NM 8.2 Water in China 8.3 De Chang Jiang 4TL
Water in China
1 / 38
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson
Water in China

Slide 1 - Slide

8.2 Rivieren in China

Slide 2 - Slide

Vandaag
 1. Belangrijk!
 2. Herhaling
 3. 8.2 Rivieren in China
 4. Huiswerk

Slide 3 - Slide

1.Herhaling
Al deze begrippen uit 8.1 met je kennen én kunnen toepassen!
Stroomgebied / waterscheiding / infiltratie / grondwaterpeil / smeltwater / afstromen / bovenloop / middenloop 
/ benedenloop / regenrivier / gletsjerrivier / gemengderivier / debiet / regiem / piekafvoer

Slide 4 - Slide

Waar stroomt de rivier het snelst?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Overal even snel

Slide 5 - Quiz

Waar vindt de meeste sedimentatie plaats?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Overal evenveel sedimentatie

Slide 6 - Quiz

Wat laat het groen gekleurde gebied op de kaart zien?
A
Debiet
B
Regiem
C
Stroomgebied
D
Sedimentatie

Slide 7 - Quiz

Deze grafieken van de Maas en Rijn laat zien het...
A
Debiet
B
Regiem

Slide 8 - Quiz

Welk begrip hoort bij de afbeelding hiernaast?
A
waterscheiding
B
bovenloop
C
piekafvoer
D
regenwater

Slide 9 - Quiz

Drie soorten rivieren
 • Regenrivier
 • Gletsjerrivier
 • Gemengde rivier

Slide 10 - Slide

REGIEM
Schommelingen in de waterafvoer van een rivier in de loop van een jaar.
DEBIET
De hoeveelheid water die op een bepaald punt door een rivier stroomt.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Waarom wonen de mensen daar waar ze wonen? 
Bevolkingsdichtheid 

Slide 13 - Slide

Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 14 - Slide

Ten zuiden van het Himalaya gebergte (bij India en Bangladesh) heb je loefzijde (nat) ten noorden ervan (China) heb je de lijzijde. 

Droog - steppe

Slide 15 - Slide

8.2 rivieren in China
Bevolking van China-1,4 miljard-is erg ongelijk verdeeld. Meeste mensen wonen in het lager gelegen gedeelte van China.

Slide 16 - Slide

8.2 rivieren in China
Ze wonen ook in het gedeelte met de meeste neerslag.
In het oosten ligt de Hoogvlakte van Tibet.

Slide 17 - Slide

8.2 rivieren in China
De meeste rivieren van China ontspringen (=beginnen)in de Hoogvlakte van Tibet. Vandaaruit stromen ze elk een andere kant op. 

Slide 18 - Slide

Parelrivier
Yangtze  / Blauwe Rivier
Huang He / Gele Rivier
Gele Rivier
Blauwe Rivier
Parelrivier
    Grote Chinese rivieren

Slide 19 - Slide

8.2 rivieren in China
We bespreken:
 • Chiang Jiang (Jangtse kiang): 6300km lang. Debiet=groot
 • Huang He: stroomt naar het droge noorden. Gele Rivier
 • Tarim He:eindigt niet in zee!
 • Xi Jiang (deze komt uit in de delta van de Parelrivier tussen Macau en Hong Kong) Dit is een belangrijke scheepvaart- verbinding.

Slide 20 - Slide

8.2 Rivieren in China
Functies:
 • Transport, zorgt voor (veel)handel
 • Irrigatie, bij landbouw maar ook voor de industrie
 • Hydro-electriciteit -->
De Drieklovendam in de 
Jangt

Slide 21 - Slide

8.3 De Chiang-Jiang
Yangtze, Jangtsekiang, Blauwe Rivier

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

8.3 Chang Jiang
Grootste rivier van China. Begint als gletsjerrivier-maar wordt al snel een gemengde rivier. 
Hiernaast zie je de monding van de rivier

Slide 24 - Slide

8.3 Chang Jiang
Hiernaast zie je het regiem op 3 verschillende plaatsen-een enorme piekafvoer i/d zomer!
Door deze enorme piekafvoer komen er regelmatig overstromingen voor...

Slide 25 - Slide

8.3 Chang Jiang
Door het kappen van bomen op de hellingen langs de rivier, houden de wortels de bodem niet meer goed vast->er  is er veel meer erosie-met kans op modderstromen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

8.3 Chang Jiang
Voorkomen van erosie
1. Herplanten van hellingen en verstevigen
2. Overdwars ploegen op de helling en/of doen aan terraslandbouw

Slide 28 - Slide

8.3 Chang Jiang
Door deze ontbossing komt er heel veel vruchtbaar zand en slib in de rivier-in de benedenloop is er heel veel sedimentatie-en is de kans op overstromingen groot!

Slide 29 - Slide

8.3 Chang Jiang
In de Chang Jiang is de Drieklovendam gebouwd. 's Werelds grootste stuwdam. Om waterafvoer te regelen, zodat de benedenloop beter bevaarbaar is. Ook zorgt de dam voor hydro-electriciteit.

Slide 30 - Slide

Kijkopdracht
Kijk de docu op de volgende dia.
Daarna moet je vragen kunnen beantwoorden over de docu....

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Noem alle nadelen van de
Drieklovendam zoals genoemd
in de docu.

Slide 33 - Mind map

Feiten:
Yangtze of Blauwe rivier -->
📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 debiet = 31.900 km3/sec
📌 probleem = teveel water
📌 Drieklovendam

Slide 34 - Slide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 Natuurlijke oorzaak = piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater

📌 Menselijke oorzaak
1. ontbossing hellingen inde boven- en middenloop.
❓gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
❓gevolg = teveel zand in benedenloop.

2 . dijken
❓ gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 35 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam
 •  gebouwd van 1994 tot 200

Voordelen:

✅ energieopwekking

✅ verbetering binnenvaart

✅ verminderd risico overstromingen

✅ drinkwater


Slide 36 - Slide

Nadelen
⛔️ 1,4 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam, 

⛔️ veel natuurschoon verloren

⛔️ slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop.

⛔️ afname visstand

⛔️ enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken

Slide 37 - Slide

Huiswerk
8.2 
Leerboek blz 106 en 107
werkboek blz. 197 1 tm 7
8.3 
Leerboek blz 106 en 107
werkboek blz. 197 1 tm 8

Slide 38 - Slide