WK 40 (1) M3 - H1 LEZEN: hoofdzaken en hoofdgedachte (deel 1)

15 minuten lezen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

15 minuten lezen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

H1 LEZEN

Hoofdzaken en hoofdgedachte
DEEL 1

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

DOEL

- je kunt kernzinnen van alinea's herkennen
- je kunt de hoofdzaken van een tekst herkennen
- je kunt het verschil zien tussen bijzaken en hoofdzaken
- je kunt de hoofdgedachte herkennen
KERNZINNEN, HOOFDZAKEN 
EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is een kernzin?
A
De eerste zin van de inleiding
B
De laatste zin van het slot
C
De belangrijkste zin van een tekst
D
De belangrijkste zin van een alinea

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Waar in de alinea staat de belangrijkste zin (oftewel: kernzin)?
A
In het midden
B
Meestal aan het begin, soms aan het einde
C
Altijd aan het einde
D
Die kan overal staan

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn hoofdzaken in een tekst?
A
Wat belangrijk is in een tekst
B
De eerste zaken die aan bod komen

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wat vertel je als je kort wilt vertellen waar een tekst over gaat?
A
Hoofdzaken
B
Bijzaken

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat staat er vaak in een kernzin?
A
Minder belangrijke dingen
B
Een samenvatting
C
Een hoofdzaak
D
Een tussenkopje

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
A
Alle hoofdzaken op een rij
B
Alle hoofd- en bijzaken op een rij
C
De samenvatting van een tekst
D
Het belangrijkste van een tekst in één zin samengevat

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat de hoofdgedachte van een tekst vaak?
A
In het middenstuk
B
In de samenvatting
C
In de inleiding of in het slot
D
Dat kun je nooit weten

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

HOOFDZAKEN
 1. Wat belangrijk is in een tekst.
 2. Hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea.
 3. Tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

KERNZINNEN
 1. In een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak.
 2. Andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen.
 3. Een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

HOOFDGEDACHTE van een tekst

 1. Het belangrijkste van een tekst kan in één zin samengevat worden: de hoofdgedachte.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

HOOFDGEDACHTE van een tekst
 1. Je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:  Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?
 2. De hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

SAMENVATTEN
 1. Een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst.
 2. Verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg. Tip: gebruik hierbij de kernzinnen.
 3. Formuleer de samenvatting in je eigen woorden

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Dit is een test...

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Bekijk de afbeelding

Wat is het onderwerp?
Antwoord
Wild in the streets

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bekijk de afbeelding

Geeft de afbeelding voldoende informatie als je mee wilt doen?
Antwoord
Nee. Je weet niet hoe laat het evenement begint en waar je dan moet zijn.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lees de tekst
Opdracht: Lees de tekst.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat is de kernzin van alinea 2?
Antwoord
Schoenenfabrikant Emerica vraagt dit jaar speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Waarom vraagt Emerica speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam?
Antwoord
Gemeente Amsterdam wil het enige indoorskatepark in Amsterdam sluiten.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Antwoord

Hoofdgedachte: Het evenement Wild in the Streets wordt op 5 juli gehouden.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

ONLINE WERKEN
1. Ga naar Magister -> Leermiddelen 
     -> Nieuw Nederlands.
2. Klik je boek aan.
3. Ga naar de juiste paragraaf 
     (In dit geval: Hoofdstuk 1 Lezen: hoofdzaken en hoofdgedachte) 
4. Klik op Start.
Nu kun je online de opdrachten maken.


Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Maakwerk
1. Maak opdracht 1 (blz. 12 + 13) ONLINE

Al klaar met bovenstaande?
2.  Maak opdracht 2timer
15:00
Zodra de timer is afgelopen, moet het werk bij punt 1 af zijn!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

GELEERD?

- je kunt kernzinnen van alinea's  herkennen 
- je kunt hoofdzaken herkennen
- je kunt het verschil zien tussen bijzaken en hoofdzaken
- je kunt de hoofdgedachte herkennen
KERNZINNEN, HOOFDZAKEN 
EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Ik weet wat een kernzin is en waar ik deze kan vinden.
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

This item has no instructions

Ik weet wat hoofdzaken zijn en waar ik deze kan vinden.
😒🙁😐🙂😃

Slide 29 - Poll

This item has no instructions

Ik weet wat de hoofdgedachte is en waar ik deze kan vinden.
😒🙁😐🙂😃

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Huiswerk
HW volgende les: 
- Nakijken H3 Woordenschat (zie Teams - Bestanden)
- Maak opdracht 2 H1 Lezen ONLINE

Slide 31 - Slide

Zichtbaar maken antwoorden in IL