Les 2 kader 3

Hoofdzaken en hoofdgedachte
Kader3
H1 Lezen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdzaken en hoofdgedachte
Kader3
H1 Lezen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
* So woordenschat
* Herhaling
* Hoofdgedachte en kernzinnen
* Opdrachten maken
* Afsluiten

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

So woordenschat
Volgende week!
* So over de woordjes (Studiewijzer)
* So over woordenschat hoofdstuk 1: woordbetekenissen vinden
* Maak het huiswerk!

Hoe gaat het met de boekopdracht?Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welke manieren kan je gebruiken om de betekenis van een onbekend woord in de tekst te vinden?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Lezen H1 Hoofdzaken en hoofdgedachte

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

DOEL

- je kunt kernzinnen van alinea's  herkennen 
- je kunt hoofdzaken herkennen
- je kunt het verschil zien tussen bijzaken en hoofdzaken
- je kunt de hoofdgedachte herkennen
KERNZINNEN, HOOFDZAKEN 
EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

HOOFDZAKEN
- wat belangrijk is in een tekst
- hoofdzaken lees je vaak in de inleiding, in het slot en in de kernzin van elke alinea
- tussenkopjes en anders gedrukte woorden kunnen ook helpen om hoofdzaken te vinden

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

KERNZINNEN
- in een kernzin zet een schrijver vaak het belangrijkste van de alinea: de hoofdzaak

- andere zinnen bevatten bijzaken, minder belangrijke dingen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

KERNZINNEN
- een kernzin is vaak de eerste of de laatste zin van de alinea

- soms is er geen duidelijke kernzin. Die moet dan zelf gemaakt worden door een zin te maken met het kernwoord

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

HOOFDGEDACHTE van een tekst


- het belangrijkste van een tekst kan 

in één zin samengevat worden:
de hoofdgedachte

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

HOOFDGEDACHTE van een tekst
- je vindt de hoofdgedachte van een tekst door de vraag te stellen:
Wat is het belangrijkste wat in de tekst over het onderwerp wordt gezegd?

- de hoofdgedachte van een tekst staat vaak in de inleiding of in het slot van een tekst

 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

SAMENVATTEN
- een samenvatting is een zelfgemaakte, korte weergave van de belangrijkste dingen (de hoofdzaken) uit een tekst

- verwerk hoofdzaken in de samenvatting, laat bijzaken weg
- formuleer de samenvatting in je eigen woorden

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

SAMENVATTEN
- je gebruikt je eigen woorden in een samenvatting om jezelf te dwingen de leerstof te lezen, te verwerken en te begrijpen. Je legt zo verbanden met kennis die je al hebt.

- het is minder nuttig om teksten letterlijk over te nemen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat staat er vaak in een kernzin?
A
Minder belangrijke dingen
B
Een samenvatting
C
Een hoofdzaak
D
Een tussenkopje

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de hoofdgedachte van een tekst?
A
Alle hoofdzaken op een rij
B
Alle hoofd- en bijzaken op een rij
C
De samenvatting van een tekst
D
Het belangrijkste van een tekst in één zin samengevat

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat de hoofdgedachte van een tekst vaak?
A
In het middenstuk
B
In de samenvatting
C
In de inleiding of in het slot
D
Dat kun je nooit weten

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Bekijk de afbeelding

Wat is het onderwerp?
Antwoord
Wild in the streets

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Bekijk de afbeelding

Geeft de afbeelding voldoende informatie als je mee wilt doen?
Antwoord
Nee. Je weet niet hoe laat het evenement begint en waar je dan moet zijn.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Lees de tekst
Opdracht: Lees de tekst.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is de kernzin van alinea 1?
Antwoord
Op 5 juli zal Wild in the Streets gehouden worden.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat is de kernzin van alinea 2?
Antwoord
Schoenenfabrikant Emerica vraagt dit jaar speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Waarom vraagt Emerica speciaal aandacht voor Skatepark Amsterdam?
Antwoord
Gemeente Amsterdam wil het enige indoorskatepark in Amsterdam sluiten.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Antwoord

Hoofdgedachte: Het evenement Wild in the Streets wordt op 5 juli gehouden.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken
Lees
Lezen H1
Maak
Opdracht 1 en 2
Hoe
 2. schoudermaatje 
Tijd
 2. 15 min    
Klaar
Lezen
Werk aan de boekopdracht 
Resultaat
Klassikaal bespreken
timer
15:00

Slide 25 - Slide

Tijdens deze fase van de les controleer je of leerlingen jouw instructie hebben begrepen d.m.v. een begeleide oefening.

GELEERD?

- je kunt kernzinnen van alinea's  herkennen 
- je kunt hoofdzaken herkennen
- je kunt het verschil zien tussen bijzaken en hoofdzaken
- je kunt de hoofdgedachte herkennen
KERNZINNEN, HOOFDZAKEN 
EN HOOFDGEDACHTE IN EEN TEKST 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions