4.4 Cultuurdilemma in Nederland

'Cultuurdilemma'
Cultuurdilemma in Nederland
1 / 39
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

'Cultuurdilemma'
Cultuurdilemma in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wist je dat...
...iets minder dan 25% van de Nederlanders een migratieachtergrond heeft?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Cultuurdilemma
 • Diversiteit
 • Uniformiteit

Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

Cultuurdilemma: diversiteit versus uniformiteit
Diversiteit: mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben
Uniformiteit: als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd
Wat leerde ik de vorige les?
 • Cultuurdilemma
 • Diversiteit
 • Uniformiteit
 • Klasseloze samenleving
 • Etnisch-zuivere samenleving
Terugblik vorige les

Slide 4 - Slide

Cultuurdilemma: diversiteit versus uniformiteit
Diversiteit: mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben
Uniformiteit: als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd
Klasseloze samenleving: een samenleving waarbij het bezit gelijk verdeeld is en cultuur niet belangrijk is
Etnisch-zuivere samenleving: een samenleving waarin slechts één etnische groep wordt toegestaan
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Sleep de begrippen naar de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Diversiteit
Uniformiteit

Slide 5 - Drag question

Dit is dezelfde vraag als aan het einde van de vorige les. Hier is bewust voor gekozen, omdat de leerlingen zo hun kennis uit de vorige les opfrissen en je zo een betere basis legt voor deze les.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Sleep de begrippen naar de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Diversiteit
Uniformiteit
Klasseloze samenleving
Etnisch zuivere samenleving

Slide 6 - Drag question

Dit is dezelfde vraag als aan het einde van de vorige les. Hier is bewust voor gekozen, omdat de leerlingen zo hun kennis uit de vorige les opfrissen en je zo een betere basis legt voor deze les.
Wat leer ik deze les?
 • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
 • wat een pluriforme samenleving is

 • vier artikelen van de Grondwet
Ik leer...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
 • het verschil tussen een pluriforme en multiculturele samenleving
 • vier artikelen van de Grondwet
Ik leer...

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Uit welke landen komen Nederlanders die jij kent met een migratieachtergrond?
Uit welke landen
komen Nederlanders die jij kent
met een migratieachtergrond?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Pluriformiteit
Veelheid aan diversiteit.

Slide 11 - Slide

Hierna volgen voorbeelden bij pluriformiteit
Pluriformiteit
In de media

Slide 12 - Slide

Bij media gaat het niet om de verschillende media, maar om de verschillende invalshoeken bij een medium, bijvoorbeeld verschillende kranten.
Pluriformiteit
In de media

In kleding

Slide 13 - Slide

Als iemand kledingstukken aanheeft die verschillende stijlen hebben, is de outfit pluriform. Bijvoorbeeld een joggingbroek, enkellaarsjes, een blouseje en een pet.
Pluriformiteit
In de media

In kleding

In eten

Slide 14 - Slide

De Chinees is niet pluriform. Al het eten bij de Chinees ís Chinees.
Tapas daarentegen is wel pluriform. Daar kan je eten uit verschillende landen eten en de hapjes zijn gevarieerd.
Pluriforme samenleving
Een samenleving waarin verschillende culturen mogen bestaan met gedeelde waarden.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Multiculturele samenleving
Een samenleving zonder dominante cultuur.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructionsBilal woont nu 5 maanden in Nederland met
zijn ouders en zusjes en zit op een taalschool om Nederlands
te leren. Dit is een voorbeeld van ...
Bilal woont nu 5 maanden in Nederland met zijn ouders en zusjes. Hij zit op een taalschool om Nederlands te leren. Dit past bij...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 18 - Quiz

Hij leert de taal omdat dat als belangrijke waarde wordt gezien in Nederland.

Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman
Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto
staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
Als Ton zijn auto op vrijdag staat te wassen gaat zijn buurman Mohammed naar de moskee. Als Mohammed op zondag zijn auto staat te wassen gaat zijn buurman Ton naar de kerk. Dit past bij...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 19 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.Nederland is een...
Nederland is een...
A
... een pluriforme samenleving
B
... een multiculturele samenleving
C
... een pluriforme en multiculturele samenleving

Slide 20 - Quiz

Beide mannen kunnen hun eigen geloof volgen. Het is onduidelijk of er een dominante cultuur is, maar zowel in een pluriforme als multiculturele samenleving is er ruimte voor deze verschillen in godsdienst.
Grondwet
De belangrijkste wetten en regels van een land.

Slide 21 - Slide

Nu volgen er vier belangrijke wetten die de leerlingen moeten kennen.

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Artikel 1
Mensen moeten gelijk behandeld worden.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Artikel 6
Mensen hebben de vrijheid om te geloven wat ze willen.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Artikel 7
Mensen hebben vrijheid van meningsuiting.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

1

Slide 28 - Video

Dit filmpje is een voorbeeld van de lastige kant van artikel 7. Waar ligt de grens als het gaat over het uiten van je mening en discrimineren (artikel 1)? Het is belangrijk dat leerlingen zich hiervan bewust zijn.
01:22
Wat vind jij van de uitspraken van deze man?

Slide 29 - Open question

This item has no instructionsWelke twee grondwetsartikelen staan
er in dit filmpje tegenover elkaar?
Welke twee grondwetsartikelen staan 
er in dit filmpje tegenover elkaar?
A
1 (gelijke behandeling) en 6 (vrijheid van godsdienst)
B
1 (gelijke behandeling) en 7 (vrijheid van meningsuiting)
C
6 (vrijheid van godsdienst) en 7 (vrijheid van meningsuiting)

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Artikel 23
Mensen hebben de vrijheid om een school te stichten.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Video

This item has no instructions

Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Zet de begrippen en afbeeldingen bij juiste grondwetsartikel. Je houdt begrippen over. 
Gelijkheid
Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Bijzonder onderwijs
Kiesrecht
Vrijheid van vereniging
Privacy

Slide 33 - Drag question

This item has no instructions

Slide 34 - Video

This item has no instructions
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
 • wat een pluriforme samenleving is
 • vier artikelen van de Grondwet
Ik heb geleerd...

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • hoe Nederland omgaat met het cultuurdilemma
 • het verschil tussen een pluriforme en multiculturele samenleving
 • vier artikelen van de Grondwet
Ik heb geleerd...

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie over het cultuurdilemma
Einde van de les 'Cultuurdilemma in Nederland'

Slide 39 - Slide

This item has no instructions