Water in Nederland

Water in Nederland: een delta
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 17 slides, with text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Water in Nederland: een delta

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Wat moet je kennen?
✅ verschil hoog-laag NL
✅ ontstaan en kenmerken laag-NL
✅ rivierengebied: kenmerken landschap
✅ herkennen en benoemen landschap op afbeelding
✅  topografie NL

Slide 3 - Slide

Begrippen
✅ delta
✅ NAP
✅ sedimentatie
✅ oeverwal
✅ riviermonding
✅ winterdijk
✅ zomerdijk
✅ uiterwaard
✅ wiel
✅ komgrond

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Verschil hoog- laag Nederland
NAP= Normaal Amsterdams Peil
—>de gemiddelde hoogte van de zeespiegel.

Je ziet hier duidelijk verschil tussen het hoge en het laaggelegen deel van Nederland.
Overstroom jij als de dijken breken? Waarom wel/niet?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Ontstaan Laag-Nederland + kenmerken
De kaart van Nederland zonder polders/landaanwinning is een gatenkaas...

Op 3 manieren is er land aangewonnen: 
1- door de zee
2- door rivieren
3- door de mens

Slide 8 - Slide

Land door de zee
▪️ duinen onstaan —> achter de duinen ondiep water —> sedimentatie van zand en klei (= slib)

▪️ planten groeien achter de duinen —> moeras —> hierop onstond nieuwe bodemlaag —> veen (dode plantenresten)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Land door rivieren
▪️ Nl = deltagebied van grote rivieren
     - Rijn
     - Maas
     - Waal
     - IJssel

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Hoe kan een rivier land “maken”?
▪️ Rivier stroomt van hoog naar laag —> bv de rivier de Rijn stroomt van de bergen in Zwitserland naar het lage gebied van Nederland. 

▪️ zie kaart: stroomgebied van de Rijn

Slide 13 - Slide

Deltagebied van rivieren
▪️ hoe lager het gebied, hoe langzamer het water stroomt
—> sedimentatie van zand bij overstroming rivier.
▪️ zand blijft vlakbij de oever liggen en hoopt zich op
—> oeverwal 
▪️ verder weg van de rivier stroomt water langzamer —> sedimentatie van kleideeltjes —> komgrond.   
▪️ komgronden liggen dus lager dan de oeverwal 
Zandkorrels zijn groter en zwaarder dan kleideeltjes. Bij sedimentatie zakken zandkorrels daarom als eerste naar de bodem. Kijk maar eens hoeveel verschil er zit tussen zand en klei! 

Slide 14 - Slide

Kenmerken rivierenlandschap
▪️ Oeverwal het eerst bewoond door mensen
▪️ De mens nam meer maatregelen om het water tegen te houden: dijken

Slide 15 - Slide

Twee soorten dijken
▪️ winterdijk —> ligt op de oeverwal, hoog

▪️ zomerdijk —> ligt dichtbij de rivier, lager

▪️tussen winterdijk en de rivier ligt een gebied dat mag overstromen bij te hoog water: de uiterwaarden

▪️ Kijk naar de afbeelding en zie het verschil!

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video