Voorbereiding Examen B Les 4 W8

Examen B
1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examen B

Slide 1 - Slide

Algemeen
Examen van 4 werkprocessen
B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten​
( gedrags- en productbeoordeling --> reportage met onderbouwing)
B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten​ ( gedrag- en productbeoordeling --> verantwoordingsverslag)
B1-K1-W7 zorg voor een veilig pedagogisch klimaat​ (gedragsbeoordeling)
B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden​ ( gedrag- en productbeoordeling --> evaluatieverslag )Slide 2 - Slide

 B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden

Slide 3 - Slide

Hoe zou je kunnen evalueren met kinderen? (hoe vergaar je feedback bij hen?)

Slide 4 - Open question

Wanneer en hoe vraag je
feedback aan je stagebegeleider? Hoe
onthoud je deze feedback?

Slide 5 - Mind map

Bij W8 hoef je geen verslag te maken?
A
Dat is waar
B
Dat is niet waar

Slide 6 - Quiz

Beoordeling W8 Gedrag
Geef een voorbeeld bij elk criteria, hoe zou je dit aan kunnen pakken?

Slide 7 - Slide

Beoordeling W8 Verslag
We spreken samen elk criteria aandachtig door

Slide 8 - Slide

Welke manieren van evalueren ken je?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Slide

Tips voor de uitvoering
  • De kandidaat evalueert regelmatig en aan het eind van een uitvoeringstraject de werkzaamheden, zowel naar proces als naar resultaat.
  • Met ‘verzamelt evaluatie gegevens actief en doelgericht’ wordt bedoeld dat de kandidaat actief op zoek gaat naar evaluatie gegevens zowel wat betreft het proces als het behaalde resultaat.
  • Met ‘geeft een reëel beeld van haar eigen werkwijze’ wordt bedoeld dat de kandidaat ook op haar eigen werkwijze reflecteert in het evaluatieverslag en hiervan een juiste weergave geeft, kan kritisch naar zichzelf kijken.
  • Met ‘formuleert realistische voorstellen tot verbetering/verandering van de werkzaamheden’ wordt bedoeld dat de voorstellen haalbaar zijn bijvoorbeeld wat betreft: beschikbare tijd, inzet van personeel, beschikbaarheid accommodatie.Slide 11 - Slide

Je moet het PROCES alsmede het RESULTAAT van werkzaamheden evalueren. Wat is het verschil en hoe maak je het onderscheid?

Slide 12 - Slide

Welke activiteiten zou je kunnen evalueren, als je denkt aan de rest van examen B?

Slide 13 - Open question

Vat voor jezelf samen wat er in opdracht W8 van je verwacht wordt. Iedereen moet een antwoord indienen.

Slide 14 - Open question

Materialen
Alle materialen, bijlagen en hulpdocumenten van geheel examen B vind je in Teams. Ga naar je Klastegel, Kanalen, Voorbereiden Examen, Bestanden en kies dan Voorbereiden Examen B.

Slide 15 - Slide

Is de inhoud van opdracht W8 je nu duidelijk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll