Les 6: Stemmingsstoornissen
Depressieve en bipolaire stemmingsstoornissen
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson
Depressieve en bipolaire stemmingsstoornissen

Slide 1 - Slide

Wat is een stemmingsstoornis?
 • Verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedstoestand van de zv ziekelijk verstoord is of niet past bij de situatie waarin die zich bevindt.
 • Er is sprake van een stemmingsstoornis als een van deze emoties (verdriet, droefheid, vreugde, enthousiasme) heviger, langduriger en vooral anders van karakter zijn 

Slide 2 - Slide

Wanneer spreken we van een stemmingsstoornis?


Wanneer sombere of vrolijke perioden heviger en langdurig optreedt dan normaal en vooral anders van karakter

Vier stemmingsepisoden (episode = periode van verstoorde stemming)
 • Depressieve episode
 • Manische episode 
 • Hypomane episode 
 • Gemengde episode 

Slide 3 - Slide

Gevolgen op sociaal gebied
 • Verlies van (dierbare) contacten
 • Verstoorde stukgelopen relaties
 • Vereenzaming

Slide 4 - Slide

Verschillende stemmingsstoornissen
 • Depressieve stoornis
 • Bipolaire stoornis
 • Hypomane stemmingsstoornis
 • Dysthyme stoornis (een chronisch depressieve stemming)
 • Seizoensgebonden depressie
 • Postnatale depressie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Depresssie

ik kijk wel maar ik zie niets
de wereld is donker
de lichten gedoofd
ik luister wel maar hoor niets
de wereld is stil
geluiden verstomd
ik tast wel maar ik voel niets
de tastzin verkild
vingers verdoofd
alleen het hart klopt nog
de geest maalt
het bloed stroom

Slide 7 - Slide

Wat is een depressie
 • gedurende een langere periode een abnormale somberheid en/of een abnormale lusteloosheid
 • verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten

Slide 8 - Slide

Oorzaken
 • Lichamelijke aandoeningen
 • Erfelijke factoren/bepaalde kwetsbaarheid
 • Voedingstekorten
 • Medicijnen
 • Belangrijke levensgebeurtenissen
          Ruzies
          Verhuizingen
          Ziektes
          Veranderende maatsch rol
          Verlies van dierbare
      

Slide 9 - Slide

Behandeling depressie
 • Medicijnen
 • Therapieën
 • Lichttherapie
 • Psychotherapie
 • Elektroconvulsietherapie
 • Slaapdeprivatie
 • Resocialisatieprogramma
 • Psycho educatie/ signaleringsplan

Slide 10 - Slide

Lichamelijk gebied
* Wees de startmotor
 • praat de cliënt uit bed
 • stimuleer hem zich te verzorgen en in beweging te komen
 • toon begrip voor het feit dat de cliënt het niet op kan brengen, maar ga hier niet in mee       
 • stel je rustig en geduldig maar wel vastberaden op
 • neem de ADL niet over als de cliënt dit zelf nog kan

Slide 11 - Slide

vervolg
* Handhaven van dag/nacht ritme
* Voldoende goede voeding (vezelrijk)
* Begeleiden bij gebruik van medicijnen (observeren) 

Slide 12 - Slide

Psychisch gebied
* Accepteren
* Veiligheid
* Vertrouwen /vertrouwensrelatie
* Angsten onderkennen gevoelens laten uitspreken; empathische houding
* Wees alert op tekenen van suïcidaliteit(ook medicatie inname)
* Voorlichting geven aan zorgvrager/ mantelzorg
* Veelvuldige, korte contacten

Slide 13 - Slide

Bipolaire stoornis
 • De stemming beweegt zich tussen 2 externe tegenpolen
        > Manie
        > Depressie


 • 250.000 mensen hebben dit in Nederland
 • Hoge mate van comorbiditeit met angsstoornissen en middelen misbuik
 • Eerste klacht tussen 16 en 26 jaar


Slide 14 - Slide

Bipolaire stoornis

Psychische aandoening met (hypo)manische en depressieve episodes, onderbroken door stabiele periode.

Uitersten in stemming en activiteit

Slide 15 - Slide

Kenmerken
 • De persoon heeft opgeblazen gevoel van eigenwaarde of grootheidsideeën
 • Een afgenomen behoefte aan slaap
 • Spraakzamer dan gebruikelijk of heeft drang om te spreken.
 • Drukke, jagende gedachten
 • Gemakkelijker afgeleid dan gewoonlijk
 • De persoon onderneemt meer doelgerichte activiteiten (dit kan zowel sociaal, op het werk of op school, of seksueel zijn) of psychomotorische agitatie (lichamelijke rusteloosheid; iemand beweegt meer en onrustiger).
 • De persoon houdt zich overmatig bezig met aangename activiteiten waarbij een grote kans bestaat op pijnlijke gevolgen (bijvoorbeeld ongeremd koopwoede, seksuele indiscreties, of zakelijk onverstandige investeringen).
 • Duidelijke beperkingen op het gebied van werk, normale sociale activiteiten of relaties met anderen;
 • De manische periode maakt ziekenhuisopname noodzakelijk om schade voor zichzelf of anderen te voorkomen

Er kan sprake zijn van psychotische kenmerken

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Behandeling 
Medicijnen
 • lithium, valproaat, carbamazepine

psycho educatie
Counseling (korte begeleiding in het hier en nu)
Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Verpleegkunde/ verzorgende zorg
 • let op effecten van medicatie
 • let op vocht- en zout inname bij lithium (lithiumintoxicatie)
 • biedt een prikkelarme omgeving
 • neutrale en rustig sprekende toon
 • gebruik korte zinnen
 • wees duidelijk
 • herhaal
 • ga niet in discussie
 • behoed voor uitputting

Slide 20 - Slide