Specifieke regels voor kindcentra

Specifieke regels KOV
Wet kinderoppvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE)
het vier ogen principe
de beroepskracht-kindratio
het pedagogisch beleidsplan
de structuele scholing van medewerkers
taalniveau 3F
het klachtrecht
1 / 22
next
Slide 1: Slide
SpecialisatieMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Specifieke regels KOV
Wet kinderoppvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE)
het vier ogen principe
de beroepskracht-kindratio
het pedagogisch beleidsplan
de structuele scholing van medewerkers
taalniveau 3F
het klachtrecht

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wet KOV en Kwaliteitseisen POV
twee belangrijke zaken:
1. Kosten

2. Kwaliteit

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke 3 partijen zijn betrokken bij de kosten voor de KOV?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Kwaliteit; welke eisen?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Wet OKE betekent
A
wet ontwikkeling door kansen en educatie
B
wet ontwikkeling door kwaliteit en educatie

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Benoem de drie uitgangspunten van de wet OKE

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

En nog verder in dit thema
4 ogen principe
beroepskracht-kindratio
pedagogisch beleidsplan
structurele scholing medewerkers
Taalniveau 3F
Klachtrecht

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wet IKK
wat weten jullie al?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Geen van allen
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Veranderingen binnen de kinderopvang 
Wet IKK
- 2015: Minister Asscher --> voorstel kwaliteit KOV verbeteren
- Werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk
- Start: 1 januari 2018
- GGD controleert
- 4 Pijlers als uitgangspunt Wet IKK
-Inzet pedagogisch beleidsmedewerker (pedagogisch coach) m.i.v. 1 januari 2019 verplicht --> hbo geschoold
- Taalniveau 3F verplicht (2023)
- Aanvullende scholing voor werken met baby’s (2023)
- 2023 volledige Wet IKK van toepassing

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. 


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

4 pijlers in het kort
1. Ontwikkeling kind staat centraal: pedagogische doelen van Riksen-Walraven worden opgenomen,  pedagogische doelen als leidraad voor pedagogisch beleidsplan, elk kind heeft een mentor, ontwikkeling van kinderen wordt structureel en individueel gevolgd 

2. Veiligheid en gezondheid: veiligheids- en gezondheidsbeleid, vierogenprincipe, min 1 EHBO, meldplicht, hygiëne
 

Slide 15 - Slide

- Voor baby’s (0 jaar) naar 1 pm’er op 3 baby’s (was 4)
- Voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pm’er op 12 kinderen (was 10)
- Zodat de kinderen zich gehecht en vertrouwd kunnen voelen (vaste gezichten)
4 pijlers in het kort
3. Vaste gezichten en groepen: Beroepskracht-kindratio, vaste-gezichten criterium voor baby’s aangescherpt naar maximaal 2 vaste gezichten

4. Opleiding en ondersteuning medewerkers KOV : pedagogisch coach, Taalniveau 3F , permanente scholing voor alle beroepskrachten, geen formatieve inzet van vrijwilligers, stagiaires  maximaal 1/3, aanvullende scholing voor werken met baby’s (2023)

Slide 16 - Slide

- Voor baby’s (0 jaar) naar 1 pm’er op 3 baby’s (was 4)
- Voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pm’er op 12 kinderen (was 10)
- Zodat de kinderen zich gehecht en vertrouwd kunnen voelen (vaste gezichten)
Zelf aan de slag
Ga op zoek naar de wet IKK en wet Kinderopvang.
Ga op onderzoek naar de 4 pijlers en 4 basisdoelen.

Noteer ook in het kort wat er onder de pijlers staat. 

Hou in gedachten dat je dit nodig hebt voor het examengesprek.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wet IKK in de praktijk
Bedenk voor jezelf  en schrijf op

- Wat zie je terug op stage van wet IKK?
- Hoe ervaren jullie de kwaliteit op stage? 
- Wat zou er bij jullie op stage verbeterd kunnen worden?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions


De wet IKK bestaat uit vier thema's. Welke hoort er niet in thuis?

A
Ieder kind krijgt een mentor die zijn ontwikkeling bijhoudt en bespreekt met de ouders.
B
Ook vrijwilligers die meehelpen op de groep worden meegeteld als medewerker in de berekening.
C
Tijdens de openingstijdens moet er altijd een begeleidster zijn die een EHBO diploma heeft.
D
Alle antwoorden zijn onjuist.

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Opdracht Examengesprek G
Neem de beoordelingscriteria van examengesprek G over en schrijf per criteria uit wat je wil vertellen in het gesprek.


Slide 22 - Slide

This item has no instructions