2.4 DNA (deel 2) + 2.5 Celcyclus (deel 1)

DNA en de celcyclus
Deze les:
- Herhaling 2.4 DNA: het besturingssysteem van de cel
- Start 2.5 DNA en de celcyclus 
1 / 40
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

DNA en de celcyclus
Deze les:
- Herhaling 2.4 DNA: het besturingssysteem van de cel
- Start 2.5 DNA en de celcyclus 

Slide 1 - Slide

Doel en begrippen 2.4
12. Je beschrijft de bouw van DNA en de DNA-code voor eiwitten
13. Je beschrijft waarin (de bouw van) RNA verschilt met (die van) DNA en je vertaalt de DNA-code naar RNA-code en andersom
14. Je vertaalt de RNA-code naar aminozuren en andersom en je beschrijft de vorming en de afwerking van eiwitten door organellen

DNA, Dubbelstrengs DNA, Dubbele helix/Helixstructuur, Nucleotiden, Fosfaatgroep, Deoxyribose, Stikstofbase, Basenparing, Basenvolgorde, Complementaire streng, Chromosomen, Gen, Genetische code, Mutatie, mRNA, Enkelstrengs DNA, Matrijsstreng (template), Coderende streng, Transcriptie, Translatie, Codons, Startcodon, Stopcodon, Tripletcode, Aminozuur, Eiwit.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Eiwitproductie
1. Eiwitproductie begint in de celkern. Een stukje DNA (gen) bevat de bouwinstructie voor een eiwit
2. Dit stukje wordt gekopieerd in de vorm van een mRNA molecuul (transcriptie)
3. Via de kern poriën reist het mRNA molecuul vervolgens naar het cytoplasma
4. Een ribosoom “leest” het mRNA- molecuul en koppelt dan aminozuren aan elkaar volgens de bouwinstructie (translatie)

Slide 4 - Slide

In een gen heeft de matrijsstreng de volgende DNA-code:
TTG-TCC-AAG-AAT-CCG-TAA.

Wat is het mRNA kopie van dit gen?

Slide 5 - Open question

Vier verschillende stikstofbasen
Adenine (A), Thymine (T), Cytosine (C), Guanine (G)

Combinaties A=T en C≡G (baseparing)
De ene streng is complementair (tegenovergesteld) aan de andere.
DNA

Slide 6 - Slide

Transcriptie: DNA naar RNA
Een stuk DNA dat codeert voor één eiwit (eigenschap) is een gen.
De volgorde van stikstofbasen (A,T,C,G) in dat stuk DNA is de code voor het maken van het eiwit.

Eiwitten bestaan uit een keten van aminozuren. Er zijn 20 verschillende aminozuren.    (zie BINAS 67H1)

Als het eiwit moet worden gemaakt wordt eerst van het gen een kopie gemaakt --> mRNASlide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Transcriptie: DNA naar mRNA
mRNA is enkelstrengs
mRNA heeft Uracil (U) i.p.v. Thymine (T) als stikstofbase

Tegenover de A wordt een U ingebouwd en tegenover T een A

Bij C een G en bij G een C

Slide 9 - Slide

Transcriptie: DNA naar mRNA
Bij het maken van mRNA wordt de de matrijsstreng (template) van DNA afgelezen, het mRNA is daarom complementair aan de matrijsstreng.

Het basenvolgorde in mRNA is dus een gelijk aan de ándere DNA streng: de coderende streng.
Slide 10 - Slide

In een gen heeft de coderende streng de volgende DNA-code:
TAC-GGC-ACG-CGC-AAT-TCT.

Wat is het mRNA kopie van dit gen?

Slide 11 - Open question

Kraak de code!
Vertaal de mRNA code naar eiwit:

AAC-AGG-UUC-UUA-GGC-AUU 

Slide 12 - Slide

Goede antwoord:
Asparagine - Arginine - Phenylalanine - 
Leucine - Glycine  - Isoleucine

Slide 13 - Slide

Translatie: mRNA naar eiwit
Het mRNA verlaat de kern (via een kernporie) naar het cytoplasma en bindt aan een ribosoom.

Het ribosoom leest het mRNA in steeds 3 stikstofbasen tegelijk (triplet/ codon).

Slide 14 - Slide

RNA naar eiwit: translatie
Translatie begint altijd bij een AUG code (het startcodon). Hiermee wordt een methionine aminozuur ingebouwd.

Er zijn een paar mogelijke stopcodons waarmee de translatie stopt.

Slide 15 - Slide

Translatie: RNA naar eiwit

Slide 16 - Slide

Transcriptie en translatie

Slide 17 - Slide

Translatie m.b.v. BINAS 71G 
1
2
3

Slide 18 - Slide

BINAS 71G

Slide 19 - Slide

Wat is het startcodon? Voor welk aminozuur codeert het?

Slide 20 - Open question

Welke stopcodons zijn er?

Slide 21 - Open question

Probeer het zelf!
Wat is de aminozuurvolgorde als:

- De DNA matrijsstreng TAC-GAG-CGA-ATC-AGT is?
- De DNA coderende streng ATG-CCG-ACG-AGC-TAA is?
- De DNA matrijsstreng GGC-TAC-CTA-GTT-ACT is?Slide 22 - Slide

Wat gebeurd er na translatie met de aminozuurketen (polypeptide)?

Slide 23 - Slide

2.5 Leerdoelen en begrippen
15. Je beschrijft de stappen van de celcyclus
16. Je beschrijft de stappen van de mitose
17. Je legt uit waardoor ongecontroleerde celgroei ontstaat, benoemt het verschil tussen tumor en kanker

Celcyclus, Interfase, G1-fase, S-fase, Chromatiden, Centromeer, G2-fase, M-fase, Mitose, Profase, Kernspoel, Metafase, Anafase, Telofase, Celdeling, G0-fase, Tumorsuppresorgen, Apoptose, Tumor, Kanker, Metastaseren

Slide 24 - Slide

Levenscyclus van een cel
BINAS 76A

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Wat gebeurt er met het DNA tijdens celcyclus?

Slide 28 - Slide

Als de cel een nieuwe deling gaat voorbereiden wordt in de S-fase (van de interfase) het DNA verdubbeld.

Hierbij worden beide strengen van een dubbele helix (chromosoom) aangevuld met een complementaire streng (2 en 3)

Slide 29 - Slide

Beide DNA moleculen (chromatiden) blijven met het centromeer aan elkaar verbonden (4). 
Samen vormen ze een (dubbel)chromosoom.

Slide 30 - Slide


Bij het begin van de M-fase (Mitose = de daadwerkelijke celdeling) spiraliseren de chromatiden van elk chromosoom. 
Ze worden korter en dikker (5)

Slide 31 - SlideChromosomen krijgen dan de karakteristieke x-vorm die ook onder de microscoop te zien is (6)

Slide 32 - Slide

Mitose (BINAS 76B1)
Profase
Metafase
Anafase
Telofase

Slide 33 - Slide

Wat ga je doen?
Puzzelen met mitose en de binas! 

Maak het invulblad mitose in tweetallen

Klaar? Aan de slag met het huiswerk (zie Magister)

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

0

Slide 38 - Video

2.5 Leerdoelen en begrippen
15. Je beschrijft de stappen van de celcyclus
16. Je beschrijft de stappen van de mitose
17. Je legt uit waardoor ongecontroleerde celgroei ontstaat, benoemt het verschil tussen tumor en kanker

Celcyclus, Interfase, G1-fase, S-fase, Chromatiden, Centromeer, G2-fase, M-fase, Mitose, Profase, Kernspoel, Metafase, Anafase, Telofase, Celdeling, G0-fase, Tumorsuppresorgen, Apoptose, Tumor, Kanker, Metastaseren

Slide 39 - Slide

Huiswerk
Opdracht 67 t/m 78 van 2.5 

Volgende les: d-toets H2 + H3!

Slide 40 - Slide