hst 1 paragraaf 3 "zuivere stoffen en mengsels"

1.3 Zuivere stoffen en mengsels
1 / 24
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.3 Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt beschrijven dat een zuivere stof uit één soort moleculen bestaat.
  • Je kunt beschrijven dat een mengsel uit meerdere soorten moleculen bestaat.
  • Je kunt uitleggen dat een zuivere stof tijdens zijn faseovergang niet van temperatuur verandert.
  • Je kunt uitleggen dat een mengsel tijdens zijn faseovergang van temperatuur verandert.

  • Je kunt berekeningen uitvoeren aan de samenstelling van mengsels: massa%, volume% en gram per liter.

Slide 2 - Slide

Vandaag

Uitleg verschil zuivere stof en een mengsel
filmpje
uitleg over het verschil van een kookpunt en kooktraject
rekenen aan mengsels
aan de slag

Slide 3 - Slide

Zuivere stoffen en mengsels
  • Een zuivere stof is één soort stof met één soort moleculen, bijvoorbeeld kristalsuiker of aluminium.
  • Een mengsel is een combinatie van stoffen, met meerdere soorten moleculen.

  • De meeste stoffen die wij gebruiken zijn mengsels.

Slide 4 - Slide

Zuivere stof/ mengsel

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

1 is een......?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 7 - Quiz

2 is een......?
A
Zuivere stof
B
Mengsel

Slide 8 - Quiz


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 9 - Slide

Scheiden

Mengsels kun je ook weer scheiden in de afzonderlijke stoffen. 

Slide 10 - Slide

Zuivere stof


bij een zuivere stof heb je een: smeltpunt, stolpunt of kookpunt

Slide 11 - Slide

Mengsel

Stoltraject
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 12 - Slide

0

Slide 13 - Video

Bekijk de grafiek hier naast goed. Wat is het stolpunt van deze stof?
A
400 graden
B
250 graden
C
100 graden
D
Kun je niet zeggen

Slide 14 - Quiz

spelen met de molecuulbouwdoos

Slide 15 - Slide

Molecuulbouwdoos
Uitleg over het gebruik van de bouwdoos. 


Slide 16 - Slide

Opdracht bouwdoos
Stap 1: Bouw eerst 3 watermoleculen. Zoals je hierboven kunt zien, bestaat deze uit 2 H atomen, en 1 O atoom. Als je deze samenvoegd, krijg je een watermolecuul. 

Maak nu een bekertje water waarin Chloor zit opgelost. Zoek de Chloor atomen en meng deze met de watermoleculen. Nu heb je een mengsel gemaakt. Laat controleren. 

Slide 17 - Slide

aan de slag
lezen en maken hst 1 paragraaf 3

Slide 18 - Slide

Extra
Lees het artikel op de volgende website. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Massa - & Volumepercentage
Rekenen met procenten zoals bij wiskunde en economie.
Een emulsie bestaat uit 33 mL olie en 25 mL water.
Wat is het volumepercentage olie in deze emulsie?

Slide 21 - Slide

Massa - & Volumepercentage
Rekenen met procenten zoals bij wiskunde en economie.
Een bronzen beeld bestaat voor 50 g uit koper en 75 g uit tin.
Wat is het massapercentage tin van dit bronzen beeld?

Slide 22 - Slide

Gehaltes berekenen
Een gehalte gaat ook over hoeveel vaste stof is opgelost in een oplosmiddel.
Er zit 25 g zout opgelost in 0,75 L water. Bereken het zout gehalte in g/L.

Slide 23 - Slide

Aan de slag

Slide 24 - Slide