par. 3.5 kringlopen

3.5 Kringlopen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

3.5 Kringlopen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 3.5 les 1 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 2 - Slide

Voedselkringloop

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 5 - Quiz

Wie zijn reducenten
A
Planten en dieren
B
Dieren en schimmels
C
Schimmels en Planten
D
Bacteriën en Schimmels

Slide 6 - Quiz

Een boom laat zijn bladeren vallen, de
mestkevers eten het afval op. Wat zijn de mestkevers?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 7 - Quiz

Bij welke organismen kan verbranding plaatsvinden?
A
Planten
B
Planten, dieren, schimmels en bacteriën
C
Schimmels, bacteriën, dieren
D
Planten, dieren

Slide 8 - Quiz

Bij welk rijk kan fotosynthese plaatsvinden
A
plantenrijk
B
dierenrijk
C
schimmelrijk
D
bacterierijk

Slide 9 - Quiz

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 10 - Slide

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 11 - Slide

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

3.5 les 1 
Maken opdr 1 t/m 15 + Nakijken 

Slide 14 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 15 - Slide

Leerdoelen 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 16 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Link

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 20 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 21 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 22 - Slide

3.5 les 3
Maken opdr 16 t/m 25 + Nakijken.

Maken test jezelf/ oefentoets

Slide 23 - Slide