3.2 Delers en veelvouden

H3 getallen 
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H3 getallen 

Slide 1 - Slide

3.2 Delers van getallen
Wat gaan we deze les leren:
 • Wat delers en veelvouden van een getal zijn
 • Wat  priemgetallen zijn.

Slide 2 - Slide

Deler
de uitkomst van 27 : 3 = 9. 
Omdat de uitkomst een geheel getal is en geen kommagetal 
is 3 een deler van 27.
Een deler is dus altijd een geheel getal!

Slide 3 - Slide

Welk getal is nog meer een deler van 27?
A
9
B
4
C
6
D
7

Slide 4 - Quiz

Wat zijn delers van 12?
A
3, 4, 6
B
2, 4, 6
C
2, 3
D
2, 3, 4, 6

Slide 5 - Quiz

is 13 een deler van 52?
A
nee
B
ja

Slide 6 - Quiz

veelvoud
Een getal dat deelbaar is door 3 noem je een veelvoud van 3.
Veelvouden van 3 zijn bv. 3, 6, 9, 12,......30, 36, enz.
Veelvouden van 4 zijn bv. 4, 8, 12,.......40, 44, enz.

Slide 7 - Slide

Wat is een veelvoud van 6?
A
81
B
32
C
72
D
16

Slide 8 - Quiz

Wat is een veelvoud van 8?
A
27
B
38
C
32
D
42

Slide 9 - Quiz

even en oneven
Een even getal  is een getal dat deelbaar is door 2.
Een even getal is dus een veelvoud van 2.
Een oneven getal is geen veelvoud van 2.

Slide 10 - Slide

Welk getal is geen even getal?
A
16
B
30
C
29
D
42

Slide 11 - Quiz

Priemgetallen
 In het honderdveld hiernaast is het getal 1 doorgestreept. 

Slide 12 - Slide

Priemgetallen
 •  In het honderdveld hiernaast is het getal 1 doorgestreept. 
 • Nu gaan we alle getallen deelbaar door 2 doorstrepen behalve 2 zelf!
Nu gaan we alle getallen deelbaar door 2 doorstrepen behalve 2 zelf!

Slide 13 - Slide

Priemgetallen
 •  In het honderdveld hiernaast is het getal 1 doorgestreept. 
 • alle veelvouden van 2
 • Nu gaan we alle getallen deelbaar door 3 doorstrepen behalve 3 zelf!

Slide 14 - Slide

Priemgetallen
 • deelbaar door 4 die zijn al weggestreept (deelbaar door 2)! 
 • nu alle veelvouden van 5 behalve 5 zelf.
deelbaar door 4 die zijn al weggestreept (deelbaar door 2)! 
nu alle veelvouden van 5 behalve 5 zelf.

Slide 15 - Slide

Priemgetallen
 • deelbaar door 6 hoeft niet omdat 6 een veelvoud is van 2 en 3.  
 • Alle veelvouden van 7 behalve 7 zelf.

Slide 16 - Slide

Priemgetallen
 • Veelvoud van 8 is hetzelfde als veelvoud van 2 
 • Veelvoud van 9 is veelvoud van 3
 • We hebben nu nog een paar getallen over.

Slide 17 - Slide

Priemgetallen
deze getallen zijn alleen nog maar deelbaar door 1 en door zichzelf n.l.: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
 

En dit noemen we 
Priemgetallen

Slide 18 - Slide

3.2 delers van getallen
je  kan een getal ook schrijven als een vermenigvuldiging van priemgetallen.

Schrijf het getal 180 als ver-menigvuldiging van zoveel mogelijk priemgetallen.

Slide 19 - Slide

3.2 delers van getallen
je kan 180 schrijven als 18 x 10
Tekst

Slide 20 - Slide

3.2 delers van getallen
je kan 18 schrijven als 3 x 6 en 
Tekst

Slide 21 - Slide

3.2 delers van getallen
je kan 10 schrijven als 2 x 5 en 
Tekst

Slide 22 - Slide

3.2 delers van getallen
je kan 6 schrijven als 2 x 3 
Tekst

Slide 23 - Slide

3.2 delers van getallen
je kan  de getallen 3, 2 en 5  niet nog kleiner schrijven.

3 x 2 x 3 x 2 x 5 = 180
je hebt nu 180 als vermenig- vuldiging van priemgetallen geschreven.
Tekst

Slide 24 - Slide

maak nu opgave 18c blz. 62 in je schrift en maak hier een foto van.

Slide 25 - Open question

maak van opgave 19 blz 62 a en b in je schrift en maak er een foto van.

Slide 26 - Open question

Maak nu
paragraaf 3.2 helemaal netjes af in je schrift.

Slide 27 - Slide