3.7 Sedimentatie

3.7 De opbouw van het laagland


H3 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.7 De opbouw van het laagland


H3 Endogene en exogene processen
Domein Aarde
V5

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Sedimentatie - Overstromingsvlakte
Benedenloop: vlak -> rivier gaat langzamer stromen
-> Sedimenten worden afgezet/bezinken

 • In rivierbedding: grind
 • Oever: zand
 • Achter de oever: klei

-> ontstaan waterpaslandschap

Slide 6 - Slide

Grind
Zand
Klei

Slide 7 - Slide

Sediment
Geërodeerd materiaal:
- Grind
- Zand
- Klei

Slide 8 - Slide

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 9 - Slide

Delta
Estuarium

Slide 10 - Slide

Wat is het verschil tussen een delta en een estuarium?

Slide 11 - Open questionDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Sedimentatie
Overstromingsvlakten zakken weg/in elkaar
Dus sedimentatie blijft.

Sedimenten worden in elkaar gedrukt: sedimentgesteenten

Slide 14 - Slide

Sedimentgesteente
Grind -> conglomeraat
Zand -> zandsteen
Klei -> schalie -> leisteen
kalkskeletjes/schelpen -> kalksteen

 • Gelaagd
 • Fossielen

Slide 15 - Slide

sediment wordt uiteindelijk
sedimentgesteentezand wordt ZANDSTEEN


Slide 16 - Slide

Sedimentgesteente
Ontstaan uit los sediment wat samengeperst wordt

Bijv. zandsteen

Slide 17 - Slide

Kenmerk sedimentgesteente
Laagjes & kunt fossielen tegenkomen

Slide 18 - Slide

Fossielen in sedimentgesteente

Slide 19 - Slide

Wat is de juist volgorde?
A
sedimentatie - verwering - erosie
B
verwering - erosie - sedimentatie
C
erosie - verwering - sedimentatie
D
erosie - sedimentatie - verwering

Slide 20 - Quiz

Welke sedimenten zijn het grootste?
A
Grind
B
Zand
C
Klei
D
Ze zijn allemaal even groot

Slide 21 - Quiz

Welke sedimenten blijven achter in de delta?
A
Grind
B
Zand
C
Klei
D
Allemaal

Slide 22 - Quiz

Lesdoel
 • Je kan de cyclus verwering - erosie - sedimentatie uitleggen en verklaren in welk deel van de rivierloop wat voorkomt. 
 • Je kunt de ontstaanswijze van sedimentgesteenten bepalen aan de hand van de kenmerken van het gesteente.

Slide 23 - Slide

Aan de slag
Werk verder in je werkboek!

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video