9/11

1 / 23
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3,4

This lesson contains 23 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

11 september 2001 was een keerpunt in de geschiedenis. De gevolgen van de aanslag spelen nu nog steeds een rol in jouw leven, denk aan oorlogen in het Midden-Oosten of angst voor terroristische aanslagen.

Slide 2 - Slide

What was the World Trade Center?
A group of seven buildings  in lower Manhattan, New York.

International

Work place, hotel, underground mall

Slide 3 - Slide

What were the Twin Towers?
Center pieces of the World Trade Center

Famous

35,000 people worked in the towers

Slide 4 - Slide

What is 9/11?


Twin Towers
 

Pentagon


The White House

Slide 5 - Slide

What happened to the buildings?


17,000 people inside

First responders entered the burning buildings

3,000 people killed

Slide 6 - Slide

Breaking news
- Om 08.45 vliegt het 1e vliegtuig het World Trade Center in New York. Op dat moment realiseren velen nog niet dat dit een terroristische aanslag. 
- Wanneer om 09.03 een tweede vliegtuig de 2e toren raakt, wordt het duidelijk dat het geen ongeluk is. 
- In het uur daarna vliegt een 3e vliegtuig in het Pentagon en nog een vierde stort neer op een grasveld in Pennsylvania.

Slide 7 - Slide

2 planes hit the towers

Slide 8 - Slide

The towers collapsed

Slide 9 - Slide

Pentagon also attacked

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Why did this happen?

Hijacking

Goal: Kill and hurt as many as possible

Overthrow Middle Eastern governments

Weaken Help and support from USA.
Slide 13 - Slide

Starting a war
Na de aanslag beschuldigt de Amerikaanse overheid de terroristische groep al-Qaida, hun leider is Osama Bin Laden. Bin Laden verbergt zich in Afghanistan, waar al-Qaida de macht heeft. Ongeveer een maand na de aanslag start de Verenigde Staten een oorlog tegen Afghanistan.

Slide 14 - Slide

George W. Bush --- Osama Bin Laden

Slide 15 - Slide

Meerdere oorlogen:
Na drie jaar is de oorlog nog in volle gang en is Bin Laden nog steeds niet gevonden. Volgens de VS heeft Irak massavernietigingswapens en banden met al-Qaida, daarom verklaart de VS óók aan Irak de oorlog. Achteraf blijkt nooit bewijs voor te zijn geweest. Door deze oorlogen ontstaat er veel instabiliteit in het Midden-Oosten. Zo ontstaan er nieuwe rebellengroepen in landen.

Slide 16 - Slide

Gevolgen merkbaar in NL
De hele wereld is veranderd sinds 2001. In Nederland ontstaat er angst voor terreur. Sommige Nederlanders hebben steeds luidere kritiek op de Islam en er komen politieke partijen die inspelen op die angsten en onzekerheden. Er komen meer aanslagen van al-Qaida. In 2004 worden er vier passagierstreinen opgeblazen in Madrid en een jaar later zijn meerdere aanslagen in het openbaar vervoer van Londen.

Slide 17 - Slide

Gevolgen merkbaar in NL
- Sinds 2005 moet je vanaf veertien jaar altijd je identificatiekaart kunnen laten zien.
- Er is een bewaarplicht voor bel- en internetgegevens. 
- Ook op het vliegveld zijn er nieuwe regels. Controles en regels zijn strenger zoals de vloeistofregels. In een flesje kun je namelijk exploderende vloeistoffen meenemen.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Interessante bronnen:
- One day in America: 9/11 (National Geographic)
- My 9/11 (NPO)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Er zijn trouwens ook mensen die denken dat 9/11 totaal fake is.
- Een theorie dat ze eigenlijk beschoten zijn met raketten en dat er springstof is geplaatst.

- Een tweede theorie is dat de Amerikaanse overheid dit allang wist maar er niets aan deed om de aanslagen te voorkomen zodat de president sowieso steun zou krijgen om Afghanistan binnen te vallen.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link