2.4 Bij welke groep hoor je?

Thema 2 Jongeren
H2.4 Bij welke groep hoor je?
1 / 14
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 2 Jongeren
H2.4 Bij welke groep hoor je?

Slide 1 - Slide

Identificatie

Omgaan met anderen heeft te maken met identificatie, je hebt een 'klik' met iemand.

Identificatie

Groeps-
identificatie

Je herkent bepaalde kenmerken van jezelf bij de ander.

Je voelt je verbonden met een groep mensen, omdat je dezelfde kenmerken of gewoonten hebt.

Slide 2 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

1) Door de plaats waar je vandaan komt.
 • Je woont in een dorp of juist in een stad (Amsterdammers / Rotterdammers).
 • Je woont in een bepaalde provincie (Friezen / Zeeuwen).
 • Je bent afkomstig uit een ander land (Surinamers / Turken).

Slide 3 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

2) Door je geloof, bijvoorbeeld:
 • het katholicisme
 • de islam
 • het jodendom
 • het protestantisme 
 • het boeddhisme
enzovoort

Slide 4 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

3) Wanneer mensen een gezamenlijk belang of probleem hebben. Bijvoorbeeld:
 • scholieren
 • treinreizigers
 • werknemers
 • automobilisten

Slide 5 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

4) Wanneer mensen een gezamenlijke smaak of interesse hebben. Dat kan onder andere zijn op het gebied van hobby, muziek of kleding. Bijvoorbeeld:
 • gamers
 • sporters 
 • kookclubs
 • skaters


Slide 6 - Slide

De samenleving verandert

Jongerenculturen zijn ontstaan rond 1960 Vanaf die tijd:
 • steeg de welvaart: de gemiddelde hoogte van de inkomens.
 • kregen jongeren meer vrije tijd.
 • gingen jongeren zich afzetten tegen de normen en waarden van hun ouders.
 • nam de invloed van de kerk af.

Jongerencultuur

Een groep jongeren met dezelfde waarden, normen en gewoonten.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

De samenleving verandert

De samenleving verandert en dat heeft ook gevolgen, sinds de jaren 60 ontstond een maatschappij waarin individualisme meer plaats kreeg.


Persoonlijke vrijheid en ontwikkeling werden belangrijker: individualisering.
Meer vrijheid om eigen opleiding en beroep te kiezen.
Meer vrijheid betekent ook: keuzestress


Slide 9 - Slide

‘Wij’ tegenover ‘zij’

In een individualistische samenleving zijn de banden tussen mensen losser.


Wij-gevoel

Wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt (de sociale cohesie is dan sterk).

Slide 10 - Slide

‘Wij’ tegenover ‘zij’

Voorbeelden:
 • Voetbalsupporters van verschillende clubs.
 • Werknemers van concurrerende bedrijven.
 • Leerlingen van verschillende scholen.

Polarisatie

Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen.

Slide 11 - Slide

Zelfstandig werken                         Extra uitleg? Vragen?
 • Maken 2.4 + de invloed van popmuziek
 • Overslaan: vraag 2/3/9/10
 • Begrippenlijst/samenvatting bijhouden

Slide 12 - Slide

Les 2
- Boer Ayoub
- Nakijken/invullen begrippen en samenvatting
- Oefentoets (start)

Slide 13 - Slide
Maak opdracht 9

Slide 14 - Slide