Methodiek - H9 9.4 t/m 9.5

Methodisch werken 
Les 1: 9.4 t/m 9.5 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodisch werken 
Les 1: 9.4 t/m 9.5 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen vandaag?
 • Presentatie Sociale Kaart
 • Theorie H9 9.4 t/m 9.5
 • Aan de slag 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student de fasen in methodisch werken benoemen en uitleggen. 
 • Aan het einde van les kan de student het Plan-Do-Check-Act-principe (PDCA) uitleggen. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Methodisch werken
Methodisch werken= bewust handelen, volgens vooraf geplande stappen of een bepaalde wijze om een doel te bereiken. 

Slide 4 - Slide

Methodisch werken is het handelen volgens vooraf bepaalde stappen!
Door methodisch te handelen, leer je op een gestructureerde manier je doel te bereiken.
Methodisch werken is niet persé een plan opstellen. Het komt vaker voor dan men denkt. Denk aan wat je dagelijks doet (vaste patronen).
Als professional moet je natuurlijk wel een plan opstellen! In welke organisatie je ook werkt, elke organisatie biedt hulp en ondersteuning aan cliënten met hulpvraag. Elke organisatie heeft nagedacht over de doelstellingen die ze nastreeft en welke visie ze daarbij gebruikt. Aan de hand daarvan kiest de organisatie de methoden waarmee gewerkt wordt.

Methodisch werken is gefaseerd werken
Alle methoden en plannen hebben een begin en een eind. Het methodisch werken, kent drie opeenvolgende fasen:
 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Evaluatie

Elke fase is weer onderverdeeld in stappen. Deze fasen hebben hetzelfde voor ogen:
 • Doelgericht, systematisch, procesmatig, bewust en efficiënt werken bevorderen.
 • Het mogelijk maken om een zorg- of begeleidingstraject te evalueren en verantwoording af te leggen over de geboden zorg of begeleiding.
 • Cliënten centraal stellen en hen zien als mensen die zelf richting geven aan hun leven en daarmee een gelijkwaardige, verantwoordelijke en mogelijke actieve rol hebben in het zorg- of begeleidingsproces.


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

4

Slide 6 - Video

This item has no instructions

00:21
Dit doet Sanne door methodisch te werk te gaan.

Wat is het voordeel van methodisch werken?
A
Het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
Je doorloopt alle stappen van het proces
C
Een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
De product en procesevaluatie

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

00:39
Wat er verteld werd is Fase 1: voorbereiding.
Wat gebeurt er niet tijdens deze fase?
A
Informatie verzamelen
B
Wensen, behoeften en problemen vaststellen
C
Doelen formuleren en activiteiten vaststellen en plannen
D
Activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

00:40
Dit is Fase 2: Uitvoering.
Wat vindt er plaats tijdens deze fase?
A
Evalueren en reflecteren op het eigen handelen
B
Geplande activiteiten uitvoeren en begeleiding bieden
C
Activiteiten vaststellen en plannen
D
Doelen formuleren

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

00:42
Wat is evalueren?
A
Het tussentijds of achteraf beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria.
B
Vermogen om kritisch en op afstand te kijken naar het eigen handelen en naar de effecten daarvan.

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

3

Slide 11 - Video

This item has no instructions

00:15
Wat zijn de vier kenmerken van methodisch werken?
A
Doelgericht, planmatig, procesmatig en bewust
B
Planmatig, procesmatig, bewust en SMART
C
Doelgericht, planmatig, procesmatig en onbewust
D
Planmatig, bewust, SMART en via een methode

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

00:45
Welke fase van de PDCA-cyclus is dit?
A
Plan
B
Do
C
Check
D
Act

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

01:28
Wat doe je in de fase van check van de PDCA cyclus?
A
Voer het plan uit
B
Maak een plan op grond van de doelen die je wilt bereiken
C
Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat dat je had willen bereiken
D
Stel de behaalde resultaten vast of stuur bij in die alsnog te bereiken.

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Komen de drie fasen van methodisch werken terug binnen de PDCA-cyclus?
timer
0:30
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Methodisch werken als cyclisch proces
Alle stappen samen vormen een cirkel, het is een cyclisch proces. Cyclisch proces is een zich steeds herhalend proces.
 

Welke activiteit je ook uitzet en welk begeleidingsplan je ook maakt, het is altijd een kwestie van het zetten van een aantal opeenvolgende stappen.
Je plant, je doet, je checkt je sluit af of je stelt bij. En dan begin je weer opnieuw.

Het doorlopen van deze stappen noemen we het PDCA-principe.Slide 16 - Slide

This item has no instructions

De PDCA-cyclus
De PDCA-cyclus noemt vier stappen om tot kwaliteitsverbetering te komen:
 • Plan: Maak een plan op grond van de doelen die je wilt bereiken
 • Do: Voer het plan uit
 • Check: Vergelijk de behaalde resultaten met het resultaat dat je had willen bereiken
 • Act: Stel de behaalde resultaten vast of stuur bij in die alsnog te bereiken.

Ook bij PDCA-cyclus komen de drie fasen naar voren
 (voorbereiding, uitvoering en evaluatie).


Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag

 • Lezen: H9 Wat is methodisch werken?:  9.4 en 9.5
 • Maken: Digitale leeromgeving (Thema 3, hoofdstuk 9):       Niveau 3 en 4:  3 t/m 4d


Slide 18 - Slide

This item has no instructions