Het bouwplan (tekststructuren)

1 / 17
next
Slide 1: Slide
nederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Sleep de signaalwoorden naar het juiste tekstverband.

Slide 3 - Slide

Vergelijkend 
opsommend 
oorzaak-gevolg
chronologisch
hierdoor
vervolgens
in tegenstelling tot
hoewel
ook
omdat
daarna
eerst

Slide 4 - Drag question

Lees de tekst.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Lees de eerste alinea opnieuw. Welk tekstverband herken je?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Welk tekstverband herken je in de eerste alinea?
A
opsommend
B
chronologisch
C
vergelijkend
D
beschrijvend

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Lees de eerste alinea opnieuw. Noteer twee signaalwoorden die het tekstverband bepalen.

Slide 11 - Slide

Noteer twee signaalwoorden die het tekstverband in de eerste alinea bepalen.

Slide 12 - Open question

Lees de tweede alinea opnieuw. Welk tekstverband herken je?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welk tekstverband herken je in de eerste alinea?
A
opsommend
B
chronologisch
C
vergelijkend
D
beschrijvend

Slide 15 - Quiz

Lees de tweede alinea opnieuw. Noteer twee signaalwoorden die het tekstverband bepalen.

Slide 16 - Slide

Noteer twee signaalwoorden die het tekstverband in de eerste alinea bepalen.

Slide 17 - Open question