Signaalwoorden Toets November 2023

Toets PAV
Signaalwoorden
1 / 16
next
Slide 1: Slide
PAVSecundair onderwijs

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

Toets PAV
Signaalwoorden

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Deel 1
Sleep het signaalwoord naar het juiste tekstverband.

Slide 3 - Slide

vergelijkend
redengevend
samenvattend
concluderend
zoals
beter dan
kortom
daarom
omdat
dus
want
net als
concluderend
samengevat
evenals
al met al

Slide 4 - Drag question

Opsommend
tegenstellend
voorwaardelijk
oorzaak-gevolg
ook
als
maar
daardoor
indien
daarentegen
tenzij
doordat
ten tweede
mits
waardoor
daarnaast

Slide 5 - Drag question

Deel 2
Lees de tekst en selecteer het juiste tekstverband

Slide 6 - Slide

Het liefst eet hij exotisch fruit zoals mango, papaja en lychees.
A
voorbeeld
B
tegenstelling
C
opsomming
D
opeenvolging

Slide 7 - Quiz

Omdat de regio al jaren getroffen wordt door extreme droogte, groeien de gewassen minder
goed en hebben de boeren minder inkomen.
A
tijd
B
concluderend
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 8 - Quiz

Het conflict in Jemen is een van de grootste humanitaire crisissen ter wereld, maar komt zelden
in de media.
A
tijd
B
tegenstelling
C
Oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 9 - Quiz

Tot 1869 werd er koffie verbouwd op Sri Lanka en geen thee.
A
tijd
B
tegenstelling
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 10 - Quiz

In heel wat coöperatieven werkt men aan goede arbeidsomstandigheden en veiligheid.
Bovendien heeft men ook aandacht voor biodiversiteit.
A
opsomming
B
tegenstelling
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 11 - Quiz

Elisa geeft de planten in haar moestuin elke dag water, dat is echter niet zo verstandig.

A
tijd
B
tegenstelling
C
Oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 12 - Quiz

Ondanks de hevige regenval van de afgelopen weken staan de regenputten nog steeds op hun
laagste peil sinds jaren.

A
tegenstelling
B
opsomming
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 13 - Quiz

Zowel koffie als thee is tegenwoordig als fairtradeproduct te vinden in de gewone supermarkt.

A
tegenstelling
B
opsomming
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 14 - Quiz

Als gevolg van de hagelbuien was de volledige kersenoogst vernield.

A
tegenstelling
B
opsomming
C
oorzaak-gevolg
D
opeenvolging

Slide 15 - Quiz

The end.

Slide 16 - Slide