Beeldspraak: asyndetische vergelijking - homerische vergelijking - synesthesie

Woordenschat H3
- asyndetische vergelijking
- homerische vergelijking
- synesthesie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Woordenschat H3
- asyndetische vergelijking
- homerische vergelijking
- synesthesie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na deze lessenserie kun je: 
- asyndetische vergelijkingen, homerische vergelijkingen en synesthesie herkennen en benoemen

Slide 2 - Slide

Planning deze les
- herhalen theorie vorige les
- theorie woordenschat H3
- oefenen
- huiswerk

Slide 3 - Slide

Theorie vorige les
- vergelijking
- metafoor
- personificatie
- metonymia

Slide 4 - Slide

Maak een zin met een vergelijking erin.

Slide 5 - Open question

Maak een zin met een personificatie erin.

Slide 6 - Open question

Asyndetische vergelijking
 • Bij een asyndetische vergelijking wordt er tussen het te vergelijken object en het beeld geen verbindingswoord gebruikt.

  vb: 
 • Karel, een echte angsthaas, was snel weg.
 • Zijn hoofd, een biet, sprak boekdelen.

Slide 7 - Slide

Homerische vergelijking
 • Vergelijking met allerlei bijzonderheden --> Homerus, de dichter van de Ilias en de Odyssee

 • Een breedsprakige vergelijking, waarbij de schrijver zo opgaat in het vergelijken, dat hij dingen noemt die geen verwantschap meer hebben met het beeld.

Slide 8 - Slide

Voorbeelden van een homerische vergelijking
Zoals in het begin van de lente Apollo voortgaat over de bergruggen bij het eiland Delos en de reidansen opnieuw instudeert, zo ging Aenas zelf.

zoals de zon in mei,
de warme zomerdag in juni,
en de stranddag in juli,
zo heb ik graag een vrije dag.

Slide 9 - Slide

Synesthesie
 • Een combinatie van de indrukken van verschillende zintuigen 
 • Synesthesie kan worden gezien als een bijzondere vorm van de metafoor.

  vb:
  schreeuwende kleuren, bittere woorden, warme stem

Slide 10 - Slide

Christines heldere ogen, fijn kristal, schitterden in de lage avondzon.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 11 - Quiz

Uit zijn mond vloeien zoete woorden, zodra hij Agnes ziet.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 12 - Quiz

Zoals een mobiele telefoon de stilte kan verstoren wanneer die plotseling luid begint te piepen in een volle zaal, zo was de kreet van de verwarde man tijdens de herdenking een ergerlijke verstoring van de stille plechtigheid.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 13 - Quiz

Door de fraaie nazomer heeft de wijn een ronde smaak gekregen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 14 - Quiz

Helena sprong gracieus over het hekje en holde naar de ijscokar als een hinde die het voorjaar ruikt en de waterbron opzoekt om haar dorst te lessen.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 15 - Quiz

Franka heeft haar vriendje Trevis, die trouwe hond, volledig in haar macht.
A
asyndetische vergelijking
B
homerische vergelijking
C
synesthesie

Slide 16 - Quiz