Beweging van de aarde

Beweging van de aarde
1 / 49
next
Slide 1: Slide
Project algemene vakkenSecundair onderwijs

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Beweging van de aarde

Slide 1 - Slide

Beweging van de aarde

Slide 2 - Mind map

Lesdoelvragen van deze les
  1. Je kunt toelichten wat bedoeld wordt met de aardas.
  2. Welke draaiing maakt de aarde?
  3. Waardoor ontstaat dag en nacht?
  4. Door welke beweging van de aarde ontstaan de seizoenen?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

De zon draait rond de aarde.
A
Juist
B
Fout

Slide 5 - Quiz

Hoeveel rondjes draait de aarde?
A
4 rondjes
B
1 rondje
C
2 rondjes
D
5 rondjes

Slide 6 - Quiz

Hoe verschillen beide rondjes van elkaar?

Slide 7 - Open question

In welke richting draait de aarde?
A
Tegen de klok in
B
Met de klok mee

Slide 8 - Quiz

Aardas

Slide 9 - Slide

Wat betekent aardas?
A
De as waar de aarde rond draait.
B
Het rondje dat de aarde doet rond de zon.

Slide 10 - Quiz

Aardas
Is de (denkbeeldige) as tussen Noord- en Zuidpool, waar de Aarde in 24 uur om ronddraait.

Slide 11 - Slide

Hoelang duurt het voor wanneer de aarde rond zijn eigen as heeft gedraaid?
A
365 dagen
B
24 uur
C
20 uur
D
366 dagen

Slide 12 - Quiz

Antwoord:
Een dag op aarde duurt, 24 uur. Het betekent dat de aarde in 24 uur om z'n as draait.

Slide 13 - Slide

In welke richting draait de aarde
A
Tegen de klok in
B
Met de klok mee

Slide 14 - Quiz

Antwoord:
De aarde draait tegen de klok in. 

Slide 15 - Slide

4) De aarde draait rond zijn eigen as, wat is hiervan het gevolg?

Slide 16 - Slide

Antwoord
Doordat de aarde rond zijn eigen as draait hebben we dag en nacht op aarde. 

Slide 17 - Slide

Oefening: tijdzones

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Beweging van de aarde rond de zon

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Hoelang doet de aarde voor een rondje door de zon?
A
365,25 dagen
B
364 dagen
C
24 uur
D
365 dagen

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Link

De aardas staat niet loodrecht, maar scheef. Wat zou hiervan een gevolg kunnen zijn?
A
Dag en nacht
B
Seizoenen
C
Schrikkeljaar
D
Het weer

Slide 24 - Quiz

Antwoord:
De schuine stand van de aardas heeft invloed op de hoek waarmee het zonlicht invalt en dus op het seizoen waar we ons in bevinden.

Slide 25 - Slide

Wanneer heeft het noordelijk halfrond 24 uur lang zon?
A
Maart
B
December
C
Juni
D
September

Slide 26 - Quiz

In welke maanden heeft elk land evenveel daglicht?
A
September en maart
B
September en maart
C
Maart en december
D
December en juni

Slide 27 - Quiz

Antwoord:
In de maanden maart en juli is er over heel de wereld 12 uur dag en 12 uur nacht.

Slide 28 - Slide

Wanneer is het in het zuiden zomer?
A
Maart
B
Juni
C
September
D
December

Slide 29 - Quiz

Antwoord:
In het zuiden is het in december zomer.

Slide 30 - Slide

Waarom is het in België in juni zomer?  

Slide 31 - Slide

Antwoord:
Omdat de zon dan gericht staat naar het noordelijk halfrond.

Slide 32 - Slide

Waarom is het in België in december winter?

Slide 33 - Slide

Antwoord:
Omdat de zon in die periode is gericht op het zuidelijk halfrond en België ligt in het noordelijk halfrond. 

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Oefening: actualiteit

Slide 36 - Slide

1) Wat is het onderwerp van het artikel? 

Slide 37 - Slide

Antwoord:
Dat de beslissing van het afschaffen van een zomer- en wintertijd is uitgesteld. 

Slide 38 - Slide

2) Wanneer werd het artikel geschreven? 

Slide 39 - Slide

Antwoord:
Het artikel werd geschreven op 25 juni 2021.

Slide 40 - Slide

3) Wie heeft het artikel geschreven? 

Slide 41 - Slide

Antwoord:
Het artikel werd geschreven door Dries Hiroux.

Slide 42 - Slide

4) Hoe komt het dat de afschaffing van het winter- en zomertijd is uitgesteld? 

Slide 43 - Slide

Antwoord:
Elke lidstaat moest hun voorkeur geven voor winter- of zomertijd, maar niemand had dit officieel doorgegeven. Dus werd de beslissing uitgesteld.

Slide 44 - Slide

5) Wie is Hilde Vautmans? 

Slide 45 - Slide

Antwoord:
Hilde is een lid van het Europees parlement en zit in de politieke partij open VLD. 

Slide 46 - Slide

6) Verklaar onderstaande woorden 

Slide 47 - Slide

Hanteren 

Prioriteit


Benelux
gebruiken, handelen

Een voorrang verlenen aan wat belangrijk is.

België, Nederland en Luxemburg

Slide 48 - Slide

Kakofonie


Autonoom
Rommelig geheel van vele klanken door elkaar.

Onafhankelijk

Slide 49 - Slide