een bepaald beroep heeft .........................en zich daarmee onderscheidt van een ..................................


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn essentiële vaardigheden in je werk

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Interactievaardigheden
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol van een pedagogisch medewerker.
Deze rollen worden uitgewerkt in vaardigheden; interactievaardigheden. In de communicatie en omgang met de kinderen maakt de pedagogisch medewerker gebruik van
interactievaardigheden. Dit zijn de vaardigheden van de pedagogisch medewerker tijdens de interacties/omgang met alle kinderen in de groep. Deze interactievaardigheden zijn
belangrijk, omdat deze van invloed zijn op de ontwikkeling en welzijn van de kinderen in de
groep.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

De zes pedagogische interactievaardigheden zijn hiervan de basis:
• Sensitieve responsiviteit
• Respect voor de autonomie
• Ontwikkelingsstimulering
• Structureren en grenzen stellen
• Begeleiden van interacties
• Praten en uitleggen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 
Zoek op internet of in je boek naar informatie over de zes interactievaardigheden, wat houden deze interactievaardigheden in?

1. Autonomie respecteren
2. Sensitieve responsiviteit
3. Structureren en grenzen stellen
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Interacties begeleiden

Tijdsduur van 10 min.Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Maken theorie vragen behorend bij Thieme Meulenhoff
(3.8. een veilige basis)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions