3.5 Kringlopen

3.5 kringlopen
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with text slides.

Items in this lesson

3.5 kringlopen

Slide 1 - Slide

Vandaag 
-Vragen over 3.4?
-Uitleg 3.5 (deel 1) 
-Maken opdrachten 3.5 

Toets H3 op 5 februari

Slide 2 - Slide

Terugblik 3.4
Opdrachten die jullie gemaakt hebben: 
 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18

Bespreken

Slide 3 - Slide

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eikenboom

Slide 4 - Slide

Piramide van biomassa

Slide 5 - Slide

piramide van biomassa
Energieverlies

Slide 6 - Slide

Paragraaf 3.5 Kringlopen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding zijn  verbonden met de koolstofkringloop;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop aflezen en gebruiken. 

Slide 7 - Slide

Lees blz 179, 181 en 182
Maak opdracht 4, 5 en 7 
(daarna 10, 11, 13, 14, 15)

Slide 8 - Slide

Voedselkringloop

  • Producenten: Groene planten die de voedingsstoffen maken.

  • Consumenten: De gebruikers van de voedingsstoffen (eten planten of andere dieren).

Slide 9 - Slide

Voedselkringloop

  • Afvaleters: Consumenten die resten van planten en dieren eten. 

  • Reducenten: Schimmels en bacteriën breken resten van planten en dieren af tot mineralen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Nu
Lees blz 179
Maak opdracht 4, 5 en 7 


Klaar? Lees blz 181 en 182
timer
5:00

Slide 12 - Slide

opfrissen...
Fotosynthese (alleen in planten)
Water + koolstofdioxide+ (Licht)  --> Zuurstof + Glucose


Verbranding (in alle levende wezens!!)
Zuurstof + Glucose     -->     (Energie)      + koolstofdioxide+ Water
                       (brandstof)          (warmte/ beweging)

Slide 13 - Slide

video nectar

Slide 14 - Slide

Fotosynthese en verbranding

Slide 15 - Slide

Kringloop van fotosynthese en verbranding

Slide 16 - Slide

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom

een waterstofatoom

een zuurstofatoom

Slide 17 - Slide

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, die uit 6 Koolstofatomen, 12 Waterstofatomen en 6 zuurstofatomen bestaan.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 20 - Slide

Nu en huiswerk 
Lees blz 179 en 181 en 182
Maak van paragraaf 3.5 de opdrachten 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15
timer
10:00

Slide 21 - Slide

Vandaag
-Afmaken hoofdstuk 3:
Laatste stukje uitleg 3.5 (koolstof- en stikstofkringloop)
Zelf het hoofdstuk afmaken

Toets 5 februari

Slide 22 - Slide

Huiswerk bespreken
Lees blz 179 en 181 en 182
Maak van paragraaf 3.5 de opdrachten 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Koolstofkringloop

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

stikstofkringloop
naast de koolstofkringloop moet je ook de 

stikstofkringloop

 kennen

Slide 29 - Slide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 30 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met N om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 31 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 32 - Slide

Nu en huiswerk
-Lees blz 186 & 187
-Maak van 3.5 opdracht: 18, 19, 20
-Lees blz 190 & 191
-Maak van 3.5 opdracht: 22, 23, 24


timer
10:00

Slide 33 - Slide