Klas 2, Les 2: Filmtechnieken & shots


Les 2: Kaders, standpunten en bewegingen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

les 2 Kaders, standpunten en bewegingen In deze les gaan we een kijkje nemen op een filmset waar een reclame filmpje wordt gemaakt. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende filmtechnieken zoals kaders, standpunten en bewegingen. Ze leren wat een filmshot is. De opdrachten in deze les helpen de leerlingen met een kritische blik te kijken en betekenis te geven aan wat ze zien. Daarnaast stimuleren ze een onderzoekende houding met name in het vertalen van het eigenverhaal naar beeldtaal.

Instructions

Benodigdheden
 • Werkboek reclame en mediawijsheid online (invulbaar) of print versie, les 1
 • Docentenhandleiding, les 1
 • Bijlage filmbegrippen en filmberoepen, les 1
 • Bijlage Apps en materialen, les 1
 • Digibord
 • Mobile telefoon (opgeladen)
 • Tripod (stabiliteit opname)

Lesopbouw
 • Verkenning
 • Informatie
 • Oefenen
 • Reflecteren
 • Voorbereiding:

Bekijk de bijbehorende LessonUp-les en zet deze voor aanvang van de les klaar. Als u de werkboeken niet digitaal laat invullen zorg dan dat elke leerling een geprinte versie van het werkboek vlog heeft. 

Leerdoelen:
De leerling maakt kennis met de betekenis van reclame.
De leerling maakt kennis met de invloed van reclame en de trucs die gebruikt worden.

Aan het einde van de les kennen de leerlingen verschillende film technieken en kunnen deze toepassen. 

Overzicht van de opdrachten.

Opdracht 1 (pagina 11 werkboek)
De leerlingen gaan een filmpje kijken  en beantwoorden verschillen de vragen. 
Opdracht 2 (pagina 5 werkboek)
de leerlingen kijken een filmpje dat laat zien welke trucs er in reclame wordt gebruikt. De leerlingen benoemen 2 trucs.

Opdracht 2 (pagina 11 werkboek)
De leerlingen bekijken een filmpje en beantwoorden de bijbehorende vragen. 

Opdracht 3 (pagina 12 werkboek)
De leerlingen bekijken een filmpje en leren wat verschillende filmshots  en. perspectieven zijn. 

Opdracht 4 (pagina 13 werkboek)
De leerlingen gaan foto's maken, waarbij ze het geleerde bij opdracht 3 (shots en perspectieven) in praktijk moeten brengen. 

Opdracht 5 (pagina 15 werkboek)
Dit is een groep opdracht, waarbij de leerlingen gaan oefenen met filmen

Extra opdracht ( pagina 17 werkboek)
Als leerlingen eerder klaar zijn met de opdrachten of er is nog tijd in de les dan is het leuk om deze extra opdracht te doen. Deze opdracht gaat over beeldmanipulatie een geeft een inkijkje hoe dat in reclame wordt gebruikt. Leerlingen bekijken een filmpje en gaan zelf met beeldmanipulatie aan de slag.
Items in this lesson


Les 2: Kaders, standpunten en bewegingen

Slide 1 - Slide

In deze les leren de leerlingen
 • een inkijkje op de filmset van een reclame
 • Kaders, standpunten en bewegingen
 • Foto's maken
 • Film het in één take
Hier een introfilmpje over shots 

Slide 2 - Slide

Infofilmpje en opdracht

Laat de leerlingen naar her filmpje kijken en stel ze de volgende vragen.
 1. Voor welk merk wordt de reclame opgenomen?
 2. Uit hoeveel takes/shots bestaat de reclame die wordt opgenomen?
 3. In dít achter-de-schermen-filmpje wordt ook reclame gemaakt voor een stichting? Voor welke stichting?
Leerlingen kunnen hun antwoorden noteren op pagina 9 van het werkboek

Wat zegt een opnameleider als alle beelden gefilmd zijn? It's a.....

Slide 3 - Open question

Opdracht
Welke woorden horen op de stippellijntjes?

Voor de definitie van opnameleider: zie begrippenlijst of kijk op pagina 38 van het werkboek. 

Slide 4 - Slide

Opdracht
Laat de leerlingen het filmpje bekijken en laat ze tellen hoeveel shots er in de commercial zijn gebruikt.

Het is niet erg als de leerlingen twijfelen, na dit filmpje, verderop gaan we de soorten shots behandelen 

Overige vragen bij het filmpje:
Voor welk merk is deze reclame gemaakt?
Vind je de reclame bij het merk passen?
Waarom wel? 
Waarom niet?

De leerlingen kunnen hun antwoorden invullen op pagina 11 van het werkboekje

Uit hoeveel shots bestaat de vorige reclame?

Slide 5 - Open question

Wist-je-dat-je:  Wat is een filmshot?
Een filmshot oftewel een take is één ononderbroken filmopname. Het is alles dat wordt opgenomen tussen het aan- en uitzetten van de opnameknop op de camera. Meerdere shots samen vormen een filmpje.

Slide 6 - Link

Infofilmpje over  filmshots, perspectieven en kaders
Kijk met de leerlingen het filmpje en doe dan de opdrachten in de volgende slides.

kijk ook op pagina 12 en 13 van het werkboek. De leerlingen kunnen daar de verschillende shots en standpunten opschrijven.
TOTAAL
MEDIUM
CLOSE-UP

Slide 7 - Drag question

Opdracht - filmshots

TOTAAL 

MEDIUM

CLOSE-UP

Kaders, waar staat de camera?

Slide 8 - Slide

Infoblokje filmshots

vraag de leerlingen naar de verschillende shots. Wat hebben zij onthouden van het school-tv filmpje?

Totaalshot: een ruim shot. de hele omgeving is zichtbaar, personen zijn van top tot teen te zien.
Medium shot: personen zijn volledig zichtbaar ter hoogte van het middel, de kijker ziet de situatie goed.
Code Up: een deel van de persoon is zichtbaar, de emotie is goed zichtbaar.

op bladzijde 12 van het werkboekje kunnen zij de antwoorden invullen.

KIKKER
OOGHOOGTE
VOGEL

Slide 9 - Drag question

Opdracht - Perspectieven

Laat de leerlingen de sleepvraag doen.
welk plaatje hoort vij welk perspectief
KIKKER-PERSPECTIEF

OOGHOOGTE

VOGELPERSPECTIEF

Perspectieven

Slide 10 - Slide

Infoblokje perspectieven

vraag de leerlingen naar de verschillende perspectieven. Wat hebben zij onthouden van het school-tv filmpje?

Antwoorden
Kikkerperspectief: Hierbij film je vanuit een laag standpunt. Wat je filmt lijkt hierdoor groter, machtiger.
Ooghoogte: Hierbij film je vanuit ooghoogte. Wat je filmt lijkt hierdoor gelijkwaardig.
Vogelperspectief: Nierbij film je vanuit een hoog standpunt. Wat je filmt lijkt daardoor kleiner, nietiger.

tip: je kunt de leerlingen ook foto's met verschillende perspectieven op hun telefoon laten opzoeken.

Foto 1: Close-up & Kikkerperspectief
Foto 2:  Medium & Ooghoogte
Foto 3: Totaal & Vogelperspectief
Kies zelf een kader en een standpunt
Let op! Vraag toestemming voor het fotograferen van gezichten en wis de afbeeldingen na de oefening
Maak foto's vanuit de volgend standpunten
timer
5:00

Slide 11 - Slide

Opdracht:
De leerlingen hebben voor deze opdracht de telefoon nodig!

 Laat de leerlingen voor deze opdracht in duo's of in groepjes van vier werken. Werk voor deze opdracht in een duo of groepje van 4. Spreek af waar de leerlingen gaan of mogen fotograferen en gebruik de timer.

Maak foto’s vanuit de volgende perspectieven en gebruik een kader.

Foto 1: Close-up & Kikkerperspectief
Foto 2:  Medium & Ooghoogte
Foto 3: Totaal & VogelperspectiefUpload de foto waarin je vindt dat de kaders en standpunten het best gelukt zijn. Je moet kunnen uitleggen welk kader en welk standpunt er op de foto staan.

Slide 12 - Open question

Opdracht.

Laat de leerlingen de gemaakte foto's uploaden en een toelichting geven op kaders en standpunten

Slide 13 - Video

infoblokje: Tilt en Pan camerabewegingen
Tilt (van het Engels tilting) is een camerabeweging van onder naar boven bewegen, of omgekeerd. De tilt wordt gebruikt om te tonen hoe groot een gebouw is, of om de kijker in spanning te laten, door bijvoorbeeld iemand te filmen vanaf de voeten naar boven toe. 
Pan (uit het Engels: panning) of meetrekken wordt het meebewegen of het volgen van een bewegend onderwerp met een bedoeld. De pan-techniek is in opnames bedoeld om beweging of snelheid te benadrukken.Deze opdracht voer je uit in een groepje van 4-6 personen. Maak een filmpje in 1 beweging/ 1 take en zorg dat er tenminste 3 verschillende soorten shots in voorkomen.
timer
10:00

Slide 14 - Slide

Opdracht
Laat de leerlingen een filmpje maken. Geef daarbij het voorbeeld van een lipdub, een filmpje waarbij de camera langs verschillende mensen en objecten filmt in 1 beweging

in het filmpje moet een standpunt, kader en beweging te zien zijn = shots

Het filmpje mag maximaal een minuut duren (en minimaal 25 seconden)

Spreek met de leerlingen af waar zij gaan filmen.


Deze opdracht voer je uit in een groepje van 4-6 personen. Maak nog een filmpje in 1 beweging/ 1 take en zorg dat er een product centraal staat. 

Bedenk een korte zin bij het filmpje. 
timer
10:00

Slide 15 - Slide

Opdracht
Laat de leerlingen nog een filmpje in 1 beweging/ 1 take maken. Hierbij is de opdracht dat  er een product centraal staat. 
vb: gaat het filmpje bijvoorbeeld over schoenen, zorg dan dat dat in de manier van filmen en de soorten shots duidelijk wordt. 
Het filmpje mag maximaal een minuut duren (en minimaal 25 seconden)

Kijk de filmpjes terug.
Wat is het verschil?

Laat de leerlingen een korte zin bij het filmpje verzinnen, in de volgende les leren zij alles over slogans en komt deze opdracht terug Volgende les
In de volgende les: 
Hoe maak je een verhaal en wat zijn slogans? 
Kijk dit filmpje als afsluiter van deze les

Slide 16 - Slide

Infofilmpje:

Vraag de leerlingen welke slogan ze hier horen? Kennen ze deze slogan en welke kennen ze nog meer?

In les 3 gaan ze hier mee aan de slag