Les 1 Basis Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg
1 / 24
next
Slide 1: Slide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Gehandicaptenzorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Planning
*Kennismaken
*Stoornis, beperking, handicap en syndroom
*Oorzaken verstandelijke beperking
*Onderverdeling verstandelijke beperking
*Indeling presentaties
*Huiswerk
*lesevaluatie

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

 afspraken en regels
Op tijd aanwezig tijdens de les

eten/ drinken

Telefoongebruik

Wat vinden jullie zelf belangrijk?

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Toetsing
Theorie toets

Presentatie

Opdrachten

Beroepshouding

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie al over het onderwerp gehandicaptenzorg?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Stoornis
Stoornis: een orgaan of een functie van het lichaam of psyche ontbreekt, een afwijking vertoont of beschadigd is
Voorbeeld?

Slide 6 - Slide

ADHD
Borderline
Depressie
eetstoornis
angst 
paniek 
autisme
Beperking

Beperking: is het gevolg van een stoornis of ziekte

                                                Voorbeeld?
 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Handicap

Handicap: hetzelfde als een beperking, de woorden worden vaak afwisselend gebruikt als men hetzelfde bedoelt

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Syndroom

Syndroom: een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen

                                                                             Voorbeeld? 
 

Slide 9 - Slide

gilles de la tourette 
Syndroom van Ménière 
Oorzaken verstandelijke beperking?

Slide 10 - Mind map

Tijdens de zwangerschap kan er iets mis gaan met de foetus

Tijdens de geboorte of vlak daarna, bijvoorbeeld door zuurstof tekort

Chromosoom afwijking

Oorzaken verstandelijke beperking

Slide 11 - Slide

Tijdens de zwangerschap kan er iets mis gaan met de foetus
Tijdens de geboorte of vlak daarna, bijvoorbeeld door zuurstof tekort
Chromosoom afwijking

Ieder lichaamscel heeft 46 chromosomen (23 paren)


Chromosoom afwijking:
- afwijking aantal chromosomen (teveel of te weinig)
- afwijking in de structuur van het chromosoom

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is een gemiddeld IQ?

Slide 13 - Open question

90- 110
Mensen met een licht verstandelijke beperking IQ van 50-70

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Mensen met een matig verstandelijke beperking (IQ van 30-50)

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ van 20-30)

Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 20)

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Mensen met een meervoudige beperking (IQ vaak lager dan 20)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Jullie krijgen een Syndroom/stoornis toegewezen.

Vanaf 27 Oktober zijn er per les 1 of 2 groepjes die presenteren.
In de presentatie komen de volgende onderdelen aanbod:

Naam Syndroom
Oorzaak
Symptomen/kenmerken
Verloop van syndroom
Verstandelijk niveau
Adviezen voor omgang
Voorbeelden (en een filmpje)

Syndromen
1. Syndroom van Down
2. Prader Willi Syndroom
3. Rett syndroom
4. Fragiele X syndroom
5. FAS (alcoholsyndroom)
6. Syndroom van Turner

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Maak de opdrachten 1, 2, 3 en 4 in word
 
Mail naar: t.boeren@rocmondriaan.nl
 Sla het bestand op als: naam-klas-opdrachtenbasisgehandicaptenzorg


Alle opdrachten ingeleverd aan het einde van de periode? 1 punt extra bij je toets.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Tip & Top

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions