V5 Herhaling Leefomgeving - Stedelijke gebieden (bewerkt van V6)

VWO 5 - herhaling Leefomgeving 
"Stedelijke gebieden"
1 / 51
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

VWO 5 - herhaling Leefomgeving 
"Stedelijke gebieden"

Slide 1 - Slide

Aantekeningen
- opbouw van de NL-stad
- ruimtelijk beleid in NL
- zie extra opdrachten (Randstad & broedplaatsen) in het werkboekje!

Slide 2 - Slide

Uit de syllabus

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

De differentiatie binnen de Randstad, met name tussen noord- en zuidvleugel, beschrijven en analyseren.

De Randstad wordt opgedeeld in drie delen:
- het Groene Hart
- de Noordvleugel
- de Zuidvleugel

Hoe zat het ook alweer?
Beschrijf de verschillen tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Leg uit welke invloed het groeikernenbeleid had op de bereikbaarheid van de stad (oorzaak-gevolg)

Slide 15 - Open question

Antwoord:
  • Door het groeikernenbeleid ging men wonen in de groeikern, maar bleef men werken in de grote stad (oorzaak, 1p)
  • waardoor de mobilitieit toenam / de files/congestie toenamen en de bereikbaarheid van de stad afnam (gevolg, 1p) 

Slide 16 - Slide

Daarnaast: groeikernen leiden ook tot meer files, dus graag meer wonen in de stad!

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

- Benoem minstens drie gemeenschappelijke kenmerken van deze locaties.

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Slide

Zet de wijken in de juiste chronologische volgorde 
(1 = het oudst)
flatwijk
arbeiders-wijk
woonerf
Vinexwijk
stads-centrum

Slide 34 - Drag question

Leefbaarheid
In beeld brengen van de leefbaarheid gebeurt aan de hand van een buurprofiel. Een buurtprofiel bestaat uit 3 onderdelen:
  1. woningkenmerken 
  2. bewonerskenmerken
  3. kenmerken van de woonomgeving

Mede op basis van dit buurtprofiel gaat een gemeente aan de slag met de leefbaarheid.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Een woningkenmerk uitgelicht: 'eigendom'
Welke opties zijn er bij dit woningkenmerk?

Slide 37 - Open question

Eigendom:
-Koopwoning
-Particuliere huurwoning
-Sociale huurwoning (via een woningbouwcorporatie)

Slide 38 - Slide

Wat kan het gevolg zijn voor de bewonerssamenstelling van een buurt als alle huurwoningen worden verkocht? (oorzaak-gevolg)

Slide 39 - Open question

Een voorbeeld van een juiste beschrijving:
-als alle huurwoningen in een buurt worden verkocht kunnen de bewoners met een laag inkomen niet meer in de buurt blijven wonen (oorzaak)

-waardoor het gemiddeld inkomen per huishouden in de buurt toeneemt / waardoor de buurt op sociaal-economisch vlak minder divers wordt.

Slide 40 - Slide

In welk type wijk is deze foto gemaakt?
A
oude arbeiderswijk
B
naoorlogse wijk
C
bloemkoolwijk
D
Vinex-wijk

Slide 41 - Quiz

Kenmerken van de woonomgeving
Naast 'woningkenmerken' en 'bewonerskenmerken' het derde aspect uit het buurtprofiel.

Bij een analyse van de woonomgeving wordt gekeken naar de leefbaarheid. Leefbaarheid bestaat uit verschillende aspecten:
  1. sociale (on)veiligheid
  2. de kwaliteit van de openbare ruimte
  3. sociale cohesie
  4. aanwezigheid van wijkvoorzieningen

Slide 42 - Slide

1. Sociale veiligheid

Slide 43 - Slide

Welk type sociale veiligheid hoort bij welke bron?
subjectieve (on)veiligheid
objectieve (on)veiligheid

Slide 44 - Drag question

1. Sociale veiligheid

Slide 45 - Slide

2. De kwaliteit van de openbare ruimte

Slide 46 - Slide

3. Sociale cohesie

Slide 47 - Slide

4. Wijkvoorzieningen
Via de wijkvoorzieningen – zoals winkels, basisscholen of ontmoetingscentra – kan de sociale samenhang in een wijk beïnvloed worden. In buurthuizen kun je van alles organiseren, zoals culturele projecten of sportactiviteiten voor jongeren, taallessen of opvoedkundige ondersteuning voor nieuwkomers uit andere landen of een wijkbanenmarkt.

Slide 48 - Slide

Wat is de invloed van gentrification op de wijkvoorzieningen? (oorzaak-gevolg, 2p)

Slide 49 - Open question

Wat is de invloed van gentrification op de wijkvoorzieningen?
Door gentrification verandert de bevolkingsamenstelling. Er komen steeds meer mensen met hogere inkomens te wonen  (oorzaak, 1p), waardoor er steeds meer voorzieningen komen die aansluiten bij de hogere inkomensgroepen (gevolg, 1p)

Slide 50 - Slide

voor gentrification
na gentrification

Slide 51 - Slide