Les 1 Basis Gehandicaptenzorg

Verstandelijke beperking
1 / 26
next
Slide 1: Slide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Verstandelijke beperking

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over mensen met een verstandelijke beperking?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Welke leervraag heb je over het onderwerp 'verstandelijke beperking'?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Stoornis
Een stoornis is een defect of het ontbreken van een orgaanfunctie of orgaan.
Als je van een stoornis spreekt, kan dit zijn op het gebied van:
 • Cognitie
 • Zintuigen
 • Taal
 • Organen
 • Ledematen

Voorbeeld? 

Slide 4 - Slide

ADHD
Borderline
Depressie
eetstoornis
angst 
paniek 
autisme
Beperking
Een beperking kan het gevolg zijn van een stoornis.
Als je spreekt van een beperking, gaat het om verminderde mogelijkheden in gedrag of activiteiten op het gebied van:
 • Communicatie
 • Verzorging
 • Lichaamsbeweging
 • Vaardigheden
 • Gedrag
                                              
 

  Voorbeeld?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Handicap

Een handicap is een participatieprobleem, dat zich kan voordoen op het gebied van:
 • Scholing
 • Arbeid
 • Het sociale leven
 • Vrijetijdsbesteding

  Voorbeeld?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Syndroom
Syndroom: een ziektebeeld waarbij een verzameling klinische verschijnselen
                                                                             Voorbeeld? 
 

Slide 7 - Slide

gilles de la tourette 
Syndroom van Ménière 
Oorzaken verstandelijke beperking?

Slide 8 - Mind map

Tijdens de zwangerschap kan er iets mis gaan met de foetus

Tijdens de geboorte of vlak daarna, bijvoorbeeld door zuurstof tekort

Chromosoom afwijking

Oorzaken verstandelijke beperking
 • genetische afwijking
 • ziekte tijdens zwangerschap
 •  zuurstof tekort 

Slide 9 - Slide

Tijdens de zwangerschap kan er iets mis gaan met de foetus
Tijdens de geboorte of vlak daarna, bijvoorbeeld door zuurstof tekort
Chromosoom afwijking

Ieder lichaamscel heeft 46 chromosomen (23 paren)


Chromosoom afwijking:
- afwijking aantal chromosomen (teveel of te weinig)
- afwijking in de structuur van het chromosoom

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is een gemiddeld IQ?

Slide 11 - Open question

90- 110
Mensen met een licht verstandelijke beperking IQ van 50-70

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Mensen met een matig verstandelijke beperking (IQ van 30-50)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (IQ van 20-30)

Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking (IQ lager dan 20)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Mensen met een meervoudige beperking (IQ vaak lager dan 20)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Jullie krijgen een Syndroom/stoornis toegewezen.

Vanaf 27 Oktober zijn er per les 1 of 2 groepjes die presenteren.
In de presentatie komen de volgende onderdelen aanbod:

Naam Syndroom
Oorzaak
Symptomen/kenmerken
Verloop van syndroom
Verstandelijk niveau
Adviezen voor omgang
Voorbeelden (en een filmpje)

Syndromen
1. Syndroom van Down
2. Prader Willi Syndroom
3. Rett syndroom
4. Fragiele X syndroom
5. FAS (alcoholsyndroom)
6. Syndroom van Turner

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Maak de opdrachten 1, 2, 3 en 4 in word
 
Mail naar: maaikedroogmondriaan@gmail.com
 Sla het bestand op als: naam-klas-opdrachtenbasisgehandicaptenzorg


Alle opdrachten ingeleverd aan het einde van de periode? 1 punt extra bij je toets.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Tip & Top

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions