Hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken? (1)


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken?  
Paragraaf 9.1 t/m 9.5.2Leerdoel: Aan het eind van deze les weet je wat methodisch handelen betekent en ken je de stappen uit de methodische cyclus.

Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson


Methodiek
 Thema 3 Methodisch werken

Hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken?  
Paragraaf 9.1 t/m 9.5.2Leerdoel: Aan het eind van deze les weet je wat methodisch handelen betekent en ken je de stappen uit de methodische cyclus.

Wil iemand nog iets (mede) delen voor de les begint?

Slide 1 - Slide

Wat is methodisch werken?
Methodisch werken is iets wat wij ons hele leven vaak onbewust doen. 

Een voorbeeld
Als jij je vrienden hebt beloofd om voor de avondmaaltijd macaroni te bereiden,
dan vraag jij je af: Hoeveel macaroni heb ik nodig? Gebruik ik gehakt of boterhamworst in de macaroni? Heb ik alle ingrediënten in huis die ik nodig heb? Is er ruimte op het aanrecht? Heb ik voldoende pannen? Doet het gas het? Moet ik nog aanvullende boodschappen doen? Hoe duur gaat de maaltijd worden?

Kun jij een voorbeeld geven hoe jij zelf methodisch werkt?

Slide 2 - Slide


Een methode is
 
een vaste, doordachte manier van werken om een bepaald doel te bereiken

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Veel namen voor dezelfde methode
 • Begeleidingsplan
 • Zorgleefplan
 • Ondersteuningsplan
 • Leefplan
 • Verantwoorde zorg
 • Behandelplan
 • Activiteitenplan

Slide 5 - Slide

Kenmerken van methodisch werken
 • Doelgericht gericht op ondersteuningsdoelen
 • Planmatig werken volgens afgesproken stappen en werkwijze, meestal via een protocol
 • Procesmatig een vaste openvolging van stappen
 • Bewust dus voortdurend nadenken en keuzes maken in je ondersteuning

Het is een voortdurend proces.

Slide 6 - Slide

De 8 levensterreinen 
 • Huisvesting
 • Financiën
 • Sociaal functioneren
 • Psychisch functioneren
 • Zingeving
 • Lichamelijk functioneren
 • Praktisch functioneren
 • Dagbesteding

Slide 7 - Slide

Fasen in methodisch werken
Fase 1 Voorbereiden
Stap 1: informatie verzamelen
Stap 2: Wensen, behoeften en problemen vaststellen
Stap 3: Doelen formuleren
Stap 4: Activiteiten vaststellen en plannen

Fase 2 Uitvoering
Stap 5: Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Fase 3 Afrondingsfase
Stap 6: Evalueren en reflecteren op het eigen handelen

Slide 8 - Slide


Een cyclisch proces 
is een zich steeds herhalend proces

Slide 9 - Slide

Het plan-do-check-act-principe (PDCA)
Plan: Maak een plan op grond van de doelen, de resultaten die je wilt bereiken

Do: Voer het plan uit

Check: Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat
dat je had willen bereiken (doelen)

Act: Stel de behaalde resultaten vast of 
stuur bij om die als nog te bereiken


Slide 10 - Slide

Aan de slag!
Lees hoofdstuk 9 Wat is methodisch werken?
Paragraaf 9.1 t/m 9.5.2


Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Methodiek MZ:
Opdracht 0 t/m 4d van 3.9 Wat is methodisch werken.


Alle opdrachten zijn voor de volgende les af


Slide 11 - Slide