Psychiatrie

Psychiatrie
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psychiatrie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen


Na deze les heb je je verdiept binnen de psychiatrie gecombineerd met de DSM-5

Slide 2 - Slide

Wat weten we allemaal al?

Slide 3 - Slide

Wat is geen psychosociale factor?
A
Traumatische ervaringen
B
Cultuur
C
Erfelijkheid
D
Opvoeding

Slide 4 - Quiz

Wat zijn neurotransmitters?
A
Regelen de overdracht van prikkels
B
Bloeddrukverhogend
C
Bewegingszintuigen
D
Zenuwcellen

Slide 5 - Quiz

Welke psychische problemen zijn vaak niet erfelijk?
A
Agressie
B
Autisme (ASS)
C
ADHD
D
Bipolair

Slide 6 - Quiz

Kunnen mensen met psychische problemen hallucinaties ervaren?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quiz

Waar staat de afkorting DSM 5 voor?
A
Diagnostic Mental Disorder
B
Mentale aandoeningen
C
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Slide 8 - Quiz

Wat kan je vinden in de DSM 5?

Slide 9 - Mind map

DSM-classificatie voor het beoordelen of iemand een psychose heeft (critertia)
 1. Ga naar hulpgids.nl of ggzstandaarden.nl
 2. Welke criteria zijn er voor het herkennen/vaststellen van een psychose?
 3. Noteer de criteria en verdiep je hierin: wat houden deze criteria in?

Slide 10 - Slide

DSM 5 Psychose
A. Aanwezigheid van een (of meer) van de volgende symptomen. Minstens één daarvan moet (1), (2) of (3) zijn:
    (1) wanen
    (2) hallucinaties
    (3) Gedesorganiseerd spreken
    (4) Ernstig chaotisch of katatoon gedrag
B. De duur van een episode van de stoornis is ten minste één dag, maar korter dan één maand
C. De stoornis kan niet beter verklaard worden door een depressieve- of bipolaire stemmingsstoornis met psychotische kenmerken of een anderde psychotische stoornis zoals schizofrenie of katatonie, en kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug of medicatie) of een somatische aandoening 

Slide 11 - Slide

Wat heeft het balans van de draagkracht en draaglast te maken met psychische ziektebeelden?

Slide 12 - Open question

Binnen de psychiatrie zien we een verstoring van 3 aspecten. Welke 3 aspecten?

Slide 13 - Mind map

Binnen de psychiatrie zien we een verstoring van 3 aspecten. Welke 3 aspecten?
Gevoel, Cognitie en Gedrag 

Psychiatrische ziekten verlagen de kwaliteit van leven.
 Onder andere door:
 - Beperkingen in het inrichten van het eigen leven.
 - Verminderd maatschappelijk functioneren.
 - Slechter aanpassingsvermogen aan de door de omgeving gestelde eisen.

Slide 14 - Slide

Doelen van de psychiatrie
 1.  Verlichten van het psychisch lijden door psychiatrische aandoeningen.
 2.  Vergroten van het psychisch welbevinden van de patiënt en z’n omgeving.

Slide 15 - Slide

Geef de vier criteria voor het vaststellen van gestoord gedrag

Slide 16 - Open question

Geef de vier criteria voor het vaststellen van gestoord gedrag
 1. Gedrag wijkt af van de sociale norm.
 2. Gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de persoon zelf en/of bij de omgeving.
 3. De persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet.
 4. Gedragskenmerken zijn te herkennen en te ordenen binnen DSM-5.

Slide 17 - Slide

Ben je in je privéleven of in de praktijk weleens geconfronteerd met een persoon met een psychiatrische stoornis?
Ja
Nee

Slide 18 - Poll

Slide 19 - Video

Psychiatrische ziektebeelden worden geclassificeerd volgens de DSM.
Benoem de veelvoorkomende groepen:

Slide 20 - Mind map

Psychiatrische ziektebeelden worden geclassificeerd volgens de DSM.

 1. Stemmingsstoornissen
 2. Angststoornissen
 3. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 4. Ontwikkelingsstoornissen
 5. Persoonlijkheidsstoornissen
 6. Aan middelen gebonden stoornissen (verslavingen)
 7. Somatoforme aandoeningen (lichamelijke klachten optreden die niet fysiek te verklaren)

Slide 21 - Slide

Veelvoorkomende problemen in de GGZ
 1. Angstklachten
 2. Depressie
 3. Bipolaire stoornis
 4. Schizofrenie
 5. PTSS
 6. ADHD
 7. Dementie
 8. Verslavingen
 9. Eetstoornissen
Borderline
Delier


Slide 22 - Slide

Verdieping GGZ
 1. Ga in de tweetallen aan de slag
 2. Verdiep je in een  probleem binnen de GGZ
 3. Maak een visualiserende tool met (klein) informatie over het ziektebeeld waarin ook de DSM 5 (!) word besproken.

Slide 23 - Slide

Wat neem je mee uit deze les?

Slide 24 - Slide