Par 5.1 Beweging vastleggen

H5 - BEWEGEN
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

H5 - BEWEGEN

Slide 1 - Slide

Welkom 2MH
Doe je telefoon meteen in de telefoontas

-Neem je Nask Boek voor je (Deel B)
-Rekenmachine 

Wij gaan starten met een nieuw onderwerp: Bewegen

Slide 2 - Slide

H5 Bewegingen
In hoofdstuk 5 leer je het volgende:
 1. Bewegingen vastleggen (Les 1)
 2. Gemiddelde snelheid uitrekenen en eenheden omrekenen  (Les 2)
 3. Versneld, eenparig en vertraagd bewegen  (Les 3)
 4. Remmen en botsen  (Les 4)
 5. Praktische Opdracht Snelheid  (Les 5)

Slide 3 - Slide

PLANNING
 • Uitleg §5.1 (15 min)
 • Lezen theorie §5.1 (5 min)
 • Maken §5.1 (opdracht 1 t/m 9) (20 min)
 • Opdracht 1 t/m 5 moet in de les af zijn. 
 • Wat niet af is, wordt huiswerk!

Slide 4 - Slide

LEERDOELEN 5.1
 1. Je kunt uitleggen op welke twee manieren je een beweging kunt vastleggen.
 2. Je kunt benoemen welke twee dingen je moet weten om uit een stroboscopische foto de gegevens voor een afstand-tijddiagram te halen.
 3. Je kunt een afstand-tijdtabel invullen.
 4. Je kunt een afstand-tijddiagram tekenen.
 5. Je kunt een afstand-tijddiagram aflezen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Snelheid Usain Bolt
Bolt legde 100m af in ongeveer 10 sec.
Hoeveel m legde hij af in 1 sec?

Slide 7 - Slide

Snelheid Usain Bolt
Bolt legde 100m af in ongeveer 10 sec.
Hoeveel m legde hij af in 1 sec?

100: 10 = 10 meter in 1 seconde
Snelheid = 10 meters per seconde (m/s)


Slide 8 - Slide

Beweging
= afstand afleggen in een bepaalde tijd

Slide 9 - Slide

Hoofdstuk 5 Beweging
Paragraaf 1: beweging vastleggen
Paragraaf 2: gemiddelde snelheid berekenen (met een game)
Paragraaf 3: soorten beweging
Paragraaf 4: remmen en botsen

Slide 10 - Slide

Hoeveel seconden zitten er in een minuut?
60
3600

Slide 11 - Poll

Hoeveel minuten zitten er in een uur?
60
3600

Slide 12 - Poll

Hoeveel seconden zitten er in een uur?
60
3600

Slide 13 - Poll

5.1 Vastleggen van snelle bewegingen
 1. Fotograferen/filmen
 2. Stroboscopische foto

Slide 14 - Slide

Filmen

Slide 15 - Slide

Fotograferen

Slide 16 - Slide

Stroboscopische foto

Slide 17 - Slide

Stroboscooplamp
 Lamp die met vaste tussenpozen flitst in een verduisterde ruimte.

Bijv. elke 0,05 seconde

Slide 18 - Slide

Stroboscopische foto
 Alle opnames komen bij elkaar op één foto terecht.

Slide 19 - Slide

Gemiddelde snelheid
Remweg
Vertragen
Schaal

Slide 20 - Drag question

Leerdoelen par 5.1 (deel 1)
1) Ik weet wat een stroboscooplamp is en waar deze voor wordt gebruikt.
2) Ik kan vanuit een stroboscopische foto berekenen hoelang een beweging heeft geduurd.
3) Ik kan uit een stroboscopische foto afleiden wat de snelheid van het voorwerp is.


Slide 21 - Slide

Stroboscopische foto: De tijd tussen twee opnames is steeds even groot. Aan de steeds grotere afstand tussen de opnames zie je dat de bal steeds sneller naar beneden rolt.

Slide 22 - Slide

Stroboscopische foto
= een foto waarop je beweging vastlegt
uit de foto kun je de berekenen hoelang de beweging duurde.

Slide 23 - Slide

zesde foto
Vierde foto
Afstand in echt
tussenruimte

Slide 24 - Drag question

Informatie uit een stroboscopische foto

Slide 25 - Slide

Hoe vaak is het balletje
gefotografeerd?

Slide 26 - Open question

Hoeveel tussenruimtes
zijn er?

Slide 27 - Open question

Rekenen met een stroboscopische foto
Duur van de beweging = 
Aantal tussenruimtes x tijd tussen 2 flitsen

Slide 28 - Slide

Hoelang duurt de beweging op de foto?
Tijd tussen 2 flitsen = 0,5 sec
A
0,5 sec
B
3 sec
C
3,5 sec
D
5 sec

Slide 29 - Quiz

Afstand-tijd tabel: Tabel waarin de afstand op een aantal tijdstippen is vastgelegd. 
Je moet weten: -hoeveel tijd er tussen twee opeenvolgende lichtflitsen zit
                              -hoe groot de afstanden op de foto in werkelijkheid zijn

Slide 30 - Slide

Afstand-tijd diagram: Grafiek waarin de afstand (langs de verticale as) is uitgezet tegen de tijd (langs de horizontale as).  


Slide 31 - Slide

Hoe teken je een grafiek
 1. Altijd met potlood en met een geodriehoek.
 2. X-as = horizontaal
 3. Y-as = verticaal
 4. Logische getallenverdeling op beide assen.
 5. Assen benoemen: grootheid en eenheid! (bijv. tijd in sec)
 6. Plaats stipjes per meetpunt.
 7. Trek een vloeiende lijn door of langs de meetpunten.

Slide 32 - Slide

Hoelang duurt de beweging
op de foto?
Tijd tussen 2 flitsen is 0,25 sec
A
1 sec
B
2 sec
C
0,25 sec
D
2,25 sec

Slide 33 - Quiz

Waar beweegt de bal het snelst?
Waar beweegt hij het langzaamst?

Slide 34 - Slide

langzaam
snel
veel afstand tussen 2 foto's
weinig afstand tussen 2 foto's

Slide 35 - Slide

Wat ga je nu doen?
 • Lezen theorie 5.1 
 • Maken opdrachten 5.1 in je schrift! (opdracht 1 t/m 9)
 • Opdracht 1 t/m 5 moet in de les af zijn.
 • Wat niet af is, wordt huiswerk!
Klaar? 
Laat je werk zien aan de docent en dan mag je werken aan een ander vak.

Slide 36 - Slide

Herhaling leerdoelen
1) Ik weet wat een stroboscooplamp is en waar deze voor wordt gebruikt.
2) Ik kan vanuit een stroboscopische foto berekenen hoelang een beweging heeft geduurd.
3) Ik kan uit een stroboscopische foto afleiden wat de snelheid van het voorwerp is.

Slide 37 - Slide

Tijd tussen 2 flitsen: 0,25 sec
Hoelang duurt de beweging?

Slide 38 - Open question

De hand heeft 0,4 meter afgelegd.
Hoe groot is de afstand
die de hand aflegt in 1 sec?

Slide 39 - Open question